Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

Zero Conditional в англійській

Англійська граматика, окрім часів, містить величезну кількість тем. У цій статті розглянемо особливості умовних речень та зокрема нульового типу умовності. Ви дізнаєтесь, в яких випадках використовується цей вид, як утворюються умовні форми та детально ознайомитесь із прикладами.

Що таке умовні речення в англійській?

Як і в українській мові, це речення в умовному способі. Взагалі йдеться про складнопідрядні речення, в підрядній частині яких зазначається певна умова (реальна або нереальна), а в головній частині говориться про наслідки цієї умови. Аналог українського складного речення з підрядним обставинним умови та сполучниками якби, якщо.

Проте в англійській розрізняють аж 4 типи таких речень залежно від семантики і часу. Різні типи можуть змішуватися в межах одного речення.

Ця тема досить складна для початківців і вивчається у граматиці на рівні В1-В2. До того ж умовні речення входять в програму ЗНО (НМТ). Тож якщо хочете досконало їх зрозуміти, попрацюйте з репетитором. Це найбільш дієвий спосіб закріпити знання та усунути можливі прогалини. Ви не лише дізнаєтесь все про умовний спосіб в англійській мові, а й зможете застосовувати здобуті знання на практиці і вільно будувати речення.

На платформі Buki School, наприклад, можна знайти висококваліфікованого викладача і займатися за індивідуально розробленою програмою.

Conditionals: правила

Розглянемо умовні конструкції 1-го, 2-го і 3-го типів.

Перший тип стосується теперішнього або майбутнього часу і виражає реальну або дуже ймовірну подію у цих часах. У головній частині можуть вживатися різні форми дієслова: це представлено в таблиці.

Zero Conditional в английском

First Conditional. Приклади речень:

If Tracy decides to move to Texas, we’ll never see her again. Якщо Трейсі вирішить переїхати в Техас, ми її ніколи не побачимо.

If the flour is at a discount, please buy me three kilos. Якщо борошно буде зі знижкою, будь ласка, купи мені 3 кілограми.

You may leave today early if none of the customers calls. Ви можете піти сьогодні раніше, якщо ніхто з клієнтів не подзвонить.

Другий тип використовується для передачі нереальної або малоймовірної ситуації у теперішньому або майбутньому. Тобто це умовна уявна дія, що суперечить дійсним фактам. У підрядній частині дієслово were застосовується до всіх осіб. Будова речення в англійській мові у Second Conditional:

Zero Conditional в английском

She could help us if she had a lot of money. Вона могла б нам допомогти, якби мала багато грошей.

If Stefan were in this situation, he wouldn’t criticize my strategies and mistakes. Якби Стефан опинився в моїй ситуації, він би не критикував мої стратегії і помилки.

Третій тип використовується для вираження нереальних дій чи подій у минулому. Тобто це уявна ситуація, яка так і не відбулася. Якщо розглянути смисловий відтінок цих речень, то за допомогою третьої умовної форми передаються почуття шкодування, прикрості, докорів, критики.

Zero Conditional в английском

Приклади речень в Third Conditional:

The shelter could have been completed on time, if it had not been for natural disasters over the past few years. Спорудження притулку закінчили б вчасно, якби не було природних катаклізмів протягом кількох останніх років.

What results you would have achieved if Mr. McGepherson hadn’t encouraged you to open this exhibition? Яких результатів ви б досягли, якби містер Макджеферсон не спонукав вас відкрити цю виставку?

Існує ще змішаний тип, зокрема можуть поєднуватися часи 2-го і 3-го типів. Наприклад:

If I had drawn this lottery ticket, I would now own two million dollars. Якби я витяг цей лотерейний білет, то міг би зараз володіти двома мільйонами доларів.

I wouldn’t have been proposed such an important project then if I didn’t know Spanish perfectly. Мені б тоді не запропонували такий важливий проєкт, якби я досконало не знала іспанську.

Zero Conditional в английском

Zero conditional: правила

Вважається, що це найпростіший тип умовних речень. Адже в ньому не потрібно вживати складні часові форми. 4 основні випадки використання нульового типу:

  1. За допомогою цієї форми передають загальновідомі твердження, очевидні факти, закономірності і явища. Найчастіше це стосується фізичних, метеорологічних, біологічних та інших наукових істин.
  2. Для розповіді про звичні і повторювані події чи дії, звички, правила.
  3. Цей умовний тип часто використовується в інструкціях або основній частині наказового речення.
  4. На ці умовні речення також можна нерідко натрапити у прислів’ях і приказках.

Найпоширеніша структура Conditionals 0 – це використання Present Simple в головній і підрядній частині речення. І це логічно, позаяк цей час вживається для опису явищ природи, різноманітних фактів та подій, які відбуваються завжди або з певною періодичністю. Також в обох частинах речення можна використовувати модальні дієслова.

