Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

ОФЕРТА ДЛЯ РЕПЕТИТОРА

 • I. ВИЗНАЧЕННЯ

  • 1. Адміністратор - компанія UpSkills OU з зареєстрованим офісом у Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 25-47, 11414, Estonia (Таллінн, район Ласнамяе, Pae tn 25-47, 11414, Естонія), податковим номером EE102223332, яка є власником Веб-сайту.

  • 2. Веб-сайт - Інтернет-платформа, розташована в мережі Інтернет за адресою https://bukischool.com.ua разом із усіма підсторінками, що становлять її частини, надані Адміністратором для того, щоб Репетитор міг надавати Освітні послуги Студенту.

  • 3. Персональні дані - будь-яка інформація, що стосується Репетитора як фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати.

  • 4. Робочий день - будь-який день тижня, крім неділі, суботи та днів, визнаних законодавством неробочими.

  • 5. Месенджер - месенджер ZOOM, наданий зовнішнім провайдером, інтегрований із Веб-сайтом для проведення Уроків або месенджер, наданий Адміністратором, який є складовою частиною Веб-сайту, та призначений для постійного текстового спілкування, а також організації проведення Уроків.

  • 6. Репетитор - користувач Веб-сайту, який створив Обліковий запис Репетитора на Веб-сайті, прийняв ці Правила для Репетитора та надає Освітні послуги Студентам.

  • 7. Урок - розрахункова одиниця, в якій вимірюється Освітня послуга, тривалістю 30, 60, 90 хвилин.

  • 8. Пакет уроків - фіксована кількість Уроків з визначеним терміном дії, які оплачуються Студентом шляхом здійснення передоплати. Поточні типи пакетів уроків і їх ціни доступні на Веб-сайті.

  • 9. Ввідний урок - пробна та організаційна зустріч з Репетитором, яка не підлягає оплаті Студентом, що передує придбанню Студентом платної Освітньої послуги у даного Репетитора через Веб-сайт, під час якої, серед іншого, погоджується методика викладання, визначаються потреби Студента з метою адаптації тематики занять і методики викладання.

  • 10. Маркетинговий урок - урок, який проводиться Репетитором у відповідності до програм лояльності, акційних пропозицій, або реферальних програм тощо, доступних Студентам на Веб-сайті, який не підлягає оплаті з боку Студента.

  • 11. Маркетингові послуги - послуги, які надаються Репетитором Адміністратору шляхом проведення Маркетингових уроків у відповідності до програм лояльності, акційних пропозицій, реферальних програм тощо, доступних Студентам на Веб-сайті, а також визначеної Адміністратором категорії Ввідних уроків.

  • 12. Студент - фізична особа, яка прийняла умови Правил для студента та створила Обліковий запис студента на Веб-сайті.

  • 13. Обліковий запис - особистий кабінет в інфраструктурі Веб-сайту, захищений паролем Репетитора, в якому зберігається сукупність даних Репетитора.

  • 14. Політика конфіденційності - документ «Політика конфіденційності», що визначає правила обробки Персональних даних Адміністратором та є доступним до ознайомлення на Веб-сайті.

  • 15. Правила - цей документ “Оферта для репетитора”, що визначає правила користування Репетитором Веб-сайтом, обсяг і умови надання Репетитором Освітніх послуг через Веб-сайт за посередництва Адміністратора.

  • 16. Правила для Студента - документ “Оферта для студента”, що визначає правила користування Студентом Веб-сайтом, а також визначає обсяг та умови отримання ним Освітніх послуг за допомогою функціоналу Веб-сайту.

  • 17. Скарга щодо освітньої послуги - звернення Студента до Репетитора, подане Репетитору через Веб-сайт, що містить претензію щодо надання Освітньої послуги.

  • 18. Агентський договір - угода, укладена між Репетитором та Адміністратором, на умовах цих Правил, згідно якої Адміністратор самостійно на постійній основі зобов'язується здійснювати для Репетитора та в його інтересах посередництво в укладенні Договорів про надання освітніх послуг (укладати їх від імені та за рахунок Репетитора). В розумінні застосованого закону послуги Репетитору є електронними послугами, що надаються Адміністратором в рамках Веб-сайту в електронному вигляді.

  • 19. Агентська винагорода – плата, яку Адміністратор стягує з Репетитора з кожного проведеного Уроку за надання посередницьких послуг Репетитору щодо укладення та супроводження Договорів про надання освітніх послуг.

  • 20. Освітні Послуги – послуги, які надає Репетитор Студенту з обраного предмету, доступного на Веб-сайті, у відповідності до Договору про надання освітньої послуги.

  • 21. Договір про надання освітніх послуг - угода, укладена через Веб-сайт між Репетитором і Студентом для надання Освітніх послуг з обраного Студентом предмета серед доступних предметів на Веб-сайті, на умовах шляхом акцепту Студентом пропозиції Репетитора через функціонал Веб-сайту.

  • 22. Баланс нарахувань за Освітні послуги - відомості про кількість Уроків, проведених Репетитором, і суму коштів, що належать до сплати Репетитору за проведені Уроки, доступні до ознайомлення Репетитору в Обліковому записі.

  • 23. Баланс нарахувань за Маркетингові послуги - відомості про кількість Маркетингових уроків та визначених Адміністратором категорій Ввідних уроків, проведених Репетитором, і суму коштів, що належать до сплати Репетитору за такі уроки, доступні до ознайомлення Репетитору в Обліковому записі.

