Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

Ненаголошені Е та И: як їх писати та розрізняти

 1. Правопис в українській мові
 2. Правила написання ненаголошених Е та И
 3. Як перевірити правопис слів: завдання з відповідями

До НМТ з української мови залишилося зовсім небагато часу, а ви досі не розумієте правила правопису ненаголошених «е» та «и»? Цю проблему можна легко вирішити, прочитавши наш матеріал, адже ми зібрали основну інформацію з теми разом із прикладами, а також підготували завдання для самоперевірки. Давайте разом розберемо випадки написання цих літер та нарешті запам’ятаємо правила, які знадобляться для складання мультипредметного тесту з української.

 

Правопис в українській мові

Правопис – це система правил, яка визначає, як писати слова в певній мові. Ці правила охоплюють вибір та розміщення літер, правила розділення слів, написання великих і малих літер, використання розділових знаків та інших елементів письма.

 

У кожній мові є норми правопису, які визначають, як треба вживати літери для правильного творення слів. Ці правила є стандартизованими. В Україні із 3 червня 2019 року діє новий правопис. Якщо ви хочете дізнатися про зміни, які відбулися в українській мові за цим правописом, переходьте за посиланням.

 

Правопис є важливою частиною правильного вживання мови й допомагає забезпечити зрозумілість та однозначність у комунікації. Для перевірки написання слів в українській мові використовують орфограми.

 

 

Що таке орфограми?

Термін «орфограма» походить від грецького слова «ὄρθος» (orthos), що означає «правильний» або «вірний», і «γράφω» (grapho), що означає «писати». Орфограма – це слово або група слів, у яких дотримано правописні норми. Якщо простіше – це слово, у якому немає помилок, пов’язаних із вибором букв чи їхньої послідовності в слові.

 

Наприклад, ви не знаєте, як правильно написати слово «солодкий», і сумніваєтеся, яку літеру писати – д чи т (солодкий/солоткий). Щоби перевірити це, потрібно знайти орфограму – правило перевірки частини слова або речення.

 

Ось перелік основних орфограм, які необхідно знати для складання НМТ з української:

 • Велика літера й лапки у власних назвах.
 • Перенесення слів із рядка в рядок.
 • Літери «е», «и», що позначають ненаголошені голосні в коренях слів.
 • Літери «и», «і» після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів.
 • Літери «а», «о» на позначення ненаголошених голосних у коренях слів.
 • Літери «и», «і» в словах іншомовного походження.
 • Літери, що позначають приголосні, які уподібнюються.
 • Буквосполучення -ться, -шся в дієсловах.
 • Спрощення в групах приголосних.
 • Знак м’якшення.
 • Апостроф.
 • Буквосполучення «йо», «ьо».
 • Літери «о», «і», «е», «і», «є», «ї» в коренях слів.
 • Літери «е», «і» в коренях дієслів.
 • Літери «е», «и» в коренях дієслів.
 • Літери «о», «а» в коренях дієслів.
 • Літери «е», «о» після ж, ч, ш, щ та й.
 • Подвоєні літери.
 • Буква, що позначає сумнівний приголосний звук.
 • Літера «з» наприкінці префіксів роз-, без-.
 • Літери «з», «с» наприкінці префіксів з-(с-).
 • Літера «д» наприкінці префіксів перед-, над-, під-, від-.
 • Літери «е», «и» в префіксах пре-, при-.

 

Репетитор з української мови та літератури допоможе вам розібратися з усіма темами та якісно підготуватися до складання іспиту. Додаткові заняття з викладачем – це про індивідуальний підхід, сучасні методики викладання та націленість на конкретний результат.

 

Читайте також: Складоподіл VS Правила перенесення слів: спільне і відмінне

Заняття з репетитором

Правила написання ненаголошених Е та И

Пишемо «е»

Пишемо «и»

У словах, що мають сполучення -еле, -ере: ожеледиця, череда, челендж, середина, перейти, пелена, береза.

