Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

Теперішній час в англійській мові: що це таке, як його використовувати

Граматика – важлива складова мови. Під час опрацювання розділу учні знайомляться з часами в англійській мові. Без цих фундаментальних знань неможливо утворити жодного граматично правильного речення.

Визначення часу допомагає вибрати схему побудови речення, яка залежить саме від того, коли відбувається дія. Скільки часів налічує англійська мова та які особливості утворення кожного з них ви дізнаєтесь із цієї статті.

Скільки часів в англійській мові?

В українській мові є теперішній, минулий та майбутні часи. В англійській це Present, Past та Future відповідно. Але в кожного часу є чотири часові форми:

 • Simple;
 • Continuous;
 • Perfect;
 • Perfect Continuous.

Тобто англійська налічує 12 часових форм. Час вказує на те, коли відбувається дія (у момент мовлення, у минулому чи майбутньому), а форма надає додаткову інформацію про тривалість, завершеність чи повторюваність дії.

Наявність чотирьох часових форм пов’язана з кількістю видів дієслів. Якщо в українській мові є доконаний і недоконаний вид дієслів, то в англійській є простий, доконаний, тривалий та доконано-тривалий.

Деякі з часових форм, такі як Present Simple, Past Simple, є частовживаними, а інші (Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous) учні зустрічають лише в посібниках чи книжках англійських літераторів.

Докладніше про особливості побудови та вживання кожної часової форми в наступному розділі.

present simple

Таблиця часів англійської мови

Таблиці часів в англійській мові – це ефективний спосіб вивчення цієї теми, бо такий виклад матеріалу дає змогу розміщувати найважливіші відомості з теми в зручному для сприйняття форматі.

Час

Simple (прості, разові, регулярні дії)

Continuous (дії та процеси, які тривають)

Perfect (дії, які тільки-но відбулися чи нещодавно завершилися)

Perfect Continuous (дії, які почалися в минулому і все ще відбуваються)

Present

Я кожен день працюю – I work every day

Я зараз працюю – I am working now.

Я вже закінчив працювати – I have already work.

Я вже працюю упродовж двох годин – I have been working for two hours.

Past

Учора я працював – I worked yesterday.

Учора о восьмій вечора я працював – I was working at 8 pm yesterday.

Учора я працював до дев’ятої вечора – I had already worked by 9 pm yesterday.

Вчора до дев’ятої вечора я працював дві години – I had been working for 2 hours by 9 pm yesterday.

Future

Завтра я буду працювати – I will work tomorrow.

Завтра о восьмій вечора я буду працювати – I will be working at 8 pm yesterday.

Завтра до дев’ятої вечора я закінчу працювати – I will have already worked by 9 pm tomorrow.

Завтра до дев’ятої вечора я вже працюватиму дві години – I will have been working for 2 hours by 9 pm tomorrow.

Кожна часова форма твориться з певних компонентів. Наприклад, для побудови речення у Past Continuous необхідно використати одну з форм минулого часу дієслова to be (was для однини або were для множини), а до основного дієслова додати закінчення -ing: I was watching a Christmas movie last night.

У таблиці наведені короткі схеми, які стануть підказками під час створення речень необхідної часової форми.

Час

Simple

Continuous

Perfect

Perfect Continuous.

Present

I/you/we + V He/she/it + V-s To be (am,are,is)

To be (am / is / are) + V-ing

Have / Has + V3 / V-ed

Have / Has + been + V-ing

Past

V2 / V-ed

To be (Was / were) + V-ing

Had + V3/ V-ed

Had + been V-ing

Future

Will + V

Will be + V-ing

Will have + V3 / V-ed

Will have + been V-ing

У таблиці часів англійської мови зазвичай використовують умовні позначення. Наприклад, V2 – це друга форма дієслова. У реченні I made dinner last night дієслово make вжито в другій формі, бо належить до Irregular Verbs. Є спеціальна таблиця неправильних дієслів, яку необхідно знати кожній людини, яка хоче вільно спілкуватися англійською. Але в одній статті неможливо зробити багато покликань на інші теми. Тому важливо розглядати не тільки часи чи граматику англійської, а всі розділи комплексно.