 • II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  • 1. Правила визначають умови користування Веб-сайтом, зокрема регулюють права та обов’язки Репетитора під час відвідування Веб-сайту та використання пропонованих на ньому функцій і сервісів. За допомогою Веб-сайту Репетитор може пропонувати Студентам Освітні послуги після створення Облікового запису.

  • 2. Адміністратор надає Репетитору лише посередницькі (агентські) послуги, зазначені в цих Правилах. Адміністратор не є стороною Договорів про надання освітніх послуг, укладених між Репетитором і Студентом, і не бере участі в наданні Освітніх послуг Студенту.

  • 3. Ці Правила, як типовий договір в електронній формі, доступні до ознайомлення Репетитором на Веб-сайті. Акцептування Правил Репетитором здійснюється під час його реєстрації на Веб-сайті. Після здійснення реєстрації на Веб-сайті та прийняття умов цих Правил вони стають юридично обов’язковими для Репетитора.

  • 4. Адміністратор на постійній основі вживає заходів для підвищення якості функціонування Веб-сайту, але застережує, що при його використанні можливі помилки та технічні проблеми. У разі виникнення такої ситуації Репетитор повинен повідомити про це Адміністратору на електронну адресу: [email protected] .

  • 5. Зміст і зовнішній вигляд Веб-сайту є інтелектуальною власністю Адміністратора або його ліцензіарів, захищені законом і не підлягають копіюванню.

  • 6. Перед використанням функціональних можливостей Веб-сайту та створенням Облікового запису Репетитор зобов'язаний ознайомитися з усіма положеннями Правил, Політики конфіденційності, доступними на Веб-сайті.

  • 7. Усю кореспонденцію слід надсилати Адміністратору звичайною поштою на таку адресу: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 25-47, 11414, Estonia (Таллінн, район Ласнамяе, Pae tn 25-47, 11414, Естонія, або в електронному вигляді на таку електронну адресу: [email protected]

 • III. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ

  • 1. Репетитор зобов’язаний використовувати Веб-сайт відповідно до Правил, чинного законодавства та належної практики, прийнятої для користування Інтернетом і здійснення дій через нього.

  • 2. Репетитор зобов'язується не вчиняти жодних дій, які можуть вплинути на належне функціонування Веб-сайту. Зокрема, забороняється будь-яке втручання в контент, розміщений на сторінках Веб-сайту, і Адміністратор може позбавити Репетитора права користування Веб-сайтом (скасувати Обліковий запис), а також обмежити його доступ до частини або усіх ресурсів Веб-сайту, що набуває чинності негайно у випадку:

  • a) використання Репетитором Веб-сайту у спосіб, що не відповідає Правилам чи етичним принципам соціального співіснування;

  • b) надання неправдивих або застарілих даних Репетитором, особливо якщо це дані іншої особи;

  • c) порушення за допомогою Веб-сайту особистих прав третіх осіб, зокрема особистих прав інших Репетиторів;

  • d) у разі розміщення незаконних записів на Веб-сайті у вигляді:

   • вміст, що підтримує радикальні погляди чи соціальні погляди, включаючи, зокрема, расову, етнічну, гендерну, релігійну тощо дискримінацію,
   • вміст, який є вульгарним або містить ненормативну лексику,
   • вміст, який зазвичай визнається образливим і несумісним з хорошими манерами,
   • вміст, що пропагує вживання наркотиків, пропагує вживання алкоголю, містить посилання на веб-сайти, які порушують закон або пристойність,
   • порнографічний зміст,
   • комерційний, рекламний контент,
   • вміст, що пропагує фашизм, нацизм, комунізм, расизм, насильство тощо,
   • контент, який порушує закон, особисті права чи права інтелектуальної власності третіх осіб, включаючи, зокрема, авторів підручників та інших наукових досліджень,
   • вміст, скопійований з інших веб-сайтів або містить посилання на інші веб-сайти.
  • 3. Будь-які незаконні записи будуть видалені з Веб-сайту, і Адміністратор залишає за собою право вживати конкретних фактичних і юридичних заходів проти Репетитора, який розміщує незаконний вміст, зазначений вище, включаючи блокування Облікового запису, а також подавати претензії щодо відшкодування збитків, зокрема в у разі порушення авторських прав третіх осіб.

  • 4. Зареєструватися на Веб-сайті в якості Репетитора і надавати Освітні послуги можуть особи віком від 18 років.

 • IV. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС РЕПЕТИТОРА

  • 1. Адміністратор надає Репетиторам можливість зареєструвати Обліковий запис, щоб вони могли надавати Освітні послуги в порядку та на умовах, визначених Правилами. Для цього Репетитору необхідно заповнити електронну форму, надану Адміністратором у рамках Веб-сайту та обов’язково вказати ім’я, прізвище, адресу електронної пошти. Також від Репетитора вимагається подати Адміністратору заяву про те, чи буде він надавати Освітні послуги як підприємець чи як фізична особа, яка не є підприємцем. Якщо Репетитор надає Освітні послуги як підприємець, він зобов’язаний вказати повну назву свого ФОП, адресу реєстрації ФОП та ідентифікаційний номер платника податків або іншу інформацію, яка вимагається законодавством.

