Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

Купуйте пакет від 8 уроків і
отримуй 2 заняття БЕЗКОШТОВНО!

Клітинні органели: основні характеристики та функції

 1. Що таке клітинні органели?
 2. Характеристика основних клітинних органел

Внутрішнє середовище клітини – чи не одна з найскладніших тем із біології, яку потрібно знати для складання іспитів. Річ у тім, що клітини формуються з безлічі компонентів, які виконують власну роль у процесі життєдіяльності різних організмів. У нашому матеріалі ми зібрали основну інформацію про клітинні органели: їхні назви, функції та загальну характеристику. Усе для того, аби максимально спростити вашу підготовку до ДПА та НМТ-2024.

Що таке клітинні органели?

Клітини – це основні структурні та функціональні одиниці живих організмів. Вони здатні до самостійного життя й розмноження та виконують такі функції, як обмін речовин, ріст, регуляція сприйняття подразників тощо.

 

Кожна клітина має унікальну будову, до якої входять основні органели. Органели – це різноманітні спеціалізовані структури всередині клітини, кожна з яких виконує свою функцію. Органели мають різні розміри, форму та призначення для підтримки життєдіяльності клітини. Ось деякі з найважливіших клітинних органел:

 • ядро;
 • мітохондрії;
 • ендоплазматична сітка (ЕПС);
 • Гольджів апарат;
 • вакуолі;
 • рибосоми;
 • хлоропласти;
 • лейкопласти.

 

Читайте також: Хімічні елементи та все, що потрібно про них знати

 

Характеристика основних клітинних органел

Органели клітин можна класифікувати за наявність мембран:

 1. Одномембранні органели мають одну мембрану навколо своєї структури. Прикладами одномембранних органел є мітохондрії та вакуолі.
 2. Двомембранні органели мають дві мембрани. Найвідомішим прикладом двомембранних органел є ядро клітини та хлоропласти в рослин.
 3. Немембранні органели не мають мембран та зазвичай не мають внутрішньої структури. Прикладами немембранних органел є рибосоми, які розташовуються в цитоплазмі клітини та виконують синтез білків.

 

А тепер докладніше про основні клітинні органели:

 

 

Ядро

Ядро – це центральна й найважливіша клітинна органела. Воно має форму сфери або овалу й розташоване в центрі клітини. Ядро оточене двома мембранами, які утворюють ядерну оболонку. Ці мембрани мають пори, через які рухаються різні молекули (наприклад, РНК та білки, що проходять між ядром та цитоплазмою). У ядрі міститься генетична інформація у вигляді хромосом, які складаються з ДНК та білків.

 

Функції ядра:

 • зберігання генетичної інформації;
 • керування клітинними процесами;
 • регуляція генної експресії;
 • участь у клітинному поділі;
 • забезпечення життєдіяльності клітин та передача генетичної інформації від одного покоління клітин до наступного.

Ядро

Мітохондрія

Мітохондрії – це органели з двошаровою мембраною, які зазвичай мають вигляд довгих трубок або кульок всередині клітини. Вони є основними місцями дихання в клітинах тварин, рослин та інших організмів.

 

Функції:

 • мітохондрії забезпечують клітину енергією, беруть участь у процесі дихання;
 • регулюють рівень кальцію в клітині;
 • впливають на здатність клітини відповідати на зовнішні подразники;
 • є ключовими учасниками в процесі апоптозу (програмованої клітинної смерті), де вони виконують роль у вивільненні факторів, що сприяють знищенню клітини.

Мітохондрії

Ендоплазматична сітка

Ендоплазматична сітка (ЕПС) – це велика мережа мембран внутрішньої клітини, яка складається з лабіринту трубок та мішків, що пронизують цитоплазму клітини. Ця структура розділена на дві основні частини: гладенька ендоплазматична сітка та гранульована ендоплазматична сітка.

 

Ендоплазматична сітка є важливим структурним елементом клітин, оскільки вона забезпечує виробництво та обробку білків та ліпідів, а також допомагає в регуляції хімічних реакцій, що відбуваються в клітині.

 

Рибосоми, прикріплені до гранульованої сітки, грають ключову роль у синтезі білків, а сама сітка відповідає за подальшу обробку та транспортування цих білків у клітині.

Ендоплазматична сітка

Апарат Гольджі

Апарат Гольджі (комплекс Гольджі або Гольджів апарат) – це органела, яка має вигляд стільця та зазвичай розташовується поруч із ядром в еукаріотичних клітинах.

