Выберите заказ для пополнения занятий

Пополнить

Past Simple - минулий неозначений час

Past Simple (Indefinite) – минулий неозначений час

 

Past Simple (Past Indefinite) – простий неозначений час в англійській мові, що найчастіше використовується для позначення дії котра відбувалася в минулому і вже є завершеною. Ниже наведена формула та правила утворення Past Simple та слова-показники, наведені приклади його використання у розповідних, заперечних та питальних реченнях та наведені ситуації за яких вживається простий неозначений час в англійській мові.

Утворення Past Simple

У стверджувальному реченні Past Simple утворюється за допомогою додавання до дієслів закінчення -ed або ж використання їхньої другої форми (що також зветься Past Simple), якщо дієслово є неправильним. Для знаходження другої форми дієслова користуйтеся таблицею неправильних дієслів, що є на нашому сайті.

Стверджувальне (розповідне) речення з використанням Past Simple:

I played football yesterday. – Я грав у футбол вчора (дія завершена ще вчора).

thought about that. – Я думав про це (дія завершена).

Заперечне речення утворюється за допомогою дієслова did (2 форма дієслова do) та додавання після нього частки not. При цьому did та not можна злити в одне слово didn’t.Формула:

Іменник + did + not + дієслово

Приклад заперечного речення:

did not play with my dog yesterday. – Я не грав зі своєю собакою учора.

didn’t smoke five years ago. – Я не курив п’ять років тому назад.

Для створення питального речення у Past Simple необхідно користуватися наступною формулою:

Did + іменник + дієслово

Приклад питального речення:

Did you play football yesterday? – Ти грав у футбол вчора?

Did you go to the cinema five days ago? – Ти ходив у кінотеатр п’ять днів тому?

 Слова-покажчики Past Simple

З Past Simple часто вживаються допоміжні слова, що дозволяють легше відрізняти простий неозначений час. Є такі слова-покажчики:

Слово Переклад
yesterday вчора
the day before yesterday позавчора
(three days, five days, five years…) ago три дні тому, п’ять днів тому, п’ять років тому і т.д.
last (week, month, year, weekend…) на минулому тижні, у минулому місяці, у минулому році і т.д.
in (1999, 2010, June, April…) у 1999, у 2010, у червні, у квітні і т.д.
when… коли….

Випадки, в яких вживається Past Simple

Ось ми підійшли до найголовнішого, а саме – випадків вживання простого неозначеного часу. Адже мало знати правила утворення будь-якого часу, потрібно вміти ним користуватися. Наведені нижче правила та приклади його вживання у різних випадках допоможуть вам навчитися його використовувати у розмові та на письмі.

I варіант використання: завершена дія у минулому

Past Simple в даному випадку використовується, аби підкреслити, що дія відбувалася в минулому і завершилася в минулому. При цьому часто використовуються слова-маркери. Приклади:

saw a movie yesterday. – Я бачив фільм учора.

didn’t see a play yesterday. – Я не бачив виставу учора.

Last year, I traveled to Japan. – В минулому році я подорожував до Японії.

II варіант використання: серія завершених дій

Past Simple використовується для позначення дій у минулому, що йшли одна за одною. Приклади:

finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. – Я закінчив роботу, пройшовся до пляжу та знайшов гарне місце щоб поплавати.

He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00. – Він прибув з аеропорту у 8:00, зареєструвався в готелі у 9:00 та зустрів інших о 10:00.

Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs? – Чи додав ти муки, відсипав її у молоко та потім додав яєць?

III варіант використання: дія, що продовжувалася в минулому деякий час

Ще одним випадком, коли використовується простий неозначений минулий час, може бути бажання підкреслити, що дія відбувалася в минулому деякий час. Зазвичай в таких випадках використовуються вислови for two yearsfor two monthsall dayall year та інші. Приклади:

lived in Brazil for two years. - Я жив у Бразилії протягом двох років.

Shauna studied Japanese for five years. - Шона вчила японську протягом п’яти років.

They sat at the beach all day. – Вони сиділи на пляжі увесь день.

IV варіант використання: звички в минулому

Past Simple може використовуватися у випадку, коли ви хочете показати, що у вас була якась звичка в минулому, якої ви вже позбулися. В цьому випадку Past Simple замінює вислів used to. Також є частим використання слова when. Приклади:

studied French when I was a child. – Я вчив французьку, коли був дитиною.

