Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

Теперішній час в англійській мові: що це таке, як його використовувати

Граматика – важлива складова мови. Під час опрацювання розділу учні знайомляться з часами в англійській мові. Без цих фундаментальних знань неможливо утворити жодного граматично правильного речення.

Визначення часу допомагає вибрати схему побудови речення, яка залежить саме від того, коли відбувається дія. Скільки часів налічує англійська мова та які особливості утворення кожного з них ви дізнаєтесь із цієї статті.

Скільки часів в англійській мові?

В українській мові є теперішній, минулий та майбутні часи. В англійській це Present, Past та Future відповідно. Але в кожного часу є чотири часові форми:

 • Simple;
 • Continuous;
 • Perfect;
 • Perfect Continuous.

Тобто англійська налічує 12 часових форм. Час вказує на те, коли відбувається дія (у момент мовлення, у минулому чи майбутньому), а форма надає додаткову інформацію про тривалість, завершеність чи повторюваність дії.

Наявність чотирьох часових форм пов’язана з кількістю видів дієслів. Якщо в українській мові є доконаний і недоконаний вид дієслів, то в англійській є простий, доконаний, тривалий та доконано-тривалий.

Деякі з часових форм, такі як Present Simple, Past Simple, є частовживаними, а інші (Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous) учні зустрічають лише в посібниках чи книжках англійських літераторів.

Докладніше про особливості побудови та вживання кожної часової форми в наступному розділі.

present simple

Таблиця часів англійської мови

Таблиці часів в англійській мові – це ефективний спосіб вивчення цієї теми, бо такий виклад матеріалу дає змогу розміщувати найважливіші відомості з теми в зручному для сприйняття форматі.

Час

Simple (прості, разові, регулярні дії)

Continuous (дії та процеси, які тривають)

Perfect (дії, які тільки-но відбулися чи нещодавно завершилися)

Perfect Continuous (дії, які почалися в минулому і все ще відбуваються)

Present

Я кожен день працюю – I work every day

Я зараз працюю – I am working now.

Я вже закінчив працювати – I have already work.

Я вже працюю упродовж двох годин – I have been working for two hours.

Past

Учора я працював – I worked yesterday.

Учора о восьмій вечора я працював – I was working at 8 pm yesterday.

Учора я працював до дев’ятої вечора – I had already worked by 9 pm yesterday.

Вчора до дев’ятої вечора я працював дві години – I had been working for 2 hours by 9 pm yesterday.

Future

Завтра я буду працювати – I will work tomorrow.

Завтра о восьмій вечора я буду працювати – I will be working at 8 pm yesterday.

Завтра до дев’ятої вечора я закінчу працювати – I will have already worked by 9 pm tomorrow.

Завтра до дев’ятої вечора я вже працюватиму дві години – I will have been working for 2 hours by 9 pm tomorrow.

Кожна часова форма твориться з певних компонентів. Наприклад, для побудови речення у Past Continuous необхідно використати одну з форм минулого часу дієслова to be (was для однини або were для множини), а до основного дієслова додати закінчення -ing: I was watching a Christmas movie last night.

У таблиці наведені короткі схеми, які стануть підказками під час створення речень необхідної часової форми.

Час

Simple

Continuous

Perfect

Perfect Continuous.

Present

I/you/we + V He/she/it + V-s To be (am,are,is)

To be (am / is / are) + V-ing

Have / Has + V3 / V-ed

Have / Has + been + V-ing

Past

V2 / V-ed

To be (Was / were) + V-ing

Had + V3/ V-ed

Had + been V-ing

Future

Will + V

Will be + V-ing

Will have + V3 / V-ed

Will have + been V-ing

У таблиці часів англійської мови зазвичай використовують умовні позначення. Наприклад, V2 – це друга форма дієслова. У реченні I made dinner last night дієслово make вжито в другій формі, бо належить до Irregular Verbs. Є спеціальна таблиця неправильних дієслів, яку необхідно знати кожній людини, яка хоче вільно спілкуватися англійською. Але в одній статті неможливо зробити багато покликань на інші теми. Тому важливо розглядати не тільки часи чи граматику англійської, а всі розділи комплексно.