Вивчити іноземну мову допоможе репетитор з англійської. Педагог проведе оцінювання поточних знань учня, дізнається про його цілі, інтереси та врахує це під час складання індивідуального плану роботи, щоби підвищити ефективність навчання

Учитель на кожному уроці орієнтується лише на одного учня, подає інформацію в комфортному для нього темпі, приділяє необхідну увагу складним моментам та відповідає на всі питання підопічного. Знайти репетитора з англійської можна на сайті Buki School.

present simple

Теперішній час в англійській мові: як зрозуміти та запам’ятати?

Група теперішніх часів в англійській мові складається з чотирьох форм, тому важливо розглянути саме чотири. Недостатньо вивчити лише Present Simple, адже в кожної форми теперішнього часу є визначені ситуації вживання й незнання їх може призвести до непорозумінь із носіями мови.

Наприклад, якщо ви переїхали в іншу країну й тимчасово працюєте в кафе, вам потрібно сказати «I am working at a cafe», тобто вжити речення у Present Continuous. Якщо ви використаєте Present Simple і скажете «I work at a cafe», то це буде означати, що ви працюєте в кафе постійно.

Present Simple

Present Simple – це теперішній простий час в англійській мові.

У теперішньому простому часі мова йде:

 • Про дії, які відбуваються регулярно або постійно (людина працює з понеділка до п’ятниці або хлопчик грає у футбол);
 • Про послідовні дії (дівчина щодня встає о 8-й ранку, снідає і йде в душ);
 • Про загальновідомі факти (Земля обертається навколо Сонця).

Впізнати теперішній простий час допоможуть слова, які часто трапляються в подібних реченнях:

 • Every day – щодня;
 • Every week – щотижня;
 • Every month – щомісяця;
 • Usually – зазвичай;
 • Always – завжди;
 • Sometimes – іноді.

Будова

Для побудови цього часу використовується дієслово в початковій формі. I play football – я граю у футбол.

У реченнях із займенниками ти, він, вона, воно дієслово вимагає додавати до себе закінчення -s, -es, -ies. He plays football. Правило поширюється й на слова, які можуть замінити цю частину мова (він=мій друг, вона=моя мати). My friend (=he) plays football.

Закінчення -es додається до слів, які закінчуються на -х, -s, -ss, -sh, -ch. Закінчення -ies додається до слів, які закінчуються на -у, перед якою стоїть приголосна (try – tries, fly – flies). Але є винятки з цього правила:

 • Have – has;
 • Do – does;
 • Go – goes.

Для побудови заперечної форми використовується do not або скорочено don`t. I do not play basketball / I don`t play basketball. З займенниками він, вона, він використовується does not. He does not play football.

У питальному реченні do або does виносять на перше місце. Do you play basketball? / Does he play basketball?

Таблиці допоможуть швидко пригадати особливості побудови теперішнього простого часу та скласти правильне речення.

+

I, you, we, they

like

music

+

He, she, it

likes

music

I, you, we, they

do

not

like

music.

-

He, she, it

does

not

like

music.

?

Do

I, you, we, they

like

music?

?

Does

he, she, it

like

music?

Перегляньте також шаблони речень з to be:

+

I

am

slim.

+

You, we, they

are

slim.

+

He, she, it

is

slim.

I

am

not

an accountant.

You, we, they

are

not

an accountant.

He, she, it

is

not

an accountant.

?

Am

I

at school?

?

Are

you, we, they

at school?

?

Is

he, she, it

at school?

Present Continuous

Present Continuous – теперішній тривалий час в англійській мові.

Випадки вживання

Ця форма часу використовується в таких ситуаціях.

Правило

Приклад

Перклад

Дії та процеси, які відбуваються в момент говоріння

Mike is talking to Suzanne at the moment

Майк зараз розмовляє із Сюзанною.

Дії в процесі свого розвитку, але вони не обов’язково відбуваються в момент говоріння

New York police are investigating the case

Поліція Нью-Йорка розслідує справу.

Процеси та дії, які повторюються, у таких реченнях найчастіше є слова-маркери forever, constantly (у таких реченнях зазвичай присутні нотки роздратування чи критики)

She is constantly complaining about her sister

Вона постійно скаржиться на свою сестру.

Плани на майбутнє (ретельно заплановані)

We are landing in London in 3 hours

Ми приземлимося в Лондоні через 3 години.

