Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

Купуйте пакет від 8 уроків і
отримуй 2 заняття БЕЗКОШТОВНО!

Як правильно зробити синтаксичний розбір речення?

 1. Що таке синтаксичний розбір речення?
 2. Правила та схема синтаксичного розбору речення
 3. Синтаксичний розбір речення: приклади

Аналіз речення – один із найбільш ефективних методів для закріплення знань із розділу синтаксис. У нашій статті розкажемо, як правильно робити синтаксичний розбір та поділимося схемами і прикладами аналізу речення, щоб максимально спростити підготовку до НМТ з української мови.

Що таке синтаксичний розбір речення?

Синтаксичний розбір речення – це процес аналізу речення задля визначення його структури та взаємозв’язків між словами і фразами. Під час синтаксичного розбору встановлюють, до якої частини мови належить кожне слово, які функції воно виконує, а також визначають тип речення. Це може бути просте, складне, складносурядне чи складнопідрядне речення.

 

Головне завдання синтаксичного розбору – встановити граматичні зв’язки між словами в реченні, визначити будову та граматичні особливості. Завдяки такому аналізу ми з’ясовуємо, які слова є підметом, присудком, означенням чи обставиною, а також визначаємо, як вони залежать одне від одного.

 

Читайте також: Пряма мова: правила та схеми з розділовими знаками

Синтаксичний розбір речень

Правила та схема синтаксичного розбору речення

Повний синтаксичний аналіз речення складається з таких елементів:

 

Тип речення

Просте – речення, що має одну граматичну основу (підмет і присудок, або один підмет чи один присудок).

Прийшла весна.

Складне – має дві або більше граматичні основи (тобто складається з двох і більше простих речень):

 • складносурядне – речення, у якому дві граматичні основи поєднуються між собою сполучниками сурядності (і, а, та тощо);
 • складнопідрядне – граматичні основи поєднуються сполучниками підрядності (що, який, бо, через тощо).

Учора нарешті настала весна й дерева почали розпускати бруньки.

Мета висловлювання

Розповідне – речення, у якому просто описується якась ситуація.

Цьогоріч весна в Україні рання.

Питальне – речення із питанням.

Як думаєте, цьогоріч буде рання весна?

Спонукальне – речення, у якому ставиться якесь завдання або дія. У ньому обов’язково має бути дієслово (присудок) у наказовій формі.

Прийшла весна, тож плануймо пікнік.

Емоційне забарвлення

Неокличне – вимовляється без вираження особливих емоцій.

Скоро буде весна.

Окличне – вимовляється з підвищеною інтонацією.

Ну коли вже настане весна?!

Тип речення за граматичною основою

 1. Односкладне – має в граматичній основі один головний член речення (підмет або присудок):
 • означено-особове – дію виконує конкретна особа чи предмет;
 • неозначено-особове – не можна визначити, хто виконує дію;
 • узагальнено-особове – дія може стосуватися будь-якої особи;
 • безособове – у реченні немає виконавця дії;
 • називне – підмет стверджує про наявність якогось предмета чи явища.
 1. Двоскладне – речення, що має підмет і присудок, а також інші синтаксично залежні елементи.
 • Весняний вечір.

 • Ми довго чекали весни.
 1. Поширене – у реченні крім головних членів є також допоміжні другорядні члени.
 2. Непоширене – речення складається тільки з підмета та присудка.
 • Почалася довгоочікувана весна.

 • Почалася весна
 1. Повне – у реченні є всі елементи, необхідні для розуміння його змісту.
 2. Неповне – у реченні пропущений один або кілька необхідних членів речення.
 • За вікном уже видно, як прийшла весна.
 • За вікном весна.
 1. Ускладнене – має вставні слова, звертання, однорідні члени речення тощо.
 2. Неускладнене – не має ніяких вставних конструкцій.
 • Мамо, невже на вулиці скоро буде тепло?
 • На вулиці скоро буде тепло.

Головні члени речення та зв’язок між ними

Підмет – називає особу або предмет і відповідає на питання: хто? що?

ранок, стіл, вулиця, країна, ожеледиця, дощ, весна, сонце, кіт

Присудок – виражає дію або стан предмета й відповідає на питання: що робить? що буде робити? що зробив?

співає, співав, буде співати

Другорядні члени речення

Додаток – означає предмет, на який спрямована дія. Відповідає на питання: кого? чого? кому?

нам (кому?, йому (кому?), весни (чого?), дощу (чого?)

Означення – називає ознаку предмета й відповідає на питання: який? чий? котрий?

зелений, веселий, ранній, холодний, великодушна

Обставина – вказує на час, місце, спосіб, причину, умову та мету дії.