  • 2. Реєстрація на Веб-сайті вимагає ретельного ознайомлення та прийняття положень цих Правил, а також ознайомлення з Політикою конфіденційності. Посилання на обидва вищевказані документи будуть доступні для Репетитора разом з електронною формою, яка використовується для реєстрації на Веб-сайті. Репетитор погоджується з положеннями Правил, установивши відповідний прапорець під відповідною електронною формою.

  • 3. Після успішного надсилання форми Репетитора та її прийняття Адміністратором, Обліковий запис автоматично створюється на Веб-сайті.

  • 4. Доступ до Облікового запису забезпечується індивідуальним логіном (тобто електронною адресою, наданою під час реєстрації) та паролем доступу, вибраним Репетитором.

  • 5. Кожного разу, коли ви входите в Обліковий запис, ви повинні вводити індивідуальний логін і дійсний пароль доступу, обрані під час реєстрації на Веб-сайті або під час процедури зміни пароля.

  • 6. Функціонування Облікового запису здійснюється на умовах, викладених у Правилах, з моменту його реєстрації до моменту виникнення підстав для його закриття.

  • 7. Один Репетитор може мати один Обліковий запис на Веб-сайті та у сервісі https://buki.com.ua/. Адміністратор залишає за собою право перевіряти та/або видаляти Обліковий запис, а також кожен наступний Обліковий запис у разі порушення заборони мати більше одного Облікового запису. Якщо Репетитор має аккаунт у сервісі https://buki.com.ua/ на час реєстрації Облікового запису на сервісі https://bukischool.com.ua/, то такий обліковий запис у сервісі https://buki.com.ua/ переходить у адміністрування до Адміністратора.

  • 8. Під час Реєстрації Репетитор зобов'язаний надати лише свої справжні дані. Надаючи дані, Репетитор заявляє, що дані є правдивими. Якщо Репетитор надає неправдиві або некоректні дані, Адміністратор залишає за собою право рекомендувати змінити дані та надає подальші інструкції. Якщо Репетитор відмовляється від дотримання рекомендацій, Адміністратор має право відмовити в Реєстрації або якщо буде встановлено, що дані не відповідають дійсності після Реєстрації - право заблокувати Обліковий запис. Про факт і причини відмови в Реєстрації або блокування Облікового запису Репетитор буде проінформований Адміністратором електронною поштою на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації.

  • 9. Репетитор також зобов’язаний розмістити фотографію у своєму Обліковому записі, це є обов’язковою умовою для використання Облікового запису.

  • 10. Репетитор зобов'язаний оновити свої персональні дані (зокрема, адресу електронної пошти) та повідомити Адміністратора про втрату або отримання статусу підприємця, якщо вони змінилися після реєстрації. Про зміну даних повідомляється шляхом редагування даних після входу в Обліковий запис.

  • 11. Репетитор зобов'язаний заповнити розділ Особистого кабінету “платіжна інформація” даними, які будуть використовуватися Адміністратором для перерахування Репетитору плати від Студентів за надання Освітніх послуг. Репетитор не допускається до надання Освітніх послуг без заповнення власних платіжних реквізитів в розділі “платіжна інформація” Особистого кабінету.

  • 12. Репетитори, зареєстроване місце проживання яких знаходиться в АРК Крим, Донецькій, Луганській областях та інших тимчасово окупованих територіях України, не допускаються до надання Освітніх послуг. З метою реєстрації на Веб-сайті такі Репетитори зобов’язані надати документальне підтвердження фактичного місця проживання на підконтрольній території України або іншої країни.

  • 13. Після реєстрації Репетитор має можливість редагувати свій Обліковий запис, вказавши предмет і Освітні рівні, освіту, дипломи, місце проведення занять, коротку інформацію про себе, додаткову інформація (наприклад, вік), ІПН (податковий номер). Під час Реєстрації Репетитор також надає дані для розрахунку та номер банківського рахунку, на який Веб-сайт перераховує належні суми за надання Освітніх послуг.

  • 14. Обслуговування Облікового запису є безкоштовним. Наявність Облікового запису не зобов'язує Репетитора вносити будь-які платежі для можливості використовувати Веб-сайт для розміщення інформації та отримувати заявки від Студентів.

  • 15. Адміністратор вживає заходів для запобігання доступу до Облікового запису неавторизованих осіб (крім Репетитора). Однак цих дій може виявитися недостатньо, якщо Репетитор сам не дотримується відповідних правил безпеки. Репетитор повинен зберігати в таємниці свій пароль доступу для входу на Веб-сайт і не повідомляти його третім особам. Адміністратор повідомляє, що він не вимагає від Репетитора введення пароля доступу, за винятком ситуації під час входу в Обліковий запис в рамках Веб-сайту. Крім того, з метою запобігання використанню Облікового запису на Веб-сайті неавторизованими особами, Репетитор зобов’язаний вийти з Облікового запису відразу після використання Веб-сайту. Зокрема, Репетитор повинен бути особливо уважним при використанні функціоналу автоматичного збереження логінів і паролів, доступного в складі деяких комп’ютерних програм, зокрема, якщо Веб-сайт використовується з використанням різних пристроїв або під різними IP-номерами.

  • 16. Репетитор з активним Обліковим записом на Веб-сайті може будь-коли змінити пароль доступу, а також відновити втрачений або забутий пароль доступу для входу в Обліковий запис. Для цього Репетитору необхідно перейти на підсторінку Веб-сайту, яка містить вікно для входу в Обліковий запис, і натиснути на іконку «Змінити пароль». Новий пароль доступу буде активним автоматично, відразу після його встановлення Репетитором.

