Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

ОФЕРТА ДЛЯ СТУДЕНТА

 • І. ВИЗНАЧЕННЯ

  • 1. Адміністратор - компанія UpSkills OU з зареєстрованим офісом у Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 25-47, 11414, Estonia (Таллінн, район Ласнамяе, Pae tn 25-47, 11414, Естонія), податковим номером EE 102223332, яка є власником Веб-сайту.

  • 2. Персональні дані - будь-яка інформація, що стосується Студента як фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати.

  • 3. Месенджер - месенджер ZOOM, наданий зовнішнім провайдером, інтегрований із Веб-сайтом для проведення Уроків, або месенджер, наданий Адміністратором, інтегрований із Веб-сайтом для постійного текстового спілкування між Студентом, Репетитором і Адміністратором.

  • 4. Репетитор - кваліфікований викладач, який надає Освітні послуги Студентам через Веб-сайт.

  • 5. Урок - розрахункова одиниця, в якій вимірюється Освітня послуга, тривалістю 30, 60, 90 хвилин.

  • 6. Пакет уроків - фіксована кількість Уроків, які оплачуються Студентом шляхом здійснення передоплати. Поточні типи пакетів уроків і їх ціни доступні на Веб-сайті.

  • 7. Безкоштовний урок - пробна та організаційна зустріч з Репетитором, що передує придбанню Студентом платної Освітньої послуги у даного Репетитора через Веб-сайт, під час якої, серед іншого, погоджується методика викладання, визначаються потреби Студента з метою адаптації тематики занять і методики викладання.

  • 8. Бонусний урок - урок, що проводиться Репетитором у відповідності до програм лояльності, реферальних програм або акційних пропозицій, доступних Студентам на Веб-сайті, який не підлягає оплаті з боку Студента.

  • 9. Бонусний рахунок - відомості про актуальний залишок Бонусних уроків, доступних Студенту.

  • 10. Студент - фізична особа, яка прийняла умови цих Правил та створила Обліковий запис студента на Веб-сайті.

  • 11. Обліковий запис - простір пам'яті в інфраструктурі Веб-сайту, захищений паролем Студента, в якому зберігається сукупність даних Студента.

  • 12. Політика конфіденційності - документ «Політика конфіденційності», що визначає правила обробки Персональних даних Адміністратором та є доступним до ознайомлення на Веб-сайті.

  • 13. Правила - цей документ “Оферта для студента”, що визначає правила користування Студентом Веб-сайтом, а також обсяг та умови надання Освітніх послуг, що надаються Студенту Репетитором через Веб-сайт.

  • 14. Скарга - звернення Студента до Репетитора, подане через Веб-сайт, що містить претензію щодо надання Освітньої послуги.

  • 15. Веб - сайт - Інтернет- платформа, розташована в мережі Інтернет за адресою https://bukischool.com.ua разом із усіма підсторінками, що становлять її частини, надані Адміністратором для того, щоб Студент міг отримати Освітні послуги від Репетитора.

  • 16. Договір про надання освітніх послуг - угода, укладена через Веб-сайт між Репетитором і Студентом для надання Освітніх послуг з обраного Студентом предмета, шляхом акцепту Студентом пропозиції Репетитора через функціонал Веб-сайту.

  • 17. Освітні Послуги – послуги, які надає Репетитор Студенту з обраного предмету, доступного на Веб-сайті, у відповідності до Договору про надання освітніх послуг.

 • II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  • 1. Правила визначають умови користування Студентом Веб-сайтом, зокрема регулюють права та обов’язки Студента під час відвідування Веб-сайту та використання пропонованих на ньому функцій і сервісів. За допомогою Веб-сайту Студент може отримувати від Репетиторів Освітні послуги після створення Облікового запису.

  • 2. Ці Правила, як типовий договір в електронній формі, доступні до ознайомлення Студентом на Веб-сайті. Акцептування Правил Студентом здійснюється під час його реєстрації на Веб-сайті. Після здійснення реєстрації на Веб-сайті та прийняття умов цих Правил вони стають юридично обов’язковими для Студента.