 

Головні функції апарату Гольджі:

 • відповідає за обробку, сортування та транспортування білків та інших макромолекул у клітині;
 • формування лізосом, які містять ензими для розкладання відходів та різних макромолекул;
 • формування вакуолей у рослинних клітинах, які містять рідину та забезпечують тургорний тиск;
 • утворення глікопротеїнів через додавання вуглеводів до білків;
 • синтез деяких полісахаридів, що відповідають за підтримку клітинної структури.

Апарат Гольджі

 

Читайте також: Яку роль в організмі людини відіграють вітаміни?

 

 

Вакуолі

Вакуолі – це великі мішкоподібні органели, що знаходяться в цитоплазмі рослинних клітин і деяких простих еукаріотичних організмів (наприклад, амеби та водорості). У рослинних клітинах вакуолі є особливо великими та зазвичай займають більшу частину об’єму клітини.

 

Основні функції вакуолей:

 • зберігають органічні речовини (цукри та білки) і неорганічні речовини (мінеральні солі);
 • підтримують тургорний тиск, який відповідає за форму та структуру клітини;
 • зберігають або виводять воду з клітини, регулюючи її розмір;
 • використовуються для контролю за плавучістю та рухом організму у воді;
 • виводять токсини;
 • беруть участь у фагоцитозі – процесі поглинання та розщеплення поживних частинок чи мікроорганізмів.

Вакуолі

Рибосоми

Рибосоми – це маленькі структурні елементи клітини, що складаються з різних білкових та РНК-компонентів. Вони виконують ключову роль у синтезі білків, який є одним із найважливіших процесів у клітині. Рибосоми складаються з двох субодиниць: великої та малої. У процесі синтезу білків ці субодиниці об’єднуються разом для утворення активного комплексу. Рибосоми знаходяться в цитоплазмі або прикріплені до зовнішньої поверхні ендоплазматичної сітки.

 

Функції:

 • виконують процес трансляції, передаючи інформацію з молекули РНК (мРНК), яка містить код генетичної інформації, у послідовність амінокислот у білковому ланцюжку. Цей процес відбувається за допомогою тРНК (транспортної РНК), яка доставляє відповідні амінокислоти до рибосоми;
 • є місцем, де відбувається фактичний синтез білків для будівництва тканин, каталізації хімічних реакцій, передачі сигналів тощо.

Рибосоми

Хлоропласти

Хлоропласти – це органели, що містяться в рослинних клітинах і відповідають за процес фотосинтезу. Під час нього світлова енергія перетворюється на хімічну енергію. Хлоропласти мають подвійну мембрану, внутрішній простір яких заповнений гелеподібною рідиною стромою. У стромі містяться тилакоїди – структури, що складаються з плоских дисків, на яких розташовані фотосинтетичні пігменти.

 

Функції хлоропластів:

 • проведення фотосинтезу – конвертація вуглекислого газу та води в глюкозу та кисень;
 • синтез органічних сполук (амінокислот, ліпідів тощо), які необхідні для клітинного росту та розвитку;
 • мають власну ДНК та можуть розмножуватися самостійно через ділення, подібно до бактерій;
 • накопичення та збереження глюкози у вигляді крохмалю, який використовується клітиною для будівництва різних органічних сполук.

Хлоропласти

Лейкопласти

Лейкопласти – це група органел, що містяться в рослинних клітинах, які відповідають за синтез та зберігання органічних сполук. Вони відрізняються від хлоропластів, оскільки не містять пігменту хлорофілу з притаманним зеленим кольором.

 

Типи лейкопластів:

 1. Амілопласти: відповідають за синтез та зберігання крохмалю в рослинних клітинах.
 2. Оліпласти: містять ліпіди, такі як олії та жири, і забезпечують збереження енергії для рослини. Зазвичай знаходяться в насінні та насінних оліях.
 3. Протопласти: відповідають за синтез та збереження білків у рослинних клітинах.

Лейкопласти

 

НМТ із біології не за горами! Щоб гарно підготуватися до іспиту потрібна максимальна концентрація та чіткий план занять. Перше залежить тільки від вас, а щодо плану занять – доручіть це завдання методистам БукіСкул. Вони підберуть для вас найкращого репетитора з біології та сформують індивідуальний графік уроків із предмета. Крім біології тут можна також записатися на додаткові заняття з української мови та літератури, математики, іноземних мов, фізики, хімії та історії України.

 

Читайте також: Головне про серце людини: будова, функції, коронарна система

Автор:

Клітинні органели: основні характеристики та функції

Що таке клітинні органели?

Кожна клітина має унікальну будову, до якої входять основні органели. Органели – це різноманітні спеціалізовані структури всередині клітини, кожна з яких виконує свою функцію.

Яка характеристика основних клітинних органел?

Ядро – це центральна й найважливіша клітинна органела. Воно має форму сфери або овалу й розташоване в центрі клітини. Ядро оточене двома мембранами, які утворюють ядерну оболонку.