  • 17. Репетитор зобов'язується негайно повідомляти Адміністратору у разі виникнення підозри щодо несанкціонованого використання його Облікового запису. У разі підозри щодо несанкціонованого використання Облікового запису Репетитора, Веб-сайт блокує Обліковий запис. Для того, щоб розблокувати Обліковий запис, Репетитор повинен зв’язатися з Адміністратором за адресою електронної пошти [email protected] .

  • 18. Репетитор не має права видалити або деактивувати свій Обліковий запис протягом терміну дії договору про надання Освітніх послуг, укладеного зі Студентом.

 • V. АГЕНТСЬКІ ПОСЛУГИ АДМІНІСТРАТОРА

  • 1. Репетитор доручає Адміністратору представити на Веб-сайті Освітні послуги, які він пропонує Студентам.

  • 2. Адміністратор здійснює посередництво при укладанні Договорів про надання освітніх послуг від імені Репетиторів зі Студентами на підставі Агентського договору, умови якого викладені в цих Правилах.

  • 3. Адміністратор не може гарантувати, що Репетитор отримає Студентів чи буде укладено будь-яку кількість Договорів про надання освітніх послуг.

  • 4. Репетитор уповноважує Адміністратора приймати плату від Студентів за Освітні послуги, що надаються Репетитором. Адміністратор перераховує оплату за проведені Уроки Репетитору після завершення Уроків двічі на місяць, за вирахуванням Агентської винагороди.

  • 5. Звітними періодами є період з 1-го по 15-те число календарного місяця та період з 16-го по останнє число календарного місяця. Перерахування оплати за проведені Уроки Репетитору здійснюється Адміністратором протягом 5 робочих днів з дати завершення звітного періоду.

  • 6. Вартість Освітніх послуг, що надаються Репетитором через Веб-сайт, за вирахуванням Агентської Винагороди, відображається в Обліковому записі Репетитора за адресою https://bukischool.com.ua/rates-for-students/.

  • 7. Плата за надані Репетитором Освітні послуги перераховується Адміністратором в євро або іншій місцевій валюті за погодженням Адміністратора та Репетитора за курсом конвертації, застосовним для переказів, здійснених через веб-сайт Wise / Payoneer у день переказу.

  • 8. Мінімальна сума грошового переказу Репетитору становить 50 євро або еквівалент у погодженій місцевій валюті. Якщо Репетитор вирішить закрити свій Обліковий запис, залишок суми буде виплачено на банківський рахунок Репетитора без застосування мінімального порогу в 50 євро (або еквівалент в іншій погодженій валюті).

  • 9. Репетитор сплачує Адміністратору Агентську винагороду з кожного Уроку, проведеного за посередництва Адміністратора. Агентська винагорода буде утримана Адміністратором під час перерахування оплати за надані Освітні послуги, на що Репетитор погоджується.

  • 10. Агентська винагорода визначається в сумі, яка становить різницю між сплаченою Студентом вартістю Освітніх послуг та платою за проведені Уроки, яка належить до перерахування Репетитору у відповідності до цих Правил. Агентська винагорода є динамічною в залежності від умов придбання Студентом Пакету уроків, доступних йому на Веб-сайті в момент придбання, зокрема, у зв'язку з участю Студента в програмах лояльності, отриманням Студентом акційних пропозицій тощо, а також в залежності від кількості проведених Репетитором Уроків, як на Веб-сайті в цілому, так і окремому Студенту.

  • 11. Розмір плати за надані Репетитором Освітні послуги та розмір Агентської винагороди, що підлягає утриманню Адміністратором, за кожен звітний період будуть опубліковані в Обліковому записі Репетитора в Звіті (інвойсі) за звітний період в розділі “Платіжна інформація” за адресою https://bukischool.com.ua/tutor_billing/

  • 12. В залежності від національного законодавства, яким регулюються правовідносини між Репетитором та Адміністратором, Агентська винагорода може включати податок на додану вартість (ПДВ). В такому випадку сума нарахованого ПДВ підлягає відображенню в Звіті (інвойсі) за звітний період.

  • 13. В разі незгоди з визначеним в Звіті (інвойсі) за звітний період розміром плати за надані Репетитором Освітні послуги та/або розміром Агентської винагороди, Репетитор зобов’язаний повідомити Адміністратора за адресою: [email protected] протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати публікації Звіту (інвойсу) в Особистому кабінеті. В разі не отримання від Репетитора заперечень щодо Звіту (інвойсу) протягом вказаного строку, він вважається погодженим Репетитором.

  • 14. Між Репетитором і Адміністратором не існує трудових відносин або будь-якого іншого договору, в тому числі договору про надання послуг, крім Агентського договору. Репетитор не працює під наглядом, а також у місці та часі, визначені Адміністратором. Адміністратор може давати рекомендації щодо надання Репетитором Освітніх послуг. Репетитор не уповноважений представляти Адміністратора у юридичних відносинах з третіми особами.

  • 15. За запитом Адміністратора Репетитор надаватиме Адміністратору Маркетингові послуги, спрямовані на популяризацію серед Студентів сервісу, представленого на Веб-Сайті.