Вивчити іноземну мову допоможе репетитор з англійської. Педагог проведе оцінювання поточних знань учня, дізнається про його цілі, інтереси та врахує це під час складання індивідуального плану роботи, щоби підвищити ефективність навчання

Учитель на кожному уроці орієнтується лише на одного учня, подає інформацію в комфортному для нього темпі, приділяє необхідну увагу складним моментам та відповідає на всі питання підопічного. Знайти репетитора з англійської можна на сайті Buki School.

present simple

Теперішній час в англійській мові: як зрозуміти та запам’ятати?

Група теперішніх часів в англійській мові складається з чотирьох форм, тому важливо розглянути саме чотири. Недостатньо вивчити лише Present Simple, адже в кожної форми теперішнього часу є визначені ситуації вживання й незнання їх може призвести до непорозумінь із носіями мови.

Наприклад, якщо ви переїхали в іншу країну й тимчасово працюєте в кафе, вам потрібно сказати «I am working at a cafe», тобто вжити речення у Present Continuous. Якщо ви використаєте Present Simple і скажете «I work at a cafe», то це буде означати, що ви працюєте в кафе постійно.

Present Simple

Present Simple – це теперішній простий час в англійській мові.

У теперішньому простому часі мова йде:

 • Про дії, які відбуваються регулярно або постійно (людина працює з понеділка до п’ятниці або хлопчик грає у футбол);
 • Про послідовні дії (дівчина щодня встає о 8-й ранку, снідає і йде в душ);
 • Про загальновідомі факти (Земля обертається навколо Сонця).

Впізнати теперішній простий час допоможуть слова, які часто трапляються в подібних реченнях:

 • Every day – щодня;
 • Every week – щотижня;
 • Every month – щомісяця;
 • Usually – зазвичай;
 • Always – завжди;
 • Sometimes – іноді.

Будова

Для побудови цього часу використовується дієслово в початковій формі. I play football – я граю у футбол.

У реченнях із займенниками ти, він, вона, воно дієслово вимагає додавати до себе закінчення -s, -es, -ies. He plays football. Правило поширюється й на слова, які можуть замінити цю частину мова (він=мій друг, вона=моя мати). My friend (=he) plays football.

Закінчення -es додається до слів, які закінчуються на -х, -s, -ss, -sh, -ch. Закінчення -ies додається до слів, які закінчуються на -у, перед якою стоїть приголосна (try – tries, fly – flies). Але є винятки з цього правила:

 • Have – has;
 • Do – does;
 • Go – goes.

Для побудови заперечної форми використовується do not або скорочено don`t. I do not play basketball / I don`t play basketball. З займенниками він, вона, він використовується does not. He does not play football.

У питальному реченні do або does виносять на перше місце. Do you play basketball? / Does he play basketball?

Таблиці допоможуть швидко пригадати особливості побудови теперішнього простого часу та скласти правильне речення.

+

I, you, we, they

like

music

+

He, she, it

likes

music

I, you, we, they

do

not

like

music.

-

He, she, it

does

not

like

music.

?

Do

I, you, we, they

like

music?

?

Does

he, she, it

like

music?

Перегляньте також шаблони речень з to be:

+

I

am

slim.

+

You, we, they

are

slim.

+

He, she, it

is

slim.

I

am

not

an accountant.

You, we, they

are

not

an accountant.

He, she, it

is

not

an accountant.

?

Am

I

at school?

?

Are

you, we, they

at school?

?

Is

he, she, it

at school?

Present Continuous

Present Continuous – теперішній тривалий час в англійській мові.

Випадки вживання

Ця форма часу використовується в таких ситуаціях.

Правило

Приклад

Перклад

Дії та процеси, які відбуваються в момент говоріння

Mike is talking to Suzanne at the moment

Майк зараз розмовляє із Сюзанною.