26.03.2024

12 правил дорожнього руху, які мають знати всі школярі

Батьки несуть відповідальність за дітей вдома, а вчителі – у школі. Проте, кожна дитина має пам’ятати, що як тільки вона опиняється на вулиці сама й має дійти від точки А до точки В, безпека дорожнього руху – це зона її відповідальності. Які 12 правил дорожнього руху має вивчити кожен школяр, розкажемо в нашому матеріалі. А також поділимося посиланнями на відеоуроки, казки та мультфільми для учнів молодших класів, завдяки яким можна легко вивчити основні ПДР для пішоходів.

23.03.2024

Добірка найкращих віршів про Україну для школярів

Уже більш як два роки українці живуть у складних умовах. В умовах повномасштабної війни. Сьогодні як ніколи актуально виховувати в дітей почуття любові та відданості до рідного краю, гордості за національну ідентичність та поваги до державної мови. У цьому завданні батькам та вчителям допоможуть улюблені українські поети: як класики, так і сучасні автори. За допомогою віршів діти знайомляться з історією своєї країни, вивчають культуру та дізнаються нове про традиції, обряди та всеосяжну любов до

11.03.2024

Цікаві задачі на розвиток логіки в дошкільнят та учнів молодших класів

Вміння мислити логічно – це навичка, яку потрібно розвивати із самого дитинства. Завдяки їй людина вчиться шукати нестандартні рішення та розв’язувати завдання будь-якої складності в навчанні, на роботі чи просто в житті. У нашій статті ми зібрали цікаві загадки для дошкільнят та учнів молодших класів, що найкраще розвивають логічне та критичне мислення: від простих до більш складних, де дитині потрібно добряче подумати.

07.03.2024

Факти про Лесю Українку, які не розказували в школі

Леся Українка – одна із найвідоміших постатей в українській літературі. Справжній борець за самосвідомість, прихильник «українізації» та активний учасник руху за незалежність. На уроках літератури зазвичай розказують поверхневі відомості про її життя. Як от те, що вона все життя навчалася вдома чи мала невиліковну хворобу. Проте є цікаві факти про Лесю Українку, які сьогодні має знати кожен учень та дорослий. Які саме, розкажемо далі.

29.02.2024

Травна система людини: органи, функції та будова

Травна система – складний механізм, який забезпечує наше тіло поживними речовинами для нормальної життєдіяльності. До цієї системи входять багато органів, що виконують свої функції в процесі травлення. Які саме? Дізнаєтеся з нашої статті. Також розкажемо, із чого складається система травлення, які органи в ній є основними, а які захисними.

27.02.2024

Група крові та резус-фактор: що це таке та навіщо їх визначають?

Чи знали ви, що є люди, яких не люблять комарі? Вони дуже рідко п’ють їхню кров, адже вважають її геть несмачною. Усе тому, що ці особи мають групу крові та резус-фактор, які комарам просто не підходять. А ще є люди, що мають стійкий імунітет до більшості вірусів та бактерій. Цей імунітет сформувався не завдяки здоровому способу життя чи загартовуванню, а знову ж таки – через групу крові. У цій статті розкажемо все, що вам потрібно знати про антигени й резус-фактори, а також поділимося цікавими

18.12.2023

Де дізнатися результати НМТ 2024

До початку вступної кампанії 2024 залишилося вдосталь часу, проте майбутні абітурієнти хочуть знати основну інформацію вже зараз. Головне питання кожного одинадцятикласника – як проходитиме НМТ у цьому році та коли можна буде дізнатися результати? Ми зібрали відповіді на найпоширеніші запити про НМТ, а також сформували список корисних ресурсів, які знадобляться школярам у підготовці до тестування.

21.08.2023

Шпаргалка з літератури: жанри, персонажі та події основних творів шкільної програми

Підготували стислу інформацію про шість головних творів, які вивчають на уроках української літератури в школі – «Наталка Полтавка», «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», «Кайдашева сім’я», «Тигролови», «Мина Мазайло» та «Маруся Чурай». Користуйтеся нашою шпаргалкою, де ми коротко розповіли про жанр, головних героїв, сюжет, місце розгортання подій та тему й ідею кожного твору.

15.01.2024

Океани Землі: факти про Світовий океан

Кажуть, що вчені дослідили Світовий океан усього на 3%. Не можна точно відповісти, правда це чи ні, проте багато цікавих фактів про океани Землі ми вже знаємо. Деякими із них поділимося в цьому матеріалі. Чому тихий океан назвали саме так? Де мешкають гігантські черепахи? У якому океані тварини живуть у надекстремальних умовах? Відповіді на ці питання знайдете нижче.