Якщо в словах є сполучення -ри-, -ли-, які стоять між приголосними літерами. Наприклад: фрикаделька, приміський, придворний, глитати, гриміти, бриніти, кришити, тривога.

У словах, у яких під час чергування з’являється літера «і»: осені – осінь, летить – літак, почепити – чіпляти.

У дієсловах, що мають у корені сполучення літер -бир-, -тир-, -дир-. Наприклад: прибирати, протирати, пробиратися, набирати.

За правилом «нуль звука», пишемо «е», коли під час зміни форми слова «е» взагалі зникає. Наприклад: вересень – вересня, шевця – швець, женця – жнець.

Якщо наголос під час перевірки падає на «и». Наприклад: вишневий – вишня, тримати – стримувати, зима – зимонька, тримати – стримувати.

У дієсловах, що мають у корені сполучення літер -бер-, -мер-, -тер-, -дер-. Наприклад: обереш, обдеру, прибереш.

У словах, що мають суфікси -ик, -ин, -ив, -ищ, -иськ: дощик, киянин, прізвище, морозиво.

У словах іншомовного походження, у яких не можна перевірити написання «е», «и». Ці слова потрібно вивчити: бензин, апельсин, колектив, медаль, математика, рецепт, тремтіти, легенда.

У словах іншомовного походження, у яких не можна перевірити написання «е», «и». Ці слова потрібно вивчити: директор, кишеня, пиріг, шинель, дивергент, диктатор, минуле, кишеня.

Якщо наголос під час перевірки правопису падає на «е». Наприклад: весна – весни; далеч – далекий, велич – великий, шести – шестеро.

Винятки в словах іншомовного походження: детектор, електрон, килим, реклама, силует, циферблат.

 

Якщо не вдається перевірити правопис через правила, потрібно звернутися до орфографічного словника, адже є багато слів-винятків. Це можна зробити онлайн на таких ресурсах:

 1. Орфографічний словник української мови.
 2. Розум.орг – крім орфографічного тут також є російсько-український словник, іншомовних слів, антисуржик, словник синонімів та фразеологізмів.
 3. Публічний електронний словник української мови. На цьому сайті є повний тлумачний онлайн-словник, який об’єднує майже 200 тисяч слів та словосполучень із різних словників.

 

Читайте також: Невідмінювані іменники в українській мові: визначення роду

Правила української мови

Як перевірити правопис слів: завдання з відповідями

Завдання 1: На місці пропущених літер потрібно вставити «е» або «и».

Гілки д_рев мокро бл_щали, зволожені по-в_сняному. Кр_ло зорі рум’янить тучі в голубій дал_ч_ні. Схололі в хмарах крап_льки води п_рлинами котилися в сади. Під в_селкою в голубіні голуби л_тять. У небі віт_р куч_рявий колише темную блакить, і на землі гойдає трави, і зат_хає, і знов шумить.

 

Завдання 2: Розділіть слова на дві колонки. У першій мають бути ті, що пишемо з «е», а в другій – з «и».

З_рно, вер_с, л_ман, м_далі, ваз_лін, ш_рокі, вер_сень, п_ніцилін, кр_латої, чер_да, трен_р, серв_лат, інт_рлюдія, обмеж_ний, перебірл_вий, опр_томніти, адр_сат, допитл_вий, д_путат, ж_лет, естет_ка, експ_диція, н_нависний, д_летант, ж_вопис, ар_стократ, яс_невий.Відповіді:

Завдання 1: дерев, блищали, весняному, крило, далечині, крапельки, перлинами, веселкою, летять, вітер, кучерявий, затихає.

Завдання 2: зерно, верес, лиман, медалі, вазелін, широкі, вересень, пеніцилін, крилатої, череда, тренер, сервелат, інтерлюдія, обмежений, перебірливий, опритомніти, адресат, допитливий, депутат, жилет, естетика, експедиція, ненависний, дилетант, живопис, аристократ, ясеневий.