Дії в процесі свого розвитку, але вони не обов’язково відбуваються в момент говоріння

New York police are investigating the case

Поліція Нью-Йорка розслідує справу.

Процеси та дії, які повторюються, у таких реченнях найчастіше є слова-маркери forever, constantly (у таких реченнях зазвичай присутні нотки роздратування чи критики)

She is constantly complaining about her sister

Вона постійно скаржиться на свою сестру.

Плани на майбутнє (ретельно заплановані)

We are landing in London in 3 hours

Ми приземлимося в Лондоні через 3 години.

Тимчасова ситуація

They are staying at the hotel at present

Наразі вони проживають у готелі.

Постійна зміна ситуації

His English is getting better

Його англійська стає краще.

У реченнях цієї часової форми часто трапляються такі слова:

 • Just – щойно;
 • Already – уже;
 • Never – ніколи;
 • Ever – коли-небудь.

Будова:

Речення в Present Continuous виглядають так:

 • I am watching TV;
 • We are watching TV;
 • You are watching TV.

У кожному з речень вжито дієслово з закінченням -ing і дієслово to be у відповідній формі.

Для створення заперечної форми необхідно після дієслова to be додати not: I am not watching TV.

У питальному реченні відповідна форма to be стає на перше місце: Am I watching TV?

Перегляньте таблицю, щоби краще запам’ятати особливості побудови речень у Present Continuous.

+

I

am

visiting

parents.

+

You

are

watching

TV.

She

is

not

driving

motorbike.

We

are

not

playing

basketball.

?

Is

he

going

to school?

?

Are

they

listening

to music?

Present Perfect

Теперішній доконаний час в англійській мові не має відповідника в українській.

Випадки вживання

Present Perfect відображає в теперішньому часі результат дії, що сталася в минулому. У таких реченнях мова йде про певний досвід, здобутий у результаті минулих дій.

Випадок вживання

Приклад речення

Наслідок дії, яка відбулася нещодавно

He has cut the grass – Він скосив траву.

Дія, що почалася в минулому й не закінчилася до моменту говоріння

Mrs. Jones has been a secretary for 10 years – Місіс Джонс працює секретарем упродовж 10 років.

Досвід

She has tried skateboarding – Вона пробувала кататися на скейтборді.

Слова-маркери this week, this month, this year

He has read three novels this week.

Також для теперішнього доконаного часу характерні слова yet (ще), already (уже), just (щойно).

Будова

В утворенні часу бере участь дієслово to have, яке ставлять після підмета й перед третьою формою дієслова. Я був відвіданий Los Angeles. У третій особі однини застосовують has. He (she, it) has visited Los Angeles.

I know a lot about Los Angeles, because I have visited it. Людина в момент говоріння має досвід відвідування Лос Анджелеса, тому вона знає багато цікавого про це місто.

Для утворення заперечної форми not додають після have. I not visited Los Angeles. Для побудови питального речення have виноситься на перше місце. Have I visited Los Angeles?

Щоби краще запам’ятати особливості побудови Present Perfect, перегляньте таблицю та спробуйте самостійно скласти кілька речень кожного типу.

+

I

have

been

to New York.

+

He, she, it

have

seen

this film.

She

has

not

washed

her scooter.

We

have

not

done

our homework.

?

Have

you

made

a pie?

?

Have

they

finished

the task?

Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous – це теперішній тривало-доконаний час в англійській мові.

Випадки вживання

Цей час відображає події, що:

 • Почалися в минулому й перестали відбуватися перед моментом говоріння (Do you like this pie? I have been baking it since morning – Тобі подобається цей пиріг? Я пекла його зранку)
 • Почалися в минулому, відбувалися певний проміжок часу і тривають до моменту говоріння (The workers have been trying to move our wardrobe for half an hour, go help them – Робітники вже пів години намагаються пересунути шафу, допоможи їм).