сьогодні, вранці, щоб, біля, між, напрочуд

 

Синтаксичний розбір речення допомагає навчитися:

 • вибудовувати правильну структуру речень або словосполучень;
 • визначати взаємозв’язок між словами в реченні;
 • визначати головні синтаксичні частини та їхню роль у реченні;
 • розрізняти головні та другорядні члени речення.

 

Тема про прості та складні синтаксичні конструкції входить до програми НМТ-2024 з української мови. Якщо вам потрібна допомога з підготовкою до іспитів, скористайтеся послугами репетитора з української. Викладач підкаже, як правильно налаштувати навчальний процес, визначить прогалини у вивченні шкільної програми та пояснить усе незрозуміле.

 

Читайте також: НМТ 2024: список предметів та дати іспитів

 

Синтаксичний розбір речення: приклади

Скористайтеся цими схемами, щоб спростити процес аналізу речень:

Схема 1

Схема 2

Синтаксичний розбір простого речення

Речення: Вчення в щасті украшає, а в нещасті утішає.

 1. Вид речення за метою висловлювання: розповідне.
 2. За інтонацією речення неокличне.
 3. За наявністю головних членів речення – двоскладне. Має підмет – вчення, та два присудки – украшає, утішає.
 4. Речення поширене другорядними членами: щасті – додаток, нещасті – додаток.
 5. Ускладнене протиставленням.
 6. Підмет виражений іменником. Присудки виражені простими дієсловами. Додатки виражені іменниками.

 

Речення: Поліно, скільки ти ще будеш виконувати своє домашнє завдання?

 1. Вид речення за метою висловлювання: питальне.
 2. За інтонацією речення окличне.
 3. За наявністю головних членів речення – двоскладне. Має підмет – ти, складений присудок – будеш виконувати.
 4. Речення поширене другорядними членами: скільки – обставина, своє – додаток, домашнє – означення.
 5. Ускладнене звертанням – Поліно.
 6. Підмет виражений іменником. Присудки виражені простими дієсловами. Додаток, обставина та означення виражені займенниками.

 

 

Синтаксичний розбір складнопідрядного речення

Речення: Ми підемо гуляти тоді, як закінчиться дощ.

 1. Тип речення: складне зі сполучником підрядності «як» (коли?) – складнопідрядне. Двоскладне. Поширене. Повне.
 2. За метою висловлювання: розповідне.
 3. Основне речення – Ми підемо гуляти тоді… Допоміжне (підрядне) –… як закінчиться дощ.
 4. Тип підрядності – складнопідрядне часу.
 5. Кома між двома частинами речення стоїть перед сполучником підрядності «як».
 6. Складнопідрядне речення складається з двох простих речень:
 • Ми підемо гуляти тоді: ми – підмет, виражений іменником; підемо гуляти – складений дієслівний присудок; тоді – обставина часу.
 • Як закінчиться дощ: дощ – підмет, виражений іменником; закінчиться – простий дієслівний присудок.

 

 

Синтаксичний розбір складносурядного речення

Речення: Ще стояли сонячні дні, але роси довго не висихали.

 1. Тип речення: складне зі сполучником сурядності «але» – складносурядне. Двоскладне. Поширене. Повне.
 2. За метою висловлювання: розповідне.
 3. Перше просте речення – Ще стояли сонячні дні… Друге просте –… але роси довго не висихали.
 4. Тип зв’язків між частинами – протиставне.
 5. Кома між двома частинами речення стоїть перед сполучником сурядності «але».
 6. Складносурядне речення складається з двох простих речень:
 • Ще стояли сонячні дні: дні – підмет, виражений іменником; стояли – простий дієслівний присудок; сонячні – означення, виражене прикметником.
 • Але роси довго не висихали: роси – підмет, виражений іменником; не висихали – простий дієслівний присудок, довго – обставина, виражена прислівником часу.

 

Потрібен репетитор? В онлайн-школі БукіСкул зібрані професійні викладачі з таких предметів: українська мова, іноземні мови (англійська, польська, німецька), математика, історія України, біологія, фізика та хімія. Перше заняття в школі – безплатне. А за умови придбання пакетів від 12 занять можна отримати ще одне безплатне заняття в подарунок.

 

Читайте також: Усе, що ви маєте знати про прикметник

Автор:

Як правильно зробити синтаксичний розбір речення?

Що таке синтаксичний розбір речення?

Синтаксичний розбір речення – це процес аналізу речення задля визначення його структури та взаємозв’язків між словами і фразами.

Які правила та схема синтаксичного розбору речення?

Повний синтаксичний аналіз речення складається з таких елементів: тип речення, головні члени речення та зв'язок між ними, другорядні члени речення.