 

Готуйтеся до НМТ з української мови та інших предметів, що входять до програми мультипредметного тесту, з найкращими викладачами. Таких ви знайдете на платформі онлайн-школи БукіСкул. Тут є репетитори з української, математики, історії України, англійської, фізики, хімії та біології. Методисти школи складають індивідуальну програму, орієнтовану під потреби кожного учня. Це може бути просте вивчення шкільних дисциплін, підготовка до ЗНО/НМТ або співбесіди для вступу до закордонних ВНЗ тощо. Ви можете обрати різні пакети занять – на шість, дванадцять, двадцять, п’ятдесят чи сто уроків.

 

Читайте також: Усе, що потрібно знати про вставні слова до НМТ-2024 з української

Автор:

Ненаголошені Е та И: як їх писати та розрізняти

Що таке правопис в українській мові?

Правопис – це система правил, яка визначає, як писати слова в певній мові.

Які правила написання ненаголошених Е та И?

У словах, що мають сполучення -еле, -ере, пишемо «е»: ожеледиця, череда, челендж, середина, перейти, пелена, береза.

Як перевірити правопис слів?

Завдання 1: На місці пропущених літер потрібно вставити «е» або «и».

18.01.2024

Пряма мова: правила та схеми з розділовими знаками

В українській мові є чіткі норми правопису та схеми, як правильно оформлювати пряму мову. У цьому матеріалі розкажемо основні правила, які потрібно знати для вживання прямої мови. Обов’язково збережіть статтю, адже вона стане вам у нагоді під час підготовки до НМТ з української мови.

09.01.2024

Усе, що ви маєте знати про прикметник

Українська мова вважається однією з найкрасивіших мов світу. Це й не дивно, адже в нашій лексиці є одна частина мови, яка робить її дуже милозвучною. Звісно ж, мається на увазі прикметник. У цій статті розкажемо все, що ви мусите знати про прикметник: на які питання відповідає, які має ознаки та на які види поділяється. До речі, до НМТ з української мови залишилося не так багато часу, тож зберігайте наш матеріал для підготовки до іспитів.

05.01.2024

Як правильно писати тези: структура та приклади

Публічні виступи – це завжди складно, особливо якщо вам потрібно розказати перед великою аудиторією про свою наукову роботу, курсову чи важливе дослідження. Від того, наскільки впевнено ви будете почувати себе під час промови та чітко висловлювати свої думки, залежить не тільки оцінка за підготовану доповідь, а й загальне враження про ваші ораторські вміння. Запорука успішного виступу перед публікою – це правильно написані тези доповіді. У цій статті ми розкажемо, для чого потрібні тези та як їх

21.12.2023

Як стати журналістом у 2024?

Засоби масової інформації у всьому світі небезпідставно називають четвертою гілкою влади. Сучасні журналісти мають значний вплив на соціум, політику та культурну сферу. Мабуть, через це багато абітурієнтів мріють пов’язати свою майбутню професію зі ЗМІ. Як вступити на журналістику у 2024 році, який університет обрати, та які предмети потрібно складати на НМТ/ЗНО – розкажемо просто зараз.

18.12.2023

Де дізнатися результати НМТ 2024

До початку вступної кампанії 2024 залишилося вдосталь часу, проте майбутні абітурієнти хочуть знати основну інформацію вже зараз. Головне питання кожного одинадцятикласника – як проходитиме НМТ у цьому році та коли можна буде дізнатися результати? Ми зібрали відповіді на найпоширеніші запити про НМТ, а також сформували список корисних ресурсів, які знадобляться школярам у підготовці до тестування.

11.12.2023

Кличний відмінок: правила та приклади

Українська мова на відміну від інших іноземних мов, має одну особливість, пов’язану зі вживанням конструкції звернення до особи. Ця особливість зветься «кличним відмінком». В англійській, коли ми хочемо привернути увагу друга й покликати його, просто кажемо – «Hey, Arthur!» (Гей, Артур). В українській мові такий варіант вважається хибним, адже правильно сказати – «Гей, Артуре!». Чому так? Розкажемо нижче. У цьому матеріалі ми зібрали основні правила творення кличного