Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

Купуйте пакет від 8 уроків і
отримуй 2 заняття БЕЗКОШТОВНО!

Як навчити дитину мислити критично?

 1. Що таке критичне мислення?
 2. Методи критичного мислення

Критичне мислення є одним із головних показників інтелектуального розвитку як у дорослих, так і в дітей. Вміння опрацьовувати будь-яку інформацію, знаходити в ній головне і другорядне, шукати різні способи для виконання завдання – це все про критичне мислення. Та як допомогти дитині розвинути цю корисну навичку? У нашій статті ми зібрали найпопулярніші методи, прийоми та поради для формування критичного мислення в учнів молодших класів.

Що таке критичне мислення?

Критичне мислення – це процес аналізу, оцінки й синтезу інформації задля виділення проблеми та знаходження шляхів її вирішення. Воно допомагає людині розвивати логіку, вміти наводити чіткі аргументи та відстоювати свою позицію. Критичне мислення необхідно застосовувати в різних ситуаціях – від процесу навчання до повсякденного життя і професійної діяльності.

 

Критичне мислення базується на таких вміннях:

 • пошук, обробка та аналіз інформації;
 • виділення проблеми;
 • логічна побудова думок;
 • наведення переконливих аргументів;
 • мобільне мислення (здатність швидко змінювати думки та точку зору, якщо цього потребує ситуація);
 • пошук шляхів для розв’язання проблеми;
 • сприйняття думок інших людей;
 • відстоювання власної позиції.

 

Для формування критичного мислення в дітей потрібно виконувати різноманітні завдання на розв’язання задач, пошук інформації, оцінки ситуації та вибір одного правильного рішення із декількох запропонованих.

 

Читайте також: Цікаві задачі на розвиток логіки в дошкільнят та учнів молодших класів

Гра на критичне мислення

Методи критичного мислення

Способів для формування цієї навички дуже багато, проте ми виділили п’ятірку найбільш ефективних, які ідеально підходять для учнів 1-4 класів.

 

 

Сенкан

Сенкан або п’ятиряддя – один із найпопулярніших та найдієвіших методів розвитку критичного мислення. Це білий (неримований) вірш, що складається з 5 рядків. У кожному рядку має бути фіксована кількість слів.

 

Із чого складається сенкан:

 • Перший рядок (одне слово) – тема (іменник).
 • Другий рядок (два слова) – опис (прикметники).
 • Третій рядок (три слова) – дія (дієслова).
 • Четвертий рядок (чотири слова) – ставлення (фраза). Розповідь про свої почуття щодо обговорюваної теми.
 • П’ятий рядок (одне слово) – синонім або висновок до теми.

 

Приклад сенкана:

 1. Весна.
 2. Тепла, радісна.
 3. Квітне, пахне, надихає.
 4. Моя улюблена пора року.
 5. Пора.

 

Під час написання сенканів діти вчаться підбирати слова, які найкраще виражають їхні думки та почуття. Вони розвивають творчі здібності та самопізнання. Також сенкани покращують граматику, адже школярам потрібно підбирати правильні частини мови та звертати увагу на кількість слів у кожному рядку. П’ятиряддя допомагають покращити увагу до деталей, розвивають емоційний інтелект та навички узагальнення інформації.

 

Сучасні репетитори з української мови активно використовують метод сенкана на заняттях, адже такі вірші не тільки удосконалюють мовні навички, а й розвивають логічне мислення та покращують інтелектуальні здібності в дітей молодших класів.

 

 

Есе

Есе – це короткий твір, у якому учень висловлює власні думки, погляди та роздуми на певну тему. В есе потрібно висловити свою точку зору, обгрунтовуючи її аргументами, прикладами, цитатами тощо. Цей спосіб розвитку критичного мислення підходить для учнів від 3-4 класу.

 

Основні риси есе:

 • Суб’єктивність – лише власні думки, почуття та погляди на певну тему; особистий досвід, роздуми, аналіз або критика.
 • Літературність – використання різних засобів виразності, такі як метафори, епітети, аналогії, порівняння тощо.
 • Структура – твір має чітко виражену ідею або тезу, яка розвивається та обґрунтовується в межах тексту.
 • Маленький формат – стисла, але достатньо щільна оповідь із чітким обгрунтуванням думок учня.
 • Свобода стилю – можна використовувати різні стилістичні прийоми, тон та мовні засоби залежно від цілей та специфіки теми.