  • 3. Адміністратор на постійній основі вживає заходів для підвищення якості функціонування Веб-сайту, але застережує, що при його використанні можливі помилки та технічні проблеми. У разі виникнення такої ситуації Студент повинен повідомити про це Адміністратору на електронну адресу: [email protected].

  • 4. Зміст і зовнішній вигляд Веб-сайту є інтелектуальною власністю Адміністратора або його ліцензіарів, захищені законом і не підлягають копіюванню.

  • 5. Перед використанням функціональних можливостей Веб-сайту та створенням Облікового запису Студент зобов'язаний ознайомитися з усіма положеннями Правил, Політики конфіденційності, доступними на Веб-сайті.

  • 6. Усю кореспонденцію з приводу виконання цих Правил слід надсилати Адміністратору звичайною поштою на таку адресу: Tuukri tn 19 Tallinn Harjumaa Tallin, 10152 Estonia або в електронному вигляді на таку електронну адресу: [email protected].

 • ІІІ. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ

  • 1. Студент зобов'язаний використовувати Веб-сайт відповідно до Правил, чинного законодавства та належної практики, прийнятої для користування Інтернетом і здійснення діяльності через нього.

  • 2. Студент зобов'язується не вчиняти жодних дій, які можуть вплинути на належне функціонування Веб-сайту. Зокрема, заборонено будь-яке втручання в контент, розміщений на сторінках Веб-сайту, і Адміністратор може позбавити Студента права користування Сайтом (розірвати Договір доступу до Веб-сайту), а також обмежити його доступ до Веб-сайту з негайним набранням чинності у випадку:

  • a) використання Студентом Веб-сайту у спосіб, що не відповідає Правилам, чинному законодавству та принципам соціального співіснування;

  • b) надання неправдивих або застарілих даних Студентом, особливо якщо це неправдиві дані або дані іншої особи;

  • c) порушення через Веб-сайт особистих прав третіх осіб, зокрема особистих прав інших Студентів.

  • d) у разі розміщення незаконних записів на Веб-сайті, зокрема:

   • вміст, що підтримує радикальні погляди чи соціальні погляди, зокрема расову, етнічну, статеву, релігійну тощо дискримінацію,
   • вміст, який є вульгарним або містить ненормативну лексику,
   • вміст, який зазвичай визнається образливим і несумісним з хорошими манерами,
   • вміст, що пропагує вживання наркотиків або заборонених одурманюючих речовин, пропагує вживання алкоголю, містить посилання на веб-сайти, які порушують закон або пристойність,
   • порнографічний зміст
   • комерційний, рекламний та рекламний контент,
   • вміст, що пропагує фашизм, нацизм, комунізм, расизм, насильство тощо.
   • вміст, що порушує особисті права або авторські права третіх осіб, зокрема, авторів підручників та інших наукових досліджень,
   • вміст, скопійований з інших веб-сайтів або містить посилання на інші веб-сайти.
  • 3. Якщо Адміністратор позбавляє Студента права на використання Веб-сайту, плата за Пакет уроків у тій частині, що не була використана для Освітніх послуг на момент позбавлення права, не підлягає поверненню Студенту.

  • 4. Будь-які незаконні записи будуть видалені з Веб-сайту, і Адміністратор залишає за собою право вживати конкретних фактичних і юридичних заходів проти Студента, який розміщує незаконний вміст, зазначений вище, включаючи блокування Облікового запису, а також подавати претензії щодо відшкодування збитків, зокрема в у разі порушення авторських прав третіх осіб.

  • 5. Студент погоджується на отримання від Адміністратора комерційних пропозицій, які полягають в надсиланні Адміністратором на адресу електронної пошти, надану Студентом, повідомлень, що містять інформацію про запуск нових функціональних можливостей і послуг у рамках Веб-сайту або інформацію про нові послуги чи продукти Адміністратора.

  • 6. Веб-сайт стає доступним користувачам без необхідності реєстрації при використанні сервісу у вигляді перегляду вмісту Веб-сайту.

