Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

Купуйте пакет від 8 уроків і
отримуй 2 заняття БЕЗКОШТОВНО!

Класифікація речень в українській мові: види з прикладами

 1. Що таке речення?
 2. Види речень в українській мові

Думаєте, що в українській мові не так уже й багато видів речень? Помиляєтеся! Адже крім загальновідомих розповідних, питальних та спонукальних є ще з півдесятка класифікацій, за якими можна розрізняти речення. У цьому матеріалі ми розкажемо про основні види за метою висловлювання, емоційним забарвленням, будовою, граматичною основою та наявністю другорядних членів.

Що таке речення?

Речення – це мінімальна одиниця мови, яка виражає певну думку. Воно складається з одного або декількох слів, що граматично пов’язані та з’єднані між собою за допомогою різних синтаксичних засобів.

 

Функції речення в мовленні:

 1. Комунікативна. Речення використовується для передачі інформації між людьми, вираження думок, почуттів та ставлення до чогось або когось.
 2. Синтаксична. Речення є основою для синтаксичної структури мови. Завдяки реченню ми можемо комбінувати слова в більш складні і змістовні висловлювання.
 3. Граматична. Через речення реалізується граматичний зв’язок між словами, який виражається у відмінках, часах тощо.

 

Читайте також: Загублена і віднайдена: про літеру «ґ» в українській мові

Вивчення речень

Види речень в українській мові

 

За метою висловлювання

 • Розповідні. Використовуються просто для подання інформації або опису подій, станів, вражень. Такі речення закінчуються крапкою.

Небо сьогодні чисте.

Студенти готуються до іспитів, а викладачі перевіряють залікові книжки.

 • Питальні. Вживаються для утворення запитань. Вони можуть бути загальними (запитують про підтвердження або заперечення факту) або спеціальними (запитують про конкретну інформацію). Закінчуються питальним знаком.

Чи будеш ти вдома завтра? (загальне питання)

Коли починається концерт? (спеціальне питання)

 • Спонукальні. Використовуються для вираження прохання, наказу, заохочення або заборони. Часто можуть бути виражені в наказовій формі. Зазвичай закінчуються крапкою, але іноді ще використовується окличний знак для посилення емоційного впливу.

Зачини двері, будь ласка.

Не ходіть туди!

 

 

За емоційним забарвленням

Ця класифікація відображає інтенсивність почуттів або емоційне ставлення мовця до змісту висловлювання. Речення поділяють на окличні та неокличні.

 

Окличні речення вживаються для вираження сильних почуттів, емоцій або для підсилення важливості повідомлення. Вони часто містять окличні слова (ах, ох, що за, ого) або закінчуються окличним знаком. Окличні речення можуть містити звертання для посилення емоційного навантаження:

 • Який чудовий день!
 • Ох, знову дощ!
 • Що за краса ця природа!

 

Неокличні речення не мають вираженого емоційного забарвлення і вживаються для стандартного, спокійного інформування або опису подій. Ці речення важливі для об’єктивного і зваженого викладу інформації, коли мета полягає у звичайному спілкуванні без підсилення емоцій.

 • Завтра буде хмарно.
 • Учора він приїхав додому пізно.

 

Читайте також: Усе про відмінювання числівників: від А до Я

 

 

За будовою: прості та складні

Просте речення може бути повним і неповним. А складне – складносурядним, складнопідрядним і складним сполучниковим.

 

Що таке просте речення?

Просте речення – це речення, що складається з однієї граматичної основи, яка має підмет та присудок (або лише один із головних членів речення).

 

Повне речення містить підмет і присудок. Підмет вказує на особу чи предмет дії, а присудок описує дію, стан або ознаку предмета. Наприклад:

 • Діти грають на дворі. (Діти – підмет, грають – присудок)
 • Сонце сідає. (Сонце – підмет, сідає – присудок)

 

Неповне – це речення, у якому один із головних членів (підмет або присудок) може бути пропущений, якщо він зрозумілий із контексту або загальновідомий.