  • 16. Вартість Маркетингових послуг визначається згідно Звіту (інвойсу) за звітний період, та оплачується Адміністратором у аналогічному порядку та в строки, передбачені для перерахування плати за надання Освітніх послуг.

 • VI. НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

  • 1. Надання Репетитором Освітніх послуг Студенту здійснюється у відповідності до Договору про надання освітніх послуг, укладеного шляхом акцепту Студентом пропозиції Репетитора.

  • 2. Репетитор отримує повідомлення від Адміністратора про те, що його може бути призначено Репетитором для Студента за поданою Студентом заявкою. Якщо Репетитор підтверджує зацікавленість у наданні Освітніх послуг, Студент отримує інформацію про пропозицію Репетитора. В свою чергу, Студент може акцептувати пропозицію Репетитора або розглянути пропозиції інших Репетиторів в порядку черговості.

  • 3. Договір про надання освітніх послуг між Репетитором і Студентом є укладеним з моменту акцептування Студентом пропозиції Репетитора шляхом запису Студента на перший Урок через доступний йому функціонал Веб-сайту. Адміністратор не є стороною Договору про надання освітніх послуг, укладеного Репетитором зі Студентами.

  • 4. З огляду на потенційну кількість доступних слотів Репетитора для Студентів на Веб-сайті, Адміністратор рекомендує Репетитору забезпечити доступність принаймні 12 годин на тиждень для надання Освітніх послуг.

  • 5. Користуючись Веб-сайтом, Репетитор не може одночасно представляти свою навчальну пропозицію на Веб-сайті https://buki.com.ua.

  • 6. Адміністратор не може гарантувати, що Репетитор отримає Студентів чи буде укладено будь-яку кількість Договорів про надання освітніх послуг.

  • 7. Репетитор може проводити Уроки лише через Веб-сайт, використовуючи доступні там інструменти та інтегрований Месенджер ZOOM. Лише у разі технічних проблем можливе використання іншого аудіовізуального засобу для проведення Уроку, попередньо повідомивши про це Адміністратора.

  • 8. Репетитор заявляє, що він обізнаний про те, що Студент має право відмовитися від отримання Освітніх послуг протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту укладення Договору про надання освітніх послуг (придбання первинного Пакету уроків) або з моменту пролонгації Договору про надання освітніх послуг (придбання повторного Пакету уроків), що передбачає зобов’язання Адміністратора повернути плату за невикористані Уроки Студенту, на що Репетитор погоджуєтьс.

  • 9. Якщо Адміністратор позбавляє Студента права використовувати Веб-сайт у разі порушення ним Правил для Студента, плата за Освітні послуги, які не були надані Репетитором через невикористання Студентом частини Пакету уроків, не нараховується Репетитору, на що Репетитор погоджується.

  • 10. Оплата за Уроки здійснюється Студентами за пакетною системою. Кожен пакет Уроків, придбаний Студентом, є персональним і розповсюджується на одну особу. Кожен Пакет уроків має фіксований строк дії.

  • 11. Якщо частину Уроків з придбаного Студентом Пакету уроків не було проведено з будь-яких причин, такі не проведені Уроки не підлягають оплаті Репетитору.

  • 12. Актуальна вартість Пакетів уроків опублікована на Веб-сайті. Адміністратор залишає за собою право в будь-який час змінювати ціну на Пакети уроків і Агентську винагороду. Такі зміни стосуються лише Пакетів уроків, які стають доступними після такої зміни, і Агентської винагороди, яка виплачується Адміністратору після зміни. Якщо Репетитор не погоджується з новими цінами на Пакети уроків або Агентську винагороду Адміністратору, він має право відмовитися від надання Освітніх послуг відповідно до змінених цін та припинити використання Веб-сайту.

  • 13. Якщо Репетитор уклав зі Студентом Договір про надання освітніх послуг, він зобов’язаний належним чином його виконувати, приділяючи особливу увагу своєчасному проведенню Уроків. Розірвання Договору про надання освітніх послуг Репетитором можливе лише за згодою Студента. Репетитор зобов’язаний повідомити Адміністратора на адресу електронної пошти: [email protected] або уповноважену особу Адміністратора про відмову Студента від Освітніх послуг.

  • 14. Після укладення Договору про надання освітніх послуг Студент і Репетитор узгоджують подальший розклад Уроків, перший Урок має відбутися не пізніше двадцятого дня з моменту укладення Договору про надання освітніх послуг. Студент може скасувати або перенести Урок на іншу дату, ніж зазначену в розкладі уроків, за умови, що Студент повідомив Репетитора про скасування або перенесення уроку принаймні за 4 години перед запланованим Уроком, на що Репетитор погоджується.

  • 15. Репетитор зобов'язаний повідомити Адміністратора та Студента про свою заплановану відсутність за тиждень.

  • 16. Репетитор має право відмінити Урок щонайменше за 8 годин до його початку.

  • 17. Репетитор зобов’язується в кожному конкретному випадку дотримуватися законодавства, застосовного до виконання Договору про надання освітніх послуг, і, зокрема, забезпечити, щоб під час розміщення контенту на Веб-сайті він мав відповідні права використання, а також щоб надання контенту не порушувало закону, моральних стандартів та/або прав третіх сторін (таких як авторське право, моральні права та права на товарні знаки).