Однак трапляються й інші часи. Коли мовець хоче наголосити на моменті перебігу якихось дій, він може використовувати форму теперішнього тривалого часу в головному і підрядному реченнях або в одному з них. Більше того, у підрядній частині може вживатися і перфектна форма, якщо йдеться про наслідки вже завершеної дії.

В нульовому умовному типі можливе вживання і минулого часу (як простого, так і тривалого). Це робиться для передачі звичок і типових повторюваних дій у минулому.

Ось як це виглядає схематично (всі варіанти можливих часових комбінацій у Zero Conditional):

Zero Conditional в английском

Приклади Conditionals 0

Приклади загальновідомих та наукових фактів, фізичних явищ тощо.

Zero Conditional в английском

Приклади вираження повторюваних дій та звичок за допомогою Zero Conditional.

Zero Conditional в английском

Приклади передачі вказівок, рекомендацій, порад, а також правил.

Zero Conditional в английском

Приклади прислів’їв, приказок та повір’їв.

Zero Conditional в английском

Приклади нульових умовних речень з часами, відмінними від Present Simple.

Zero Conditional в английском

Для глибшого опрацювання теми необхідно тренуватися виконувати граматичні вправи і застосовувати умовні речення у живому спілкуванні. Зробити це можна з репетитором, до того ж таке навчання охоплює всі види мовних компетенцій. Зокрема, ви можете готуватися до іспиту і відпрацьовувати різні мовленнєві ситуації, вдосконалювати навички письма, розширювати лексичний багаж та багато іншого. треба опанувати табличку множення.

Репетитор з англійської BukiSchool – це:

  1. гнучкий та зручний особистий графік;
  2. програма, розроблена відповідно до вашого запиту;
  3. надійний методичний супровід протягом всього періоду навчання;
  4. захопливі інтерактивні уроки з використанням найновіших технологій;
  5. помірна ціна, різноманітні бонуси та акційні пропозиції.

Автор:

31.05.2022

Підготовка до IELTS: повний гайд та корисні ресурси

Помилково вважати, що успішно скласти тест IELTS може лише той, хто досконало володіє англійською мовою. У цьому матеріалі ви насамперед зможете отримати відповіді на найпоширеніші запитання та отримати корисні поради щодо підготовки до тестування.

10.04.2022

Як визначити свій рівень англійської?

Щоб точно та уніфіковано визначати рівень англійської мови у будь-якої людини, світова спільнота розробила CERF — Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (CEFR — англ.).

20.04.2022

Готуємось до TOEFL: найкращі поради та ресурси

Здебільшого всі, хто поступає на навчання до закордонних вишів, мають складати тести на знання іноземної мови. Це потрібно, аби довести вашу здатність не тільки спілкуватись в повсякденному житті з носіями, а ще й вільно навчатись та відвідувати іномовний заклад освіти. Читайте нижче, який тест на знання англійської мови можна обрати для навчання в англомовних країнах, та чи можна підготуватись до нього самотужки.

30.05.2023

Вступ до магістратури 2024: як підготуватись до ЄВІ з англійської

На моменті вступу до магістратури більшість студентів вже має понад 10 років формального вивчення англійської: у школі та на бакалаврській програмі. Відтак, успішно скласти ЄВІ — іспит з іноземної мови для вступу в магістратуру — не має становити особливих труднощів. Однак дехто все ж має низку білих плям в англійській, а дехто прагне отримати якнайкращий результат та мати якнайвищі шанси при вступі.

15.09.2022

Як підготуватися до ЗНО з англійської

Складання ЗНО з англійської є важливим етапом та великим головним болем усіх вступників в українські виші. А все тому, що навіть глибоке знання англійської мови не гарантує високого результату.

20.09.2022

Англійська для туристів: необхідні теми та фрази для подорожей

Англійська в подорожах дозволить почуватися більш впевнено в незнайомому середовищі, швидше розумітися з іншими та ефективно реагувати у випадках форс-мажорів. Що саме треба вивчити та як це зробити самостійно? Розповідає Buki School.

01.10.2022

Як пройти співбесіду англійською

Сучасні українські та іноземні компанії проводять робочі інтерв’ю з кандидатами англійською, щоби перевірити рівень володіння мовою та навички самопрезентації в незвичних обставинах. Водночас для кандидатів, що стресують від самих інтерв’ю, співбесіда англійською стає ще однією масивною підставою для переживань.

03.11.2022

Як сказати I think англійською: 24 синоніми

Щоб висловити думку англійською у побуті, вам може бути достатньо й одного, класичного варіанту «I think». Просто, вичерпно і підходить для усіх ситуацій. Але пишучи іноземною есе, твір або лист, спілкуючись нею на роботі чи під час навчання, пасує збагатити словниковий запас синонімами.