Які приклади синтаксичного розбору речення?

Речення: Ми підемо гуляти тоді, як закінчиться дощ. Тип речення: складне зі сполучником підрядності «як» (коли?) – складнопідрядне. Двоскладне. Поширене. Повне.

27.05.2024

Додаток, означення та обставина в реченні

Додаток, означення і обставина – це не просто другорядні члени. Це основний будівельний матеріал для доповнення, розширення та уточнення підмета і присудка в реченнях. На які питання вони відповідають та які функції виконують? Відповіді знайдете в цьому матеріалі. Зберігайте його собі, якщо хочете покращити знання з української мови, або підготуватися до складання НМТ у 2024 році.

21.05.2024

Класифікація речень в українській мові: види з прикладами

Думаєте, що в українській мові не так уже й багато видів речень? Помиляєтеся! Адже крім загальновідомих розповідних, питальних та спонукальних є ще з півдесятка класифікацій, за якими можна розрізняти речення. У цьому матеріалі ми розкажемо про основні види за метою висловлювання, емоційним забарвленням, будовою, граматичною основою та наявністю другорядних членів.

17.05.2024

Загублена і віднайдена: про літеру «ґ» в українській мові

Ґанок і ґудзик – напевно, перші слова, що спадають більшості людей на думку, коли мова йде про літеру «ґ». Хоча ця буква не надто поширена в нашому лексиконі, сучасний словник Бориса Грінченка нараховує аж 270 слів, що починаються з неї. Давайте разом пригадаємо, як «ґ» з’явилася в українській мові. Чому вона на деякий час зникла, а потім знову повернулася? Які слова ви знали, а про існування яких ви навіть не здогадувалися? Відповіді знайдете нижче.

30.04.2024

Узгодження числівників з іменниками: просто про складне

Запитайте в будь-кого, яка частина української мови є найскладнішою, і більшість людей гарантовано згадають про числівник. А особливо про узгодження числівників з іменниками, яке спричиняє труднощі не тільки в учнів та абітурієнтів, що готуються до НМТ, а і кваліфікованих викладачів. Тож, спробуємо в цьому матеріалі разом розібратися, як правильно: «три людини» чи «троє людей», «чотири хлопці» чи «четверо хлопців», «півтори груші» чи «півтора груші».

26.04.2024

Правила подовження та подвоєння приголосних на письмі

Галичина чи Галиччина, написанний чи написаний, захоплений чи захопленний? Якщо ви можете зі впевненістю вибрати правильний варіант, значить ви гарно знаєте тему подовження та подвоєння приголосних. А якщо ні – саме час прочитати наш матеріал, у якому ми зібрали основні правила та приклади про подовження та подвоєння приголосних літер на письмі. Уважно вивчайте статтю, адже вона обов’язково знадобиться вам для підготовки до НМТ з української мови у 2024 році.

17.04.2024

Головні члени речення в українській мові

Ще в початкових класах на уроках з української мови діти починають вивчати важливу тему – про структуру речення, його головні та другорядні члени. У цій статті ми зібрали основну інформацію про підмет і присудок: що вони означають, на які питання відповідають, якими бувають та які функції виконують. Зберігайте матеріал, щоб згадати теорію та підготуватися до контрольної роботи, олімпіади чи іспиту. А якщо вам потрібна допомога, запишіться на додаткові заняття з репетитором з української мови. Ш

29.12.2022

Список найкращих підручників для підготовки до ЗНО

За допомогою якого підручника готуватися до ЗНО? Саме це питання завжди виникає на початковому етапі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Багато випускників не розуміють: з чого почати, як усе встигнути, де взяти підручники, як готуватися (самостійно чи з репетитором)?

01.06.2023

Тренажери для підготовки до ЗНО з української мови та літератури

Важко узагальнювати, що складніше – мова чи література. У кожному предметі є свої «підводні камені», які можуть вплинути на загальний результат і потягти вас, так би мовити, «на дно». Тим, хто складає тестування з української мови та літератури, доведеться працювати майже вдвічі більше. Та ми поділимося цінними ресурсами, які значно полегшать вам підготовчий процес.

02.12.2023

Усе, що потрібно знати про вставні слова до НМТ-2024 з української

На жаль, безперечно, взагалі, отже – це вставні слова, які допомагають нам збагачувати повсякденне мовлення. Як правильно використовувати їх у реченні, які є типи вставних слів та винятки, розкажемо в цій статті. Якщо ви готуєтеся до НМТ з української мови, наш матеріал вам точно знадобиться, адже ця тема щороку незмінно входить до програми мультипредметного тесту.