  • 7. Особи, які не досягли 16 років, не можуть самостійно використовувати Веб-сайт або реєструватися – у цьому випадку може зареєструватися лише один із батьків або законний опікун такої особи.

  • 8. Адміністратор має право проводити періодичні акції на Веб-сайті. Умови рекламної акції будуть щоразу надаватися на Веб-сайті або за допомогою служби розсилки.

 • IV. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС СТУДЕНТА

  • 1. Для того, щоб отримувати Освітні послуги, Студент повинен мати Обліковий запис.

  • 2. Для реєстрації Облікового запису Студент повинен заповнити одну з електронних форм, наданих Адміністратором у рамках Веб-сайту, вказавши ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти.

  • 3. Студент зобов'язаний надавати тільки свої справжні дані. Надаючи дані, Студент заявляє, що дані відповідають дійсності. Якщо Студент надає неправдиві дані, Адміністратор має право відмовити в реєстрації або - якщо буде встановлено, що дані не відповідають дійсності, після реєстрації - право заблокувати Обліковий запис Студента. Про факт і причини відмови в реєстрації або блокування Облікового запису Студент буде проінформований Адміністратором електронною поштою на адресу електронної пошти, вказаної в Обліковому записі. Студент зобов'язаний негайно оновити свої персональні дані (зокрема, адресу електронної пошти), якщо вони змінилися після реєстрації. Дані можна змінити після входу в Обліковий запис на вкладці «Особисті дані», ввівши змінені дані та натиснувши кнопку «Зберегти». Зміни будуть внесені на Веб-сайті протягом 24 годин.

  • 4. Реєстрація на Веб-сайті вимагає ознайомлення та прийняття положень Правил, а також ознайомлення з Політикою конфіденційності. Посилання на обидва вищевказані документи будуть доступні для Студента разом з електронною формою, яка використовується для реєстрації на Веб-сайті. Студент погоджується з положеннями Правил шляхом встановлення відповідного прапорця під електронною формою.

  • 5. Доступ до Облікового запису забезпечується індивідуальним логіном (тобто номером телефону, вказаним під час реєстрації) та паролем.

  • 6. Студент має право створити та мати лише 1 (один) Обліковий запис на Веб-сайті.

  • 7. Адміністратор вживає заходів для запобігання доступу до Облікового запису неавторизованих осіб (крім Студента). Однак цих дій може виявитися недостатньо, якщо Студент сам не дотримується відповідних правил безпеки. Студент повинен зберігати конфіденційність своїх даних доступу для входу на Веб-сайт і не передавати їх третім особам. Зокрема, Студент повинен бути особливо уважним при використанні функціоналу автоматичного збереження логінів і паролів, доступного в складі деяких комп’ютерних програм, зокрема, якщо Веб-сайт використовується з використанням різних пристроїв або під різними IP-номерами.

  • 8. В Обліковому записі Студенту доступні відомості щодо актуального стану Балансу передоплат та Бонусного рахунка.

  • 9. Студент має право видалити свій Обліковий запис у будь-який час без пояснення причини. Для цього Студент повинен надіслати електронного листа Адміністратору на таку адресу: [email protected] з запитом на видалення Облікового запису. Адміністратор здійснить видалення протягом 7 (семи) днів з моменту отримання звернення Студента відповідно до вищевикладеного. Якщо у Студента є діючий Договір про надання освітніх послуг, Обліковий запис не може бути видалений до моменту його припинення.

 • V. БОНУСНІ УРОКИ

  • 1. Кожен Студент, який раніше не користувався Освітніми послугами на Веб-сайті з певним Репетитором з певного предмету, має право скористатися пробним Безкоштовним уроком, під час якого, серед іншого, Репетитор знайомиться зі Студентом та його потребами, щоб мати можливість пристосувати тематику занять, спосіб викладання до індивідуальних потреб Студента.

  • 2. Пробний Безкоштовний урок триває орієнтовно 60 хвилин (мінімум 40 хвилин).

  • 3. Також Студенту можуть нараховуватися Бонусні уроки у відповідності до програм лояльності, акційних пропозицій тощо, доступних Студенту на Веб-сайті.