Тимчасова ситуація

They are staying at the hotel at present

Наразі вони проживають у готелі.

Постійна зміна ситуації

His English is getting better

Його англійська стає краще.

У реченнях цієї часової форми часто трапляються такі слова:

 • Just – щойно;
 • Already – уже;
 • Never – ніколи;
 • Ever – коли-небудь.

Будова:

Речення в Present Continuous виглядають так:

 • I am watching TV;
 • We are watching TV;
 • You are watching TV.

У кожному з речень вжито дієслово з закінченням -ing і дієслово to be у відповідній формі.

Для створення заперечної форми необхідно після дієслова to be додати not: I am not watching TV.

У питальному реченні відповідна форма to be стає на перше місце: Am I watching TV?

Перегляньте таблицю, щоби краще запам’ятати особливості побудови речень у Present Continuous.

+

I

am

visiting

parents.

+

You

are

watching

TV.

She

is

not

driving

motorbike.

We

are

not

playing

basketball.

?

Is

he

going

to school?

?

Are

they

listening

to music?

Present Perfect

Теперішній доконаний час в англійській мові не має відповідника в українській.

Випадки вживання

Present Perfect відображає в теперішньому часі результат дії, що сталася в минулому. У таких реченнях мова йде про певний досвід, здобутий у результаті минулих дій.

Випадок вживання

Приклад речення

Наслідок дії, яка відбулася нещодавно

He has cut the grass – Він скосив траву.

Дія, що почалася в минулому й не закінчилася до моменту говоріння

Mrs. Jones has been a secretary for 10 years – Місіс Джонс працює секретарем упродовж 10 років.

Досвід

She has tried skateboarding – Вона пробувала кататися на скейтборді.

Слова-маркери this week, this month, this year

He has read three novels this week.

Також для теперішнього доконаного часу характерні слова yet (ще), already (уже), just (щойно).

Будова

В утворенні часу бере участь дієслово to have, яке ставлять після підмета й перед третьою формою дієслова. Я був відвіданий Los Angeles. У третій особі однини застосовують has. He (she, it) has visited Los Angeles.

I know a lot about Los Angeles, because I have visited it. Людина в момент говоріння має досвід відвідування Лос Анджелеса, тому вона знає багато цікавого про це місто.

Для утворення заперечної форми not додають після have. I not visited Los Angeles. Для побудови питального речення have виноситься на перше місце. Have I visited Los Angeles?

Щоби краще запам’ятати особливості побудови Present Perfect, перегляньте таблицю та спробуйте самостійно скласти кілька речень кожного типу.

+

I

have

been

to New York.

+

He, she, it

have

seen

this film.

She

has

not

washed

her scooter.

We

have

not

done

our homework.

?

Have

you

made

a pie?

?

Have

they

finished

the task?

Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous – це теперішній тривало-доконаний час в англійській мові.

Випадки вживання

Цей час відображає події, що:

 • Почалися в минулому й перестали відбуватися перед моментом говоріння (Do you like this pie? I have been baking it since morning – Тобі подобається цей пиріг? Я пекла його зранку)
 • Почалися в минулому, відбувалися певний проміжок часу і тривають до моменту говоріння (The workers have been trying to move our wardrobe for half an hour, go help them – Робітники вже пів години намагаються пересунути шафу, допоможи їм).

Будова

Розповідне речення – I have been looking for you everywhere. Людина, яка вимовляє цю фразу, почала шукати іншу людину в якийсь момент минулого й шукала тривалий час, а в момент говоріння нарешті знайшла.

Заперечна форма – I have not been looking for you. Частка not ставиться після дієслова have. Для побудови питального речення have виноситься на перше місце. Have I been looking for you?

+

I

have

been

doing

my homework

+

You

have

been

playing

football.

It

has

not

been

snowing.

We

have

not

been

watching

TV.

?

Have

you

been

running

on the lake?

?

Have

they

been

going

to school?

Автор:

31.05.2022

Підготовка до IELTS: повний гайд та корисні ресурси

Помилково вважати, що успішно скласти тест IELTS може лише той, хто досконало володіє англійською мовою. У цьому матеріалі ви насамперед зможете отримати відповіді на найпоширеніші запитання та отримати корисні поради щодо підготовки до тестування.