01.12.2022

Правила та приклади вживання Past Simple

Past Indefinite або Past Simple Tense: чи настільки цей час простий, як звучить? З цього тексту Buki School ви дізнаєтеся про стандартні формули ствердних, питальних та заперечних речень у минулому часі, зрозумієте, що таке неправильні дієслова та знайдете цікаві способи їх вивчити.

08.01.2022

Як підготуватися до ЗНО з англійської самостійно?

Хороший бал на ЗНО з англійської мови завжди починається з правильної підготовки. Навіть якщо до іспиту залишається ще багато місяців, не варто гаяти часу. Краще заздалегідь підготуватися до кожного блоку завдань, щоби підвищити свої шанси на успішне складання зовнішнього незалежного оцінювання.

10.05.2022

Як скласти резюме англійською

Хочете стати частиною іноземної команди й отримати роботу мрії, проте не знаєте, як правильно скласти резюме англійською? Ми допоможемо з цим.

29.04.2022

Як вчити англійську самостійно?

Мова необхідна людям для спілкування та інших видів комунікацій. Важливо добре знати рідну українську, але в сучасному світі недостатньо опанувати лише її, бажано вивчити ще одну іноземну мову, наприклад, англійську.

29.05.2023

Поради від Buki School як організувати роботу в умовах війни

Через перебої в електропостачанні у багатьох регіонах України робота може бути досить ускладненою. Команда Buki School підготувала для вас деякі поради, що допоможуть вам підтримувати продуктивність на достатньому рівні.

01.03.2022

Теперішній час в англійській мові: що це таке, як його використовувати

Граматика – важлива складова мови. Під час опрацювання розділу учні знайомляться з часами в англійській мові. Без цих фундаментальних знань неможливо утворити жодного граматично правильного речення.

17.07.2022

Вивчаємо розмовну англійську онлайн: список найкращих Youtube каналів для початківців

Люди в усьому світі щодня використовують YouTube, щоби переглядати розважальні відео чи навчатися чомусь новому, не виходячи з дому. На платформі є безліч цікавих каналів для вивчення іноземних мов, зокрема, англійської.

12.02.2023

Вивчаємо англійську: 10 сайтів для тренування навичок аудіювання

Вивчати англійську мову сьогодні набагато легше ніж будь-коли, оскільки в інтернеті є безліч вебсайтів, що допомагають удосконалювати розмовні навички, аудіювання, граматику та читання.

29.03.2023

How many VS How much: правила вживання

Під час вивчення англійської важливо багато уваги приділяти деталям. Недостатньо просто вивчити певну кількість слів і поєднувати їх у речення, використовуючи шаблон. В англійській мові є синоніми, які українською перекладаються однаково, але вони не є взаємозамінними й кожне слово вживається в конкретному випадку.

09.09.2023

Найкращі серіали для вивчення англійської

У цій статті ми підібрали для вас список найкращих серіалів для вивчення англійської мови на різних рівнях складності – від Elementary до Advanced. Запасайтеся смаколиками й готуйтеся до повного занурення в американську та англійську культури. Enjoy watching!

18.09.2023

Початковий рівень англійської: вивчаємо цифри та числа разом

Знання чисел і цифр є необхідною складовою успішного вивчення англійської мови. Числівники використовуються в різних аспектах повсякденного життя: від простої лічби та визначення кількості предметів до математичних обчислень, орієнтування в часі, годинах та датах. У цій статті ми розглянемо основні правила вивчення англійських числівників, надамо корисні поради, як легко вивчити цифри та числа, а також розкажемо, як їх вживати в спілкуванні.

20.09.2023

Розвиваємо слухання: найкращі аудіо англійською для початківців

Уміння сприймати англійську на слух є важливим для спілкування з іноземцями. Учень можу знати правопис і переклад слова, але під час розмови не впізнати його й не зрозуміти співрозмовника. Із цього матеріалу ви дізнаєтеся ресурси, на яких знаходити найкращі англійські аудіо текстів для початківців.

22.09.2023

Особливості вимови складних англійських звуків

Фонетика є важливою під час вивчення англійської, але часто їй приділяють мало уваги. Тому навіть люди з високим рівнем англійської іноді припускаються помилок у вимові складних англійських слів. Щоб навчитися одразу правильно вимовляти звуки та говорити зрозуміло для носіїв мови – ознайомтеся із цим матеріалом.

27.09.2023

Спілкуємося англійською: сленгові скорочення для переписки

Знання англійської дає змогу спілкуватися з носіями мови. Але якщо віртуальна розмова неофіційна, співрозмовник може вам відповісти «idk» або «hru». Цих абревіатур учень не знайде в академічному словнику, бо ці скорочення в англійському є сленговими. Щоб вільно спілкуватися англійською з носіями й розуміти, що означає в листуванні «lmao» або «wbu» – читайте цю статтю про сленг.