  • 4. Бонусні уроки нараховуються тривалістю 30; 60; 90 хвилин.

  • 5. Відомості про актуальний залишок Бонусних уроків, доступних Студенту, містяться на Бонусному рахунку, зі станом якого Студент може ознайомитись в Обліковому записі.

  • 6. Бонусний урок, нарахований Студенту під час строку дії Пакету уроків, підлягає використанню до закінчення строку дії придбаного Пакету уроків, після чого не використаний Студентом Бонусний урок списується з Бонусного рахунку. Водночас, якщо до закінчення строку дії Пакету уроків, Студент придбаває наступний Пакет уроків, то строк дії Бонусного урока продовжується до дати закінчення нового Пакету уроків.

  • 7. Бонусний урок, нарахований Студенту, в якого відсутній придбаний Пакет уроків підлягає використанню протягом 7 календарних днів, після чого списується з Бонусного рахунку. Водночас, якщо до закінчення строку дії Бонусного урока, Студент придбаває Пакет уроків, то строк дії Бонусного урока продовжується до дати закінчення Пакету уроків.

  • 8. Безкоштовні уроки та Бонусні уроки не підлягають будь-якій заміні або компенсації, в тому числі грошовій, з боку Адміністратора.

 • VI. ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

  • 1. Договір про надання Освітніх послуг укладається безпосередньо між Студентом і Репетитором через Веб-сайт шляхом акцепту Студентом пропозиції Репетитора.

  • 2. Адміністратор уповноважений діяти від імені Репетиторів, включаючи укладення Договорів про надання освітніх послуг зі Студентами від їх імені.

  • 3. Адміністратор уповноважений приймати платежі від Студентів від імені Репетиторів, що не робить його стороною Договорів про надання освітніх послуг, укладених між Студентами та Репетиторами.

  • 4. Репетитор і Студент можуть організовувати онлайн-уроки лише через Веб-сайт, використовуючи доступні там інструменти, зокрема Месенджер.

  • 5. Після реєстрації Облікового запису Адміністратор контактує зі Студентом за номером телефону, вказаним під час реєстрації, пропонує Репетитора разом із інформацією про те, має чи ні Репетитор статус підприємця, і призначає дату пробного Безкоштовного урока (якщо Студент має право).

  • 6. Якщо Студент має право на пробний Безкоштовний урок, Репетитор проводить з ним такий безкоштовний Урок до того, як Студент вирішить придбати Пакет уроків. Якщо Студент не має права на пробний Безкоштовний урок, він може одразу придбати Пакет уроків.

  • 7. Після придбання Пакету уроків Студент матиме змогу обрати (замінити) Репетитора серед запропонованих Веб-сайтом в порядку черговості.

  • 8. Договір про надання освітніх послуг між Репетитором і Студентом є укладеним з моменту акцептування Студентом пропозиції Репетитора шляхом запису Студента на перший Урок через доступний йому функціонал Веб-сайту.

  • 9. Підтвердження про укладення Договору про надання освітніх послуг Репетитор та Студент отримують у власних Облікових записах у вигляді оформлених заявок.

  • 10. Оплата за Уроки здійснюється Студентами за пакетною системою. Кожен Пакет уроків, придбаний Студентом, є персональним і розповсюджується на одну особу. Кожен Пакет уроків має фіксований строк дії.

  • 11. Адміністратор заявляє, що загальна вартість Пакету уроків вказана на Веб-сайті. Ціна, яка вказана там на дату придбання пакету Студентом, є обов’язковою для сторін.

  • 12. Оплата замовлених Пакетів уроків здійснюється банківською карткою онлайн на Веб-сайті.

  • 13. Умовою початку надання Освітніх послуг є оплата за Пакет уроків у повному обсязі на банківський рахунок Адміністратора.

  • 14. Якщо Студент вибрав Пакет уроків і не здійснив оплату, Студент отримає лист від Адміністратора на електронну пошту з інформацією про відсутність оплати з проханням здійснити її протягом 3 днів з можливістю скасування заявки в разі несплати.