Будова

Розповідне речення – I have been looking for you everywhere. Людина, яка вимовляє цю фразу, почала шукати іншу людину в якийсь момент минулого й шукала тривалий час, а в момент говоріння нарешті знайшла.

Заперечна форма – I have not been looking for you. Частка not ставиться після дієслова have. Для побудови питального речення have виноситься на перше місце. Have I been looking for you?

+

I

have

been

doing

my homework

+

You

have

been

playing

football.

It

has

not

been

snowing.

We

have

not

been

watching

TV.

?

Have

you

been

running

on the lake?

?

Have

they

been

going

to school?

Автор:

06.05.2024

Назви квітів англійською мовою

Квіти оточують нас упродовж цілого року. Зимою, наприклад, можна часто зустріти альстромерії, навесні – тюльпани, влітку – лаванду, а восени – хризантеми. А як назви квітів перекладаються з української на англійську? Якраз про це й розкажемо в нашому новому матеріалі. А ще поділимося прикладами речень та короткими розповідями «about flowers» (про квіти).

30.01.2024

Модальні дієслова в англійській мові: правила та приклади вживання modal verbs

I must read. I must write. I must learn. I mustn't fight. – Я мушу читати. Я мушу писати. Я мушу вчитися. Я мушу боротися. Ці речення поєднує одне важливе слово – must (мушу). В англійській мові його називають modal verb – модальним дієсловом. Напевно, ви вже щось чули про такі дієслова, адже носії мови використовують їх у 20% усіх речень. Які ще є модальні слова та навіщо взагалі їх вживати, детально розкажемо в цьому матеріалі.

25.01.2024

Усі англійські прийменники, які потрібно знати

У цій статті ми розкажемо про всі типи прийменників, які необхідно знати для вільного володіння англійською. Розкриємо значення та поділимося прикладами речень із їхнім використанням. Незалежно від того, який рівень англійської ви нині маєте, вони стануть важливою частиною вашого словникового запасу й допоможуть висловлювати свої думки більш чітко та виразно.

12.01.2024

Як правильно підписати зошит з англійської мови?

Потрібно підписати зошит з англійської, але не знаєте, як правильно пишеться прізвище, ім’я, номер класу та назва школи? Не переймайтеся, адже в цьому матеріалі ми зібрали всю інформацію щодо вимог ведення письмових зошитів із прикладами. А також поділимося корисними порадами, як оформлювати класні, домашні та контрольні роботи англійською мовою.

03.01.2024

Яка різниця між Miss, Mrs і Ms в англійській мові?

Чи траплялися вам ситуації, коли потрібно було звернутися до дівчини або жінки англійською, проте ви не знали, що правильно сказати: Miss, Mrs чи Ms? Для носіїв мови вибір очевидний, адже вони звикли це робити щодня. Нам таке завдання видається складнішим, адже в українській мові до жінки можна звертатися кількома варіантами. Наприклад, «пані» або «шановна». Давайте разом розберемося, у чому ж різниця між англійськими звертаннями до представниць жіночої статі й навчимося вживати їх відповідно до

22.12.2023

Personal Pronouns: усе про особові займенники

В українській мові коли ми хочемо розповісти про себе або про інших осіб, завжди використовуємо слова я, ти, він, вона, ми, вони тощо. В англійській мові так само. Для того, щоб розказати про персону або предмет застосовують особові займенники. У цій статті ми розкажемо все, що потрібно знати про Personal Pronouns: від визначення до правил та прикладів вживання.

05.03.2023

Zero Conditional в англійській

Англійська граматика, окрім часів, містить величезну кількість тем. У цій статті розглянемо особливості умовних речень та зокрема нульового типу умовності. Ви дізнаєтесь, в яких випадках використовується цей вид, як утворюються умовні форми та детально ознайомитесь із прикладами.

29.11.2023

Питальні слова в англійській мові

Правила використання, приклади вживання та таблиця питальних слів.

02.12.2023

Окличні речення в англійській мові

Окличним може стати будь-який тип речення, якщо він буде виголошений з емоційним забарвленням