  • 18. Репетитор чітко визнає та погоджується, що будь-яка форма використання навчального контенту, матеріалів інших викладачів заборонена тощо, якщо такі матеріали не є доступними згідно з авторським правом (наприклад використання ліцензованих копій підручників).

  • 19. В Обліковому записі Репетитора відображатиметься інформація про залишок оплати за успішно завершені Уроки зі Студентами та інформація про Агентську винагороду Адміністратора за надані посередницькі послуги.

  • 20. Репетитор самостійно відповідає за створення для себе організаційно-правових умов, які дозволяють Репетитору надавати Освітні послуги у відповідності до вимог застосовуваного законодавства (реєстрація приватним підприємцем, подання податкової звітності тощо).

  • 21. Надаючи Освітні послуги, Репетитор зобов'язується дотримуватися вимог чинного у його регіоні законодавства, включаючи податкове законодавство. Репетитор самостійно оплачує всі публічно-правові, податкові зобов'язання у зв’язку з наданням Освітніх послуг та виконує інші зобов'язання, що випливають із загальноприйнятих законів, включаючи податкове законодавство (сплата податків і зборів до бюджету, здійснення соціальних відрахувань тощо).

  • 22. На виконання застосовуваного законодавства від Адміністратора може вимагатись подання до державних органів за місцем реєстрації Адміністратора відомостей, пов'язаних з наданням Освітніх послуг через Веб-сайт.

  • 23. Репетитор уповноважує Адміністратора приймати Скарги від Студентів щодо Освітніх послуг та передавати їх Репетитору для вирішення на умовах, викладених у Розділі VII Правил.

  • 24. Репетитор зобов'язаний своєчасно розглядати скарги. Термін відповіді Репетитора на скаргу – 3 календарних дні. У разі відсутності відповіді на Скарги у вищезазначений термін вважається, що Репетитор визнав скаргу обґрунтованою.

  • 25. Репетитор уповноважує Адміністратора виступати в якості посередника у випадку можливого спору між Студентом і Репетитором і погоджується, що саме Адміністратор приймає остаточне рішення щодо скарги, поданої Студентом, зокрема щодо легітимності претензії щодо повернення коштів за Пакет уроків.

  • 26. У разі серйозних порушень Репетитором Правил або у разі невиконання Договору про надання освітніх послуг, на вимогу Студента Адміністратор намагатиметься знайти Репетитора для заміни. У разі знаходження заміни Репетитору, чинний договір Студента з Репетитором може бути переданий іншому Репетитору. Репетитор погоджується на таку передачу прав та обов'язків за Договором про надання освітніх послуг Репетитору, який його замінює. Новий Репетитор отримує право отримати оплату за завершені Уроки з суми оплаченої Студентом за Пакет уроків, після того, як Урок було проведено відповідно до умов, узгоджених з початковим Репетитором. Якщо заміну Репетитора неможливо знайти або якщо Студент не бажає заміни Репетитора, він має право розірвати Договір про надання освітніх послуг без попередження, з чим Репетитор погоджується.

  • 27. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки, понесені Репетитором у зв’язку з виконанням Договору про надання освітніх послуг. Репетитор не може проводити Уроки зі Студентами поза Веб-сайтом і приймати від них платежі за межами Веб-сайту. Якщо Адміністратору стає відомо, що Репетитор проводить грошові розрахунки зі Студентом за межами Веб-сайту, Адміністратор може надіслати Репетитору попередження електронною поштою на адресу електронної пошти, вказану в Обліковому записі. Нагадування Репетитору може призвести до тимчасового призупинення дії Облікового запису до з’ясування ситуації, а в разі подальшого порушення та проведення грошових розрахунків поза Веб-сайтом, Адміністратор може заблокувати або видалити Обліковий запис на Веб-сайті та на https://buki.com.ua/ Незалежно від вищезазначених прав, Адміністратор має право вимагати від Репетитора втрачену Винагороду, яку Адміністратор отримав би, якби Репетитор уклав договір про надання освітніх послугта надавав Освітні послуги Студенту на Веб-сайті.

  • 28. Репетитор зобов'язаний сумлінно співпрацювати з Адміністратором відповідаючи на запити, надавати відповідну інформацію тощо протягом 1 робочого дня.

  • 29. Якщо Репетитор не має активних Студентів або Уроки з активними Студентами добігають кінця, тоді Репетитор має право видалити свій Обліковий запис (відмовитись від цього Публічного Договору) у будь-який час завчасно (не менше ніж за 14 робочих днів), попередивши Адміністратора шляхом надсилання електронного листа на пошту [email protected] з запитом на видалення Облікового запису.

  • 30. Якщо Репетитор бажає розірвати Агентський договір в односторонньому порядку, Репетитор зобов'язаний попередити Адміністратора шляхом надсилання електронного листа на пошту [email protected] з запитом на видалення Облікового запису не менше ніж за 14 робочих днів до бажаної дати розірвання Договору. У такому випадку усі кошти за проведені Уроки будуть виплачені Репетитору в строки, передбачені цими Правилами, а будь-які активні Студенти будуть перерозподілені на інших Репетиторів.