29.09.2023

Вчимо англійські прислів'я та приказки

Під час вивчення іноземної мови людина стикається не тільки з новими словами і граматичними правилами, але і з проявами культури нації. Одним із таких проявів є прислів’я і приказки. Тому під час вивчення мови важливо звернути увагу на фольклор і вивчити популярні прислів’я і приказки англійською. З цієї статті ви дізнаєтеся про найцікавіші приклади англійської усної народної творчості.

02.10.2023

Present Perfect: правила вживання і функції

Граматика є важливим складником мови. В англійській є 12 часових форм і в кожної з них є свої особливості та функції в мові. Щоб вільно спілкуватися англійською, необхідно детально познайомитися з кожним із часів. У цій статті ми розглянемо Present Perfect та його місце серед усіх часових форм.

09.10.2023

Як привітатися англійською: формальні й неформальні фрази та сленг

Напевно ви не раз чули вислів «По одежі стрічають, а по уму випроводжають». Його значення просте – спочатку люди оцінюють ваш зовнішній вигляд, а вже потім розумові здібності. В англійській культурі його можна інтерпретувати дещо інакше, адже там насамперед звертають увагу не на одяг, а на те, як ви привіталися зі співрозмовником. Від того, наскільки цікаво ви вмієте сказати банальне «привіт», залежатиме перше враження про вас. Отож, якщо у вашому словничку міцно засіли «hi» або «hello», саме ч

17.10.2023

Англійська мова: походження і розвиток

Історія мови як наукова дисципліна може пояснити різні особливості мови й полегшити її вивчення, тому учням важливо ознайомитися із нею. Історія англійської мови тісно переплетена з історією Великобританії. Тому із цієї статті ви дізнаєтеся не тільки про походження англійської мови, а і про те, хто такі сакси та про інші цікаві факти з історії Британії.

23.10.2023

Pronouns: усе про займенники в англійській мові

Займенники – це невіддільна частина англійської мови. Вони виконують ключову роль у мовленні, адже допомагають зробити комунікацію чіткішою та уникати повторення іменників у реченні. У цій статті ми розкажемо все про займенники в англійській – що це таке, які є типи займенників, яка їхня роль та як їх правильно вживати.

25.10.2023

Запам’ятовуємо порядок слів в англійській мові: правила та приклади

Ви можете мати гарний словниковий запас, вільно орієнтуватися між Present Perfect та Present Perfect Continuous, але якщо ви не знаєте, як правильно розташовувати слова в реченні, вашу англійську навряд чи хтось назве ідеальною. У цій статті ми розкажемо про порядок слів в англійській мові, поділимося важливими правилами, схемами та прикладами, щоб ви навчилися правильно будувати прості і складні речення.

26.10.2023

Практикуємо розмовну англійську: говоримо про гроші

Гроші є невіддільною частиною життя, тому під час вивчення іноземної мови важливо звернути увагу на цю тему і вивчити лексику та корисні вислови про гроші. Також із цієї статті ви дізнаєтеся про найпоширеніші валюти й ціноутворення у світі.

31.10.2023

Розповідаємо про хобі англійською: корисна лексика та приклади

У школі, у компанії друзів чи на роботі з колегами ми часто обговорюємо улюблені звички та заняття. Одним словом – розповідаємо про свої хобі. Українською це робити досить просто, а як щодо англійської? Якщо ви плануєте навчатися чи працювати за кордоном, або просто хочете подорожувати і знайомитися з новими людьми, вам потрібно вміти розповідати про свої інтереси. Скористайтеся нашим матеріалом для підготовки, де ми зібрали інструкцію та корисну лексику для розмов про хобі англійською.

09.11.2023

Легкі книжки англійською мовою для початківців

Комусь англійська мова дається надзвичайно складно, а комусь навпаки – швидко й легко. Різниця може залежати від правильно обраного методу підготовки. Корисним та дієвим способом вивчення англійської вважають читання книжок, адже воно допомагає швидко збільшувати словниковий запас та запам’ятовувати стандартні граматичні конструкції без «зазубрювання» правил. У цьому матеріалі ми підготували список книжок класичних та сучасних авторів, які можна читати вже на початковому рівні. Це популярні вид

13.11.2023

Вступ до ЛНУ Франка у 2024 році: предмети НМТ та вартість навчання

Шукаєте престижний український університет із якісною навчальною програмою та широким вибором спеціальностей? Тоді варто звернути увагу на ЛНУ – Львівський національний університет імені Івана Франка. У цьому матеріалі розкажемо головне про виш: факультети, вартість навчання у 2024 році, предмети НМТ та вимоги до мотиваційного листа.