10.04.2022

Як визначити свій рівень англійської?

Щоб точно та уніфіковано визначати рівень англійської мови у будь-якої людини, світова спільнота розробила CERF — Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (CEFR — англ.).

20.04.2022

Готуємось до TOEFL: найкращі поради та ресурси

Здебільшого всі, хто поступає на навчання до закордонних вишів, мають складати тести на знання іноземної мови. Це потрібно, аби довести вашу здатність не тільки спілкуватись в повсякденному житті з носіями, а ще й вільно навчатись та відвідувати іномовний заклад освіти. Читайте нижче, який тест на знання англійської мови можна обрати для навчання в англомовних країнах, та чи можна підготуватись до нього самотужки.

30.05.2023

Вступ до магістратури 2024: як підготуватись до ЄВІ з англійської

На моменті вступу до магістратури більшість студентів вже має понад 10 років формального вивчення англійської: у школі та на бакалаврській програмі. Відтак, успішно скласти ЄВІ — іспит з іноземної мови для вступу в магістратуру — не має становити особливих труднощів. Однак дехто все ж має низку білих плям в англійській, а дехто прагне отримати якнайкращий результат та мати якнайвищі шанси при вступі.

15.09.2022

Як підготуватися до ЗНО з англійської

Складання ЗНО з англійської є важливим етапом та великим головним болем усіх вступників в українські виші. А все тому, що навіть глибоке знання англійської мови не гарантує високого результату.

20.09.2022

Англійська для туристів: необхідні теми та фрази для подорожей

Англійська в подорожах дозволить почуватися більш впевнено в незнайомому середовищі, швидше розумітися з іншими та ефективно реагувати у випадках форс-мажорів. Що саме треба вивчити та як це зробити самостійно? Розповідає Buki School.

01.10.2022

Як пройти співбесіду англійською

Сучасні українські та іноземні компанії проводять робочі інтерв’ю з кандидатами англійською, щоби перевірити рівень володіння мовою та навички самопрезентації в незвичних обставинах. Водночас для кандидатів, що стресують від самих інтерв’ю, співбесіда англійською стає ще однією масивною підставою для переживань.

03.11.2022

Як сказати I think англійською: 24 синоніми

Щоб висловити думку англійською у побуті, вам може бути достатньо й одного, класичного варіанту «I think». Просто, вичерпно і підходить для усіх ситуацій. Але пишучи іноземною есе, твір або лист, спілкуючись нею на роботі чи під час навчання, пасує збагатити словниковий запас синонімами.

01.12.2022

Правила та приклади вживання Past Simple

Past Indefinite або Past Simple Tense: чи настільки цей час простий, як звучить? З цього тексту Buki School ви дізнаєтеся про стандартні формули ствердних, питальних та заперечних речень у минулому часі, зрозумієте, що таке неправильні дієслова та знайдете цікаві способи їх вивчити.

08.01.2022

Як підготуватися до ЗНО з англійської самостійно?

Хороший бал на ЗНО з англійської мови завжди починається з правильної підготовки. Навіть якщо до іспиту залишається ще багато місяців, не варто гаяти часу. Краще заздалегідь підготуватися до кожного блоку завдань, щоби підвищити свої шанси на успішне складання зовнішнього незалежного оцінювання.

10.05.2022

Як скласти резюме англійською

Хочете стати частиною іноземної команди й отримати роботу мрії, проте не знаєте, як правильно скласти резюме англійською? Ми допоможемо з цим.

29.04.2022

Як вчити англійську самостійно?

Мова необхідна людям для спілкування та інших видів комунікацій. Важливо добре знати рідну українську, але в сучасному світі недостатньо опанувати лише її, бажано вивчити ще одну іноземну мову, наприклад, англійську.

29.05.2023

Поради від Buki School як організувати роботу в умовах війни

Через перебої в електропостачанні у багатьох регіонах України робота може бути досить ускладненою. Команда Buki School підготувала для вас деякі поради, що допоможуть вам підтримувати продуктивність на достатньому рівні.