  • 15. Договір з Репетитором укладається Студентом на термін дії придбаного Пакету уроків, тобто на час надання Освітніх послуг, які охоплюють проведені Уроки згідно графіку, узгодженому спільно Студентом і Репетитором. Договір з Репетитором пролонгується в разі придбання Студентом нового Пакету уроків.

  • 16. Надання Освітніх послуг здійснюється дистанційно з використанням Месенджера, що дозволяє забезпечити захист безпеки розмов і конфіденційності.

  • 17. Після укладення Договору про надання освітніх послуг Студент і Репетитор узгоджують подальший розклад Уроків.

  • 18. Адміністратор гарантує кількість годин Уроків, доступних як частина Пакету уроків, що означає, що якщо з будь-якої причини, пов’язаної з Репетитором або Адміністратором, будь-який Урок не відбудеться в дату, визначену погодженим розкладом Уроків, такий Урок може бути проведений в інший погоджений сторонами час, в тому числі іншим Репетитором, погодженим сторонами.

  • 19. Студент може скасувати або перенести Урок на дату, відмінну від зазначеної в розкладі Уроків, в межах строку дії Пакету уроків, за умови, що Студент повідомить Репетитора про скасування або перенесення Уроку на іншу дату заздалегідь до запланованого Уроку протягом періоду часу, визначеного в Обліковому записі, на адресу: [email protected]. Невиконання умови щодо завчасного повідомлення з вини Студента призведе до того, що Урок буде вважатись виконаним.

  • 20. Після закінчення строку дії Пакету уроків, Уроки які не були пройдені Студентом під час його дії, не підлягають заміні (перенесенню) або обміну на інші послуги на Веб-сайті, а їх вартість не підлягає відшкодуванню.

 • VІІ. СКАРГИ

  • 1. Обов'язком Адміністратора є забезпечення Студента використовуваного ним функціоналу Веб-сайту відповідно до положень Правил. Адміністратор несе відповідальність перед Студентом за належне функціонування сервісу, представленого на Веб-сайті, відповідно до Правил. Якщо Студент виявить, що Адміністратор порушує Правила, він має право подати скаргу поштою за такою адресою: Harjumaa Tallinn, Pae tn 25-47, 11414 Estonia або електронною поштою на наступну електронну адресу: [email protected]

  • 2. Скарга щодо Освітніх послуг надсилається через Адміністратора звичайною поштою на адресу: Harjumaa Tallinn, Pae tn 25-47, 11414 Estonia або електронною поштою на таку електронну адресу: [email protected]. Адміністратор направляє Репетитору для розгляду Скаргу щодо Освітньої послуги.

  • 3. У скарзі повинні бути вказані дані особи, яка подає скаргу (прізвище, ім’я та по батькові, контактні дані), а також зазначення послуги, якої стосується скарга, причини скарги та зміст звернення.

  • 4. Якщо дані або інформація, наведена в скарзі, не дозволяють визнати скаргу, Адміністратор попросить Студента прояснити будь-які сумніви або надати додаткову інформацію, якщо це необхідно для визнання скарги, вказавши саме такі сумніви або необхідну інформацію.

  • 5. Адміністратор та Репетитор зобов’язані надати відповідь на скаргу, подану Студентом, протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати її отримання Адміністратором або отримання додаткової інформації, зазначеної у пункті 4 вище.

  • 6. Відповідь на скаргу Адміністратор надає в електронній формі на адресу електронної пошти, з якої Репетитор надіслав скаргу Адміністратору, або на іншу адресу електронної пошти, зазначену вище особою в скарзі або надсилає її звичайною поштою на адресу, вказану Репетитором, якщо зазначені особи в змісті скарги вимагають надіслати відповідь поштою на адресу листування, зазначену в змісті скарги.

 • VIII. ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ

  • 1. Студент може відмовитися від Договору про надання освітніх послуг без пояснення причин, подавши відповідну заяву протягом14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту його укладення (придбання первинного Пакету уроків) або з моменту його пролонгації (придбання наступного Пакету уроків). З цією метою достатньо надіслати заяву про відмову від договору на електронну адресу: [email protected].