 

Для написання есе учень має відтворити такий алгоритм дій:

 1. Пошук інформації за темою.
 2. Аналіз.
 3. Підбір думок щодо теми та проблеми, яка розкривається в темі.
 4. Викладення думок на папері.

 

Докладну інструкцію, як навчити школяра складати есе, можна знайти тут.

 

Читайте також: Ідіоми в англійській мові: сталі вирази, які має знати кожен

 

 

Асоціативний кущ

Це також один із найпоширеніших способів розвитку критичного мислення на уроках з української мови. Асоціативний кущ – це метод, який допомагає виробляти нові ідеї через пошук асоціацій або зв’язків між різними поняттями та предметами.

 

Суть полягає в розширенні меж мислення та пошуку асоціацій із першою ідеєю або ключовим поняттям. Наприклад, якщо ви маєте ключове слово «книга», ви можете згадати асоціації, як «читання», «бібліотека», «письменник», «папір», «слова» тощо. Кожна із цих асоціацій може стати новим ключовим поняттям для створення інших асоціацій.

 

Як скласти «Асоціативний кущ»:

 • Пишемо посередині дошки слово або ключову фразу, що стосується обраної теми.
 • Навколо цього слова потрібно придумати й записати якомога більше асоціацій.
 • Біля слів, що не надто відповідають обраній темі, можна ставити знаки питання і обговорювати доцільність їхнього використання разом із дітьми.

 

 

Дискусія

Для розвитку комунікативних навичок, підвищення впевненості в собі та покращення вміння відстоювати свою позицію найкраще підходять саме дискусія або дебати. Вони розвивають логіку, аналітику та аргументацію.

 

Під час дискусії діти мають змогу висловлювати думки, ставити питання та обмінюватися ідеями з іншими учасниками бесіди. Вони вчаться використовувати конкретні факти і приклади для доведення власної позиції. А також здобувають вміння слухати та сприймати позицію іншої людини, навіть якщо вона здається хибною.

 

Дискусія допомагає дітям розглядати складні теми або ситуації з різних точок зору та спільно знаходити одне рішення або різні варіанти розв’язання проблем.

 

Як налаштувати дискусію:

 1. Визначаємо проблемне питання.
 2. Ділимося на дві групи. Перша група з позицією «за», інша – з «проти».
 3. Кожна група має кілька хвилин, аби разом продумати чіткі аргументи на підтримку позиції, знайти факти чи підтвердження з літератури.
 4. Потім групи діляться своїми аргументами та аналізують отриману інформацію.
 5. Перемагає та група, що навела й обгрунтувала більше аргументів «за» або «проти».

 

 

Прес

Цей метод можна використовувати для учнів 1-2 класів для підготовки до написання есе в старших класах. Завдання «Пресу» полягає в тому, щоб навчити дітей вголос висловлювати свої думки за чітким планом.

 

Вчитель (або дорослий) обирає один вислів, фразу чи тезу, про яку потрібно розказати учневі. Наприклад: «Переходити дорогу на червоне світло дуже небезпечно». Учень має кілька хвилин, щоби продумати свою позицію та навести аргументи. Далі він має висловити думку за такою схемою:

 1. Моя думка – «Я вважаю…».
 2. Причина, чому я так вважаю (пояснення точки зору) – «Це тому, що…», «Адже…», «Бо…».
 3. Аргументи та факти на підтримку позиції – «Наприклад…», «Може виникнути ситуація, коли…», «Якщо таке трапиться, то…».
 4. Узагальнення думки, висновок – «Таким чином…», «Як бачимо…», «Отже…».

 

Під час розповіді можна ставити учню додаткові питання, просити більш детально описати ситуацію та розповісти «А що було б, якби…».За допомогою систематичної роботи над розвитком критичного мислення в учнів молодших класів зросте зацікавленість у навчанні, підвищиться бажання здобувати нові знання та аналізувати їх за допомогою логіки. А ще пробудити цікавість до будь-якого предмета допоможе репетитор. На платформі онлайн-школи Buki School є викладачі з математики, української, англійської, історії України, фізики, хімії та біології, які проводять уроки з максимальною користю та використанням інтерактивних методів навчання.


Читайте також: Як привітатися англійською: формальні й неформальні фрази та сленг

Автор:

Як навчити дитину мислити критично?

Що таке критичне мислення?

Критичне мислення – це процес аналізу, оцінки й синтезу інформації задля виділення проблеми та знаходження шляхів її вирішення.

Які методи критичного мислення слід використовувати?

Есе, сенкан, прес, асоціативний кущ, дискусія.