17.07.2022

Вивчаємо розмовну англійську онлайн: список найкращих Youtube каналів для початківців

Люди в усьому світі щодня використовують YouTube, щоби переглядати розважальні відео чи навчатися чомусь новому, не виходячи з дому. На платформі є безліч цікавих каналів для вивчення іноземних мов, зокрема, англійської.

12.02.2023

Вивчаємо англійську: 10 сайтів для тренування навичок аудіювання

Вивчати англійську мову сьогодні набагато легше ніж будь-коли, оскільки в інтернеті є безліч вебсайтів, що допомагають удосконалювати розмовні навички, аудіювання, граматику та читання.

29.03.2023

How many VS How much: правила вживання

Під час вивчення англійської важливо багато уваги приділяти деталям. Недостатньо просто вивчити певну кількість слів і поєднувати їх у речення, використовуючи шаблон. В англійській мові є синоніми, які українською перекладаються однаково, але вони не є взаємозамінними й кожне слово вживається в конкретному випадку.

05.03.2023

Zero Conditional в англійській

Англійська граматика, окрім часів, містить величезну кількість тем. У цій статті розглянемо особливості умовних речень та зокрема нульового типу умовності. Ви дізнаєтесь, в яких випадках використовується цей вид, як утворюються умовні форми та детально ознайомитесь із прикладами.

09.09.2023

Найкращі серіали для вивчення англійської

У цій статті ми підібрали для вас список найкращих серіалів для вивчення англійської мови на різних рівнях складності – від Elementary до Advanced. Запасайтеся смаколиками й готуйтеся до повного занурення в американську та англійську культури. Enjoy watching!

18.09.2023

Початковий рівень англійської: вивчаємо цифри та числа разом

Знання чисел і цифр є необхідною складовою успішного вивчення англійської мови. Числівники використовуються в різних аспектах повсякденного життя: від простої лічби та визначення кількості предметів до математичних обчислень, орієнтування в часі, годинах та датах. У цій статті ми розглянемо основні правила вивчення англійських числівників, надамо корисні поради, як легко вивчити цифри та числа, а також розкажемо, як їх вживати в спілкуванні.

20.09.2023

Розвиваємо слухання: найкращі аудіо англійською для початківців

Уміння сприймати англійську на слух є важливим для спілкування з іноземцями. Учень можу знати правопис і переклад слова, але під час розмови не впізнати його й не зрозуміти співрозмовника. Із цього матеріалу ви дізнаєтеся ресурси, на яких знаходити найкращі англійські аудіо текстів для початківців.

22.09.2023

Особливості вимови складних англійських звуків

Фонетика є важливою під час вивчення англійської, але часто їй приділяють мало уваги. Тому навіть люди з високим рівнем англійської іноді припускаються помилок у вимові складних англійських слів. Щоб навчитися одразу правильно вимовляти звуки та говорити зрозуміло для носіїв мови – ознайомтеся із цим матеріалом.

27.09.2023

Спілкуємося англійською: сленгові скорочення для переписки

Знання англійської дає змогу спілкуватися з носіями мови. Але якщо віртуальна розмова неофіційна, співрозмовник може вам відповісти «idk» або «hru». Цих абревіатур учень не знайде в академічному словнику, бо ці скорочення в англійському є сленговими. Щоб вільно спілкуватися англійською з носіями й розуміти, що означає в листуванні «lmao» або «wbu» – читайте цю статтю про сленг.

29.09.2023

Вчимо англійські прислів'я та приказки

Під час вивчення іноземної мови людина стикається не тільки з новими словами і граматичними правилами, але і з проявами культури нації. Одним із таких проявів є прислів’я і приказки. Тому під час вивчення мови важливо звернути увагу на фольклор і вивчити популярні прислів’я і приказки англійською. З цієї статті ви дізнаєтеся про найцікавіші приклади англійської усної народної творчості.

02.10.2023

Present Perfect: правила вживання і функції

Граматика є важливим складником мови. В англійській є 12 часових форм і в кожної з них є свої особливості та функції в мові. Щоб вільно спілкуватися англійською, необхідно детально познайомитися з кожним із часів. У цій статті ми розглянемо Present Perfect та його місце серед усіх часових форм.