He didn’t play the piano. – Він не грав на піаніно.

Did you play a musical instrument when you were a kid? – Чи ти грав на музичних інструментах, коли був дитиною?

V варіант використання: факти, що були актуальні в минулому або узагальнення

В даному випадку Past Simple використовується для опису фактів в минулому або ж узагальнення. Як і у випадку з 4 варіантом використання, значення дуже наближене до значення речень, в яких зустрічається used to. Приклади:

She was shy as a child, but now she is very outgoing. – Вона була скромною у дитинстві, але зараз вона дуже товариська.

He didn’t like tomatoes before. - Раніше йому не подобалися помідори.

People paid much more to make cell phone calls in the past. – В минулому люди платили набагато більше аби дзвонити з мобільних телефонів.

Правила та приклади використання Past Simple(Indefinite) Passive дивіться тут.

Автор:

06.05.2024

Названия цветов на английском языке

Цветы окружают нас круглый год. Зимой, например, можно часто встретить альстромерию, весной – тюльпаны, летом – лаванду, а осенью – хризантемы. А как названия цветов переводятся с русского на английский? Как раз об этом и расскажем в нашем новом материале. А еще поделимся примерами предложений и рассказами «about flowers» (о цветах).

30.01.2024

Модальные глаголы в английском языке: правила и примеры употребления

I must read. I must write. I must learn. I mustn't fight. – Я должен читать. Я должен писать. Я должен учиться. Я должен бороться. Эти предложения объединяет одно важное слово – must (должен). В английском языке его называют modal verb – модальным глаголом. Наверное, вы уже слышали о таких глаголах, ведь носители языка используют их в 20% всех предложений. Какие еще есть модальные слова и зачем вообще их употреблять, подробно расскажем в этом материале.

25.01.2024

Все английские предлоги, которые нужно знать

В этой статье мы расскажем обо всех типах предлогов, которые нужно знать для свободного владения английским. Раскроем значение и поделимся примерами предложений с их использованием. Независимо от того, какой уровень английского у вас есть, они станут важной частью вашего словарного запаса и помогут выражать свои мысли более четко и выразительно.

12.01.2024

Как правильно подписать тетрадь по английскому языку?

Нужно подписать тетрадь с английского, но не знаете, как правильно пишется фамилия, имя, номер класса и название школы? Не беспокойтесь, ведь в этом материале мы собрали всю информацию о требованиях ведения письменных тетрадей с примерами. Также поделимся полезными советами, как оформлять классные, домашние и контрольные работы на английском языке.

03.01.2024

Какая разница между Miss, Mrs и Ms в английском?

Случались ли с вами ситуации, когда нужно было обратиться к девушке или женщине на английском, однако вы не знали, что правильно сказать: Miss, Mrs или Ms? Для носителей языка выбор очевиден, ведь они привыкли это делать каждый день. Нам такая задача кажется более сложной, ведь на русском языке к женщине можно обращаться несколькими вариантами. Например, «девушка» или «женщина». Давайте вместе разберемся, в чем разница между английскими обращениями к представительницам женского пола и научимся у

22.12.2023

Personal Pronouns: все о личных местоимениях

В украинском языке когда мы хотим рассказать о себе или других лицах, всегда используем слова я, ты, он, она, мы, они и т.д. В английском языке тоже. Для того, чтобы рассказать о персоне или предмете применяют личные местоимения. В этой статье мы расскажем все, что нужно знать о Personal Pronouns: от определения до правил и примеров применения.

12.02.2023

Изучаем английский: 10 сайтов для тренировки навыков аудирования

Изучать английский язык сегодня гораздо легче, чем когда-либо, поскольку в интернете есть множество вебсайтов, помогающих совершенствовать разговорные навыки, аудирование, грамматику и чтение.

29.11.2023

Закінчення -ed (Правильні дієслова в англійській мові)

Правила утворення та читання закінчення -ed.

30.11.2023

Past Perfect Continuous - минулий тривалий доконаний час

Past Perfect Continuous - минулий тривалий доконаний час в англійській мові. Вказує на дію, що розпочалася в минулому, продовжувалася деякий час і завершилася або не завершилася перед якою-небудь подією в минулому.