 • VII. СКАРГИ

  • 1. Обов’язком Адміністратора є надання Репетитору посередницьких послуг відповідно до Агентського договору (положень цих Правил). Адміністратор несе відповідальність перед Репетитором за належне надання посередницьких послуг відповідно до цих Правил. Якщо Репетитор виявить, що посередницькі послуги надані Адміністратором некоректно, наприклад, є порушення, пов’язані з роботою Веб-сайту, розрахунками з Репетитором, він має право подати скаргу або поштою на адресу: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 25-47, 11414, Estonia (Таллінн, район Ласнамяе, Pae tn 25-47, 11414, Естонія або електронною поштою на наступну електронну адресу: [email protected] .

  • 2. Скарга повинна містити відомості про фізичну особу, яка подає скаргу (ім’я та прізвище або повне ім’я (ім’я, під яким Репетитор відображається на Веб-сайті), контактні дані), вказівку на застереження, наприклад, послугу, до якої скарга стосується, причини скарги.

  • 3. Якщо дані або інформація, наведені в скарзі, не дозволяють визнати скаргу, Адміністратор попросить Репетитора прояснити будь-які сумніви або надати додаткову інформацію, якщо це необхідно для визнання скарги, вказавши саме такі сумніви або необхідну інформацію.

  • 4. Адміністратор зобов’язаний надати відповідь на скаргу, подану Репетитором, протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту її отримання Адміністратором, або отримати додаткову інформацію.

  • 5. Відповідь на скаргу Адміністратор надає в електронній формі на адресу електронної пошти, з якої Репетитор надіслав скаргу Адміністратору або на іншу адресу електронної пошти, зазначену вище особою в скарзі або надсилає її звичайною поштою на адресу, вказану Репетитором, якщо зазначені особи в змісті скарги вимагають надіслати відповідь поштою на адресу листування, зазначену в змісті скарги.

 • VIII. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВЕБ-САЙТ ТА ВМІСТ І ЗНАКИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ НА ВЕБ-САЙТІ

  • 1. Адміністратор або його ліцензіари є власниками всіх прав інтелектуальної власності, включаючи моральні чи майнові авторські права, права, що випливають з реєстрації торгової марки, та інші права інтелектуальної власності («Права інтелектуальної власності») щодо Веб-сайту в цілому, а також його окремих елементів. Контент, тексти, концепції, фотографії, графіка, логотип і торговий знак, звуки, анімація та відео, що містяться на Веб-сайті, а також їх розміщення на Веб-сайті, а також на самому Веб-сайті в цілому, Освітні матеріали, розміщені на веб-сайті, повідомлення інформаційних бюлетенів захищені авторським правом та іншими законами про інтелектуальну власність («Вміст»).

  • 2. Використання Веб-сайту (включаючи його вміст) будь-якою фізичною чи юридичною особою не означає придбання будь-яких прав на нематеріальні активи, включаючи, зокрема, економічні авторські права чи інші права інтелектуальної власності на вміст. Репетитор може читати цей вміст і використовувати його лише в межах дозволеного особистого використання, визначеного положеннями законодавства про авторське право та суміжні права.

  • 3. Якщо інше прямо не передбачено положеннями Правил або інформацією, що міститься на Веб-сайті, усі торгові марки, товарні знаки, логотипи та інші позначки, розміщені на Веб-сайті («Знаки»), захищені законом. Згода на використання Веб-сайту Репетитором не прирівнюється до дозволу на використання Знаків, розміщених на Веб-сайті. Будь-яке використання Знаків або подібних знаків або імен заборонено, якщо тільки Адміністратор не погоджується на таке використання в письмовій формі задля уникнення їхнього визнання недійсними.

  • 4. За винятком обсягу, охопленого дозволом, наданим відповідно до Правил, Репетитору не дозволяється копіювати, завантажувати, поширювати, публікувати, змінювати або використовувати Контент або його частини, а також усі Права інтелектуальної власності на будь-якому Веб-сайті чи комп’ютерній мережі (у зокрема використання будь-яких засобів електронного розповсюдження) або використання Контенту будь-яким іншим способом без отримання попередньої письмової згоди Адміністратора.

  • 5. Адміністратор заявляє, що у разі будь-якого порушення Прав інтелектуальної власності на Контент або Знаки, або на Веб-сайт в цілому чи його окремі частини, він буде суворо забезпечувати дотримання прав інтелектуальної власності своїх або своїх ліцензіарів, пов’язаних із Веб-сайтом у повному обсязі.

  • 6. Стосовно будь-якої інформації, фотографій або матеріалів, які Репетитор надає Адміністратору за допомогою Веб-сайту, включаючи, наприклад, власну фотографію, використану в його профілі, на момент надання такої інформації, фотографій або матеріалів, цей Репетитор надає Адміністратору безкоштовну, невиключну ліцензію на використання цього контенту (повністю та будь-якою частиною) на території України та в усьому світі з метою розміщення, відображення, зберігання на веб-сайті, а також у будь-якому місці через Інтернет, включаючи пошукові системи та сайти соціальних мереж, у маркетинговій діяльності, пов’язаній із Веб-сайтом, розміщуючи посилання на фотографію в Інтернеті – також через зовнішні веб-сайти та соціальні мережі, протягом початкового періоду 5 (п’яти) років, однак після 5 (п’яти) років Контракт перетворюється на договір, укладений на невизначений термін, і для Репетитора буде надано право ознайомитися з ліцензією, наданою на невизначений термін з 2-річним (дворічним) періодом повідомлення, з правом надання субліцензії Адміністратора у всіх відомих на даний момент сферах використання, зокрема:

  • a) запис, множення, введення в пам'ять комп'ютера та публікація контенту таким чином, щоб кожен міг отримати до нього доступ у місці та протягом часу за власним вибором (включаючи Інтернет, мережі мобільного зв`язку та інші електронні мережі зв'язку, незалежно від кількості трансляцій, запитів та виготовлених копій);

  • b) множення будь-якою технікою друку.