 • На вулиці темно. (Тут немає явно вираженого підмета, але він зрозумілий із контексту)
 • Як смачно! (У цьому випадку пропущено підмет і присудок, але зрозуміло, про що йде мова в реченні)

 

Складне речення

Складне речення складається з двох або більше простих речень, які поєднані між собою за допомогою сполучників або розділових знаків. Такі речення забезпечують більш розгорнуте вираження думок. Розглянемо основні види складних речень:

 

Складносурядні

Складнопідрядні

Складні сполучникові

Складаються з двох або більше частин (простих речень), які є рівноправними. Вони з’єднуються сполучниками сурядності (і, а, але, чи тощо) та знаками пунктуації (кома, крапка з комою).

Містять головну частину й одну або кілька підрядних частин, які залежать від основної. Підрядні частини збагачені другорядними членами речення (додатком, означенням, обставиною). Вони з’єднуються з головною частиною за допомогою сполучників підрядності (коли, що, якщо, бо та інші).

Такі речення складаються з двох частин, з’єднаних сполучниковим зв’язком. Часто вони містять сполучники, які вказують на причинно-наслідковий, часовий або умовний взаємозв’язок між двома частинами речення.

 • Сонце сіяло, і діти грали на вулиці.
 • Він працював швидко, але результат був незадовільний.
 • Я піду на прогулянку, якщо не буде дощу.
 • Він сказав, що прийде завтра.
 • Коли він прийшов, вечірка вже закінчувалася.
 • Хоч він і старався, результати були не такі, як очікувалось.

 

 

За граматичною основою

За наявністю граматичної основи речення поділяються на односкладні і двоскладні.

 

Односкладні

Односкладні речення мають тільки одну граматичну основу, яка може виражатися через підмет або присудок. Якщо це підмет, то речення є називним. (Тиша. День. Сонце.)

 

Якщо головний член речення виражений у формі присудка, односкладне речення може бути означено-особовим, неозначено-особовим та узагальнено особовим:

 • означено-особове (вказує на те, що дію виконує конкретна особа): Невдовзі плануємо поїздку в гори.
 • неозначено-особове (особу визначити неможливо; це хтось – вони): Тебе радо зустрічатимуть у рідних краях.
 • узагальнено-особове (якась загальна дія; часто трапляється в прислів’ях та приказках): Дарованому коню в зуби не дивляться.

 

Двоскладні речення

Двоскладні речення містять дві головні частини – підмет і присудок, що взаємодіють для вираження певної думки. Вони можуть бути простими і складними.

 • Просте двоскладне речення має один підмет і один присудок:

Магазин уже закрився.

Діти грають у парку.

 • Складне двоскладне речення містить кілька підметів або присудків, зазвичай поєднаних сполучниками.

Батько й мати працюють вчителями.

Ми читали й обговорювали нову книгу.

 

 

За наявністю другорядних членів

Залежно від того, чи є в реченні додаток, означення чи обставина, які розширюють або уточнюють значення основних членів речення, розрізняють поширені й непоширені.

 • Непоширене речення складається лише з підмета та присудка, без будь-яких додаткових другорядних членів. Це найпростіша форма речення, яка передає базову інформацію ясно та лаконічно, проте не надає додаткової інформації про обставини або способи дії.

Сніг тане. (підмет – сніг, присудок – тане)

Діти сплять. (підмет – діти, присудок – сплять)

 • Поширене речення містить один або кілька другорядних членів речення, що розширюють або уточнюють основну інформацію, про яку розповідають підмет і присудок.

Діти весело грають у парку. (підмет – діти, присудок – грають, обставина місця – у парку, обставина способу дії – весело)

Молодий учитель викладає англійську мову в університеті. (підмет – учитель, означення – молодий, присудок – викладає, додаток – англійську мову, обставина місця – в університеті)

 

Хочете покращити свої знання з рідної мови та плануєте складати іспити для вступу до ВНЗ? Тоді зверніть увагу на платформу онлайн-школи БукіСкул, де ви можете знайти досвідчених репетиторів з української та інших дисциплін шкільної програми. Обирайте предмет, який вам потрібен, залишайте заявку на сайті і менеджер зв’яжеться з вами найближчим часом.

 

Читайте також: Як правильно зробити синтаксичний розбір речення?

Автор:

Класифікація речень в українській мові: види з прикладами

Що таке речення?

Речення – це мінімальна одиниця мови, яка виражає певну думку. Воно складається з одного або декількох слів, що граматично пов’язані та з’єднані між собою за допомогою різних синтаксичних засобів.

Які є види речень в українській мові?

За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні й спонукальні. За емоційним забарвленням - окличні та неокличні. За будовою - прості і складні.