09.10.2023

Як привітатися англійською: формальні й неформальні фрази та сленг

Напевно ви не раз чули вислів «По одежі стрічають, а по уму випроводжають». Його значення просте – спочатку люди оцінюють ваш зовнішній вигляд, а вже потім розумові здібності. В англійській культурі його можна інтерпретувати дещо інакше, адже там насамперед звертають увагу не на одяг, а на те, як ви привіталися зі співрозмовником. Від того, наскільки цікаво ви вмієте сказати банальне «привіт», залежатиме перше враження про вас. Отож, якщо у вашому словничку міцно засіли «hi» або «hello», саме ч

17.10.2023

Англійська мова: походження і розвиток

Історія мови як наукова дисципліна може пояснити різні особливості мови й полегшити її вивчення, тому учням важливо ознайомитися із нею. Історія англійської мови тісно переплетена з історією Великобританії. Тому із цієї статті ви дізнаєтеся не тільки про походження англійської мови, а і про те, хто такі сакси та про інші цікаві факти з історії Британії.

23.10.2023

Pronouns: усе про займенники в англійській мові

Займенники – це невіддільна частина англійської мови. Вони виконують ключову роль у мовленні, адже допомагають зробити комунікацію чіткішою та уникати повторення іменників у реченні. У цій статті ми розкажемо все про займенники в англійській – що це таке, які є типи займенників, яка їхня роль та як їх правильно вживати.

25.10.2023

Запам’ятовуємо порядок слів в англійській мові: правила та приклади

Ви можете мати гарний словниковий запас, вільно орієнтуватися між Present Perfect та Present Perfect Continuous, але якщо ви не знаєте, як правильно розташовувати слова в реченні, вашу англійську навряд чи хтось назве ідеальною. У цій статті ми розкажемо про порядок слів в англійській мові, поділимося важливими правилами, схемами та прикладами, щоб ви навчилися правильно будувати прості і складні речення.

26.10.2023

Практикуємо розмовну англійську: говоримо про гроші

Гроші є невіддільною частиною життя, тому під час вивчення іноземної мови важливо звернути увагу на цю тему і вивчити лексику та корисні вислови про гроші. Також із цієї статті ви дізнаєтеся про найпоширеніші валюти й ціноутворення у світі.

31.10.2023

Розповідаємо про хобі англійською: корисна лексика та приклади

У школі, у компанії друзів чи на роботі з колегами ми часто обговорюємо улюблені звички та заняття. Одним словом – розповідаємо про свої хобі. Українською це робити досить просто, а як щодо англійської? Якщо ви плануєте навчатися чи працювати за кордоном, або просто хочете подорожувати і знайомитися з новими людьми, вам потрібно вміти розповідати про свої інтереси. Скористайтеся нашим матеріалом для підготовки, де ми зібрали інструкцію та корисну лексику для розмов про хобі англійською.

09.11.2023

Легкі книжки англійською мовою для початківців

Комусь англійська мова дається надзвичайно складно, а комусь навпаки – швидко й легко. Різниця може залежати від правильно обраного методу підготовки. Корисним та дієвим способом вивчення англійської вважають читання книжок, адже воно допомагає швидко збільшувати словниковий запас та запам’ятовувати стандартні граматичні конструкції без «зазубрювання» правил. У цьому матеріалі ми підготували список книжок класичних та сучасних авторів, які можна читати вже на початковому рівні. Це популярні вид

13.11.2023

Вступ до ЛНУ Франка у 2024 році: предмети НМТ та вартість навчання

Шукаєте престижний український університет із якісною навчальною програмою та широким вибором спеціальностей? Тоді варто звернути увагу на ЛНУ – Львівський національний університет імені Івана Франка. У цьому матеріалі розкажемо головне про виш: факультети, вартість навчання у 2024 році, предмети НМТ та вимоги до мотиваційного листа.

28.11.2023

Past Simple - минулий неозначений час

Past Simple (Past Indefinite) – простий неозначений час в англійській мові, що найчастіше використовується для позначення дії котра відбувалася в минулому і вже є завершеною.

04.12.2023

Запроси друга: нова можливість отримати бонуси в BUKI School!

Навчайте разом із своїми колегами: запрошуйте їх до BUKI School та отримуйте приємний бонус у розмірі від 500 грн. Це гарна нагода спільно ділитися досвідом та отримувати винагороду за свою працю!