  • 2. У разі відмови Студента від Договору про надання освітніх послуг, Адміністратор не пізніше 14 (чотирнадцяти) днів з дати отримання запиту на повернення від Студента повертає Студенту вартість Уроків, які не було проведено.

  • 3. З метою виконання міжнародного законодавства про санкції, Адміністратор не здійснює платежі на території АР Крим, Донецької, Луганської областей та інші тимчасово окуповані території України.

 • IX. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВЕБ-САЙТ ТА ВМІСТ І ЗНАКИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ НА ВЕБ-САЙТІ

  • 1. Адміністратор або його ліцензіари є власниками всіх прав інтелектуальної власності, включаючи особисті немайномвіабо майнові авторські права, права, що випливають з реєстрації торгової марки, та інші права інтелектуальної власності («Права інтелектуальної власності») щодо Веб-сайту в цілому, як а також його окремі елементи. Контент, тексти, концепції, фотографії, графіка, логотип і товарний знак Beeches, звуки, анімація та відео, що містяться на Веб-сайті, а також їх розміщення на Веб-сайті, а також на самому Веб-сайті в цілому, навчальні матеріали, розміщені на веб-сайт веб-сайту, повідомлення інформаційного бюлетеня захищені авторським правом та іншими законами про інтелектуальну власність ("Вміст").

  • 2. Використання Веб-сайту (включаючи його вміст) будь-якою юридичною особою не означає придбання будь-яких прав на нематеріальні активи, включаючи, зокрема, економічні авторські права чи інші права інтелектуальної власності на вміст. Студент може читати цей вміст і використовувати його лише в межах дозволеного особистого використання, визначеного положеннями законодавством про авторське право та суміжні права.

  • 3. Якщо інше прямо не передбачено положеннями Правил або інформацією, що міститься на Веб-сайті, усі товарні знаки, товарні знаки, логотипи та інші позначки, розміщені на Веб-сайті («Знаки»), захищені законом. Згода на використання Веб-сайту Студентом не прирівнюється до дозволу на використання Знаків, розміщених на Веб-сайті. Будь-яке використання Знаків або подібних знаків або імен заборонено, якщо тільки Адміністратор не погоджується на таке використання в письмовій формі під страхом недійсності.

  • 4. За винятком обсягу, охопленого дозволом, наданим відповідно до Регламенту, Студентам не дозволяється копіювати, завантажувати, поширювати, публікувати, змінювати або використовувати Контент або його частини, а також усі Права інтелектуальної власності на будь-якому веб-сайті чи комп’ютерній мережі (у зокрема використання будь-яких засобів електронного розповсюдження) або використання Контенту будь-яким іншим способом без отримання попередньої письмової згоди Адміністратора.

  • 5. Адміністратор заявляє, що у разі будь-якого порушення Прав інтелектуальної власності на Контент або Знаки, або на Веб-сайт в цілому чи його окремі частини, він буде суворо забезпечувати дотримання прав інтелектуальної власності своїх або своїх ліцензіарів, пов’язаних із Веб-сайтом. у повному обсязі, дозволеному законом, у тому числі, зокрема, шляхом кримінального провадження.

  • 6. Стосовно будь-якої інформації, фотографій або матеріалів, які Студент надає Адміністратору за допомогою Веб-сайту, включаючи, наприклад, його власну фотографію, використану в його профілі, на момент надання такої інформації, фотографій або матеріалів, цей Студент надає Адміністратору безкоштовну, невиключну ліцензію на використання цього контенту (повністю та будь-якою частиною) в усьому світі з метою розміщення, відображення, зберігання на веб-сайті, а також у будь-якому місці через Інтернет, включаючи пошукові системи та сайти соціальних мереж, у маркетинговій діяльності, пов’язаній із Веб-сайтом, розміщуючи посилання на фотографію в Інтернеті – також через зовнішні веб-сайти та соціальні мережі, протягом початкового періоду 5 (п’яти) років, однак після 5 (п’яти) років договір перетворюється на договір, укладений на невизначений термін, і для Студента буде надано право припинити дію ліцензії, наданої на невизначений термін, з 2-річним (дворічним) терміном повідомлення, з правом надання субліцензій Адміністратором у всіх відомих на даний момент сферах використання, зокрема:

   • a) запис, множення, введення в пам'ять комп'ютера та публікація вмісту таким чином, щоб кожен міг отримати до нього доступ у місці та протягом часу за власним вибором (включаючи Інтернет, мережі мобільного телефону та інші електронні мережі зв'язку, незалежно від кількості трансляцій, запитів та виготовлені копії);
   • b) множення будь-якою технікою друку.
  • 7. Студент дає згоду на зміну вмісту та використання Адміністратором похідних авторських прав на твори та уповноважує Адміністратора надавати згоду третім особам на здійснення похідних авторських прав на змінені твори. Адміністратор може використовувати наданий контент на свій розсуд, у тому числі із зазначенням авторства чи без нього.

 • X. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЩО ОБРОБЛЯЄ АДМІНІСТРАТОР

  • 1. Адміністратор є контролером (у значенні статті 4 пункту 7 Регламенту 2016/679) Персональних даних, наданих Студентом у зв’язку з використання Веб-сайту.

  • 2. Адміністратор надає великого значення захисту конфіденційності Студентів і зберіганню Персональних даних в таємниці, а також заявляє, що вживає відповідних організаційних і технічних заходів для забезпечення обробки Персональних даних відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних, включаючи положення Регламенту 2016/679.

  • 3. Детальні правила збору, обробки та зберігання Персональних даних Адміністратором описані в Політиці конфіденційності.

  • 4. Перед використанням Веб-сайту, і зокрема перед наданням Адміністратору будь-яких Персональних даних за допомогою електронних форм, доступних як частина Веб-сайту, Студенту слід уважно ознайомитися з положеннями Політики конфіденційності.

 • XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  • 1. Будь-які зауваження або запитання щодо функціонування Веб-сайту слід надсилати електронною поштою на наступну електронну адресу: [email protected]. Адміністратор залишає за собою право не відповідати на вибрані питання, зокрема в ситуації, коли Адміністратор раніше давав роз’яснення щодо аналогічної чи схожої проблеми та розміщував їх у «FAQ» або аналогічній вкладці на Веб-сайті /інших документах, що містять рекомендації;

  • 2. Адміністратор не є стороною Договорів про надання освітніх послуг, укладених між Репетитором і Студентом, і не бере участі в наданні Освітніх послуг Студенту.

  • 3. Адміністратор має право вносити зміни до Правил в односторонньому порядку з підстав, самостійно визначених Адміністратором. Застосування нової редакції Правил можливе після інформування Студента про зміни та надання йому змінених Правил, зокрема шляхом їх оприлюднення на Веб-сайті та їх надсилання на адресу електронної пошти, призначену Обліковому запису Студента. У такій ситуації Студент має право розірвати Договір про надання освітніх послуг. До дати розірвання Договору про надання освітніх послуг діють Правила, чинні до моменту повідомлення Студента.

  • 4. Студент має право використовувати позасудові засоби розгляду претензій та задоволення претензій.

  • 5. Відповідно до Регламенту ЄС № 524/2013 повідомляємо, що Студент має можливість використовувати позасудовий спосіб вирішення споживчих спорів відповідно до процедури вирішення спорів в Інтернеті, розробленої Європейською комісією, доступної за адресою: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN

  • 6. У разі відсутності мирного врегулювання будь-яких спорів між Студентом і Адміністратором, вони можуть бути передані до загального суду.

  • 7. Якщо імперативними положеннями закону не передбачено інше, застосовним правом є право республіки Естонія. Вибір законодавства Республіки Естонія не позбавляє Студента захисту, наданого йому на основі положень, які не можуть бути виключені цими Правилами, відповідно до права, яке було б застосоване за відсутності вибору права.

  • 8. Актуальна редакція цих Правил доступна на Веб-сайті.

 • 02.02.2024