  • 7. Репетитор погоджується змінювати вміст і використання Адміністратором похідних авторських прав на твори та уповноважує Адміністратора надавати згоду третім особам на здійснення похідних авторських прав на змінені твори. Адміністратор може використовувати наданий контент на свій розсуд, у тому числі із зазначенням авторства чи без нього.

 • IX. УТРИМАННЯ ВІД КОНКУРЕНЦІЇ

  • 1. Репетитор заявляє, що протягом терміну надання Освітніх послуг через Веб-сайт та протягом 12 місяців після їх завершення він не надаватиме прямо чи опосередковано ідентичних або подібних освітніх послуг поза Веб-сайтом на користь Студентів, які стали відомі Репетитору на Веб-сайті. Репетитор не надаватиме освітні послуги Студентам особисто, а також у процесі підприємницької діяльності, або як учасник товариств, а також через юридичні особи, в яких він виконує функції акціонера, члена органу управління, а також через фізичних чи юридичних осіб, пов'язаних з Репетитором.

  • 2. У разі виникнення сумнівів щодо можливості надання освітніх послуг, не порушуючи положення про утримання від конкуренції, Репетитор зобов'язаний отримати попередню письмову згоду Адміністратора.

  • 3. Репетитор також зобов'язується протягом терміну надання Освітніх послуг через Веб-сайт та протягом 12 місяців після їх завершення утримуватись від переговорів зі Студентами, які стали відомі Репетитору на Веб-сайті, щодо надання освітніх послуг поза Веб-сайтом, а також не буде рекомендувати Студентам освітні послуги, не представлені на Веб-сайті, без згоди Адміністратора.

  • 4. Репетитор заявляє, що не буде розкривати персональні дані Студентів третім особам.

  • 5. У разі порушення Репетитором зобов'язань, наведених в цьому Розділі, Адміністратор може вимагати від Репетитора сплати договірної неустойки в розмірі, еквівалентному 2 500,00 євро (дві тисячі п’ятсот євро) за кожний випадок порушення.

 • X. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЩО ОБРОБЛЯЄ АДМІНІСТРАТОР

  • 1. Адміністратор є контролером (у значенні статті 4 пункту 7 Регламенту 2016/679) Персональних даних, наданих Репетитором у зв’язку з використанням Веб-сайту.

  • 2. Адміністратор надає великого значення захисту конфіденційності Репетиторів і зберіганню Персональних даних в таємниці, а також заявляє, що вживає відповідних організаційних і технічних заходів для забезпечення обробки Персональних даних відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних, включаючи положення Регламенту 2016/679.

  • 3. Детальні правила збору, обробки та зберігання Персональних даних Адміністратором описані в Політиці конфіденційності.

  • 4. Перед використанням Веб-сайту, і зокрема перед наданням Адміністратору будь-яких Персональних даних за допомогою електронних форм, доступних як частина Веб-сайту, Репетитору слід уважно ознайомитися з положеннями Політики конфіденційності.

 • XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  • 1. Будь-які зауваження або запитання щодо функціонування Веб-сайту слід надсилати електронною поштою на наступну електронну адресу: [email protected]. Адміністратор залишає за собою право не відповідати на вибрані запитання, зокрема в ситуації, коли Адміністратор раніше давав роз’яснення щодо аналогічної чи схожої проблеми та розміщував їх у «FAQ» або аналогічній вкладці на Веб-сайті /інших документах, що містять рекомендації.

  • 2. Адміністратор має право вносити зміни до Правил в односторонньому порядку з підстав, самостійно визначених Адміністратором. Застосування нової редакції Правил можливе після інформування Репетитора про зміни та надання йому змінених Правил, зокрема шляхом їх оприлюднення на Веб-сайті та/або їх надсилання на адресу електронної пошти, призначену Обліковому запису Репетитора. У такій ситуації Репетитор має право розірвати Агентський договір з Адміністратором з моменту набуття чинності новою редакцією Правил. До дати розірвання Агентського договору з Адміністратором діють Правила, чинні до моменту повідомлення Репетитора.

  • 3. Репетитор має право використовувати позасудові засоби розгляду претензій та задоволення претензій.

  • 4. Відповідно до Регламенту ЄС № 524/2013 повідомляємо, що Репетитор має можливість використовувати позасудовий спосіб вирішення споживчих спорів відповідно до процедури вирішення спорів в Інтернеті, розробленої Європейською комісією, доступної за адресою: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN.

  • 5. У разі відсутності мирного врегулювання будь-яких спорів між Репетитором і Адміністратором, вони можуть бути передані до загального суду.

  • 6. Якщо імперативними положеннями закону не передбачено інше, застосовним правом є право республіки Естонія. Вибір законодавства Республіки Естонія не позбавляє Репетитора захисту, наданого йому на основі положень, які не можуть бути виключені цими Правилами, відповідно до права, яке було б застосоване за відсутності вибору права.

  • 7. Актуальна редакція цих Правил доступна на Веб-сайті https://bukischool.com.ua/

  • 02.02.2024