27.05.2024

Додаток, означення та обставина в реченні

Додаток, означення і обставина – це не просто другорядні члени. Це основний будівельний матеріал для доповнення, розширення та уточнення підмета і присудка в реченнях. На які питання вони відповідають та які функції виконують? Відповіді знайдете в цьому матеріалі. Зберігайте його собі, якщо хочете покращити знання з української мови, або підготуватися до складання НМТ у 2024 році.

17.05.2024

Загублена і віднайдена: про літеру «ґ» в українській мові

Ґанок і ґудзик – напевно, перші слова, що спадають більшості людей на думку, коли мова йде про літеру «ґ». Хоча ця буква не надто поширена в нашому лексиконі, сучасний словник Бориса Грінченка нараховує аж 270 слів, що починаються з неї. Давайте разом пригадаємо, як «ґ» з’явилася в українській мові. Чому вона на деякий час зникла, а потім знову повернулася? Які слова ви знали, а про існування яких ви навіть не здогадувалися? Відповіді знайдете нижче.

30.04.2024

Узгодження числівників з іменниками: просто про складне

Запитайте в будь-кого, яка частина української мови є найскладнішою, і більшість людей гарантовано згадають про числівник. А особливо про узгодження числівників з іменниками, яке спричиняє труднощі не тільки в учнів та абітурієнтів, що готуються до НМТ, а і кваліфікованих викладачів. Тож, спробуємо в цьому матеріалі разом розібратися, як правильно: «три людини» чи «троє людей», «чотири хлопці» чи «четверо хлопців», «півтори груші» чи «півтора груші».

26.04.2024

Правила подовження та подвоєння приголосних на письмі

Галичина чи Галиччина, написанний чи написаний, захоплений чи захопленний? Якщо ви можете зі впевненістю вибрати правильний варіант, значить ви гарно знаєте тему подовження та подвоєння приголосних. А якщо ні – саме час прочитати наш матеріал, у якому ми зібрали основні правила та приклади про подовження та подвоєння приголосних літер на письмі. Уважно вивчайте статтю, адже вона обов’язково знадобиться вам для підготовки до НМТ з української мови у 2024 році.

17.04.2024

Головні члени речення в українській мові

Ще в початкових класах на уроках з української мови діти починають вивчати важливу тему – про структуру речення, його головні та другорядні члени. У цій статті ми зібрали основну інформацію про підмет і присудок: що вони означають, на які питання відповідають, якими бувають та які функції виконують. Зберігайте матеріал, щоб згадати теорію та підготуватися до контрольної роботи, олімпіади чи іспиту. А якщо вам потрібна допомога, запишіться на додаткові заняття з репетитором з української мови. Ш

10.04.2024

Усе про відмінювання числівників: від А до Я

Над чим-чим, а над числівниками точно морочили собі голови мільйони школярів. Та і вчителі також, якщо бути відвертими. Недаремно кажуть, що ця тема в українській мові є однією з найскладніших. А про відмінювання числівників годі й говорити. Якщо ви трішки ловили гав на уроках та так і не навчилися правильно відмінювати різні типи числівників, наш матеріал точно вам знадобиться. А якщо готуєтеся до НМТ, радимо перечитати його тричі!

03.01.2023

Говорімо українською правильно: найпоширеніші лексичні помилки

Кожна людина має притаманний стиль мовлення. Хтось вміє вдало використовувати фразеологічні звороти, синоніми та цікаві неологізми. Хтось наповнює мову діалектизмами чи навіть застарілою лексикою. Головне завдання мовців – не змішувати всі стилі мовлення в один, інакше це призведе до появи лексичних помилок. Про них і поговоримо в цьому матеріалі.

01.01.1970

Як підготувати та оформити реферат у школу?

Серед безлічі письмових завдань для школярів та студентів одним із найпопулярніших є реферат. Він вважається легкою письмовою роботою, оскільки його ціль – перевірити та закріпити знання із заданої теми.

05.09.2023

Архаїзми та неологізми: у чому різниця і як їх використовувати

У цій статті розкажемо вам усе, що потрібно знати про архаїзми, історизми та неологізми: що це за слова, яка між ними різниця, та де їх найчастіше вживають. Скористайтеся нашим матеріалом, якщо ви готуєтеся до ЗНО/НМТ з української мови та літератури, або просто хочете покращити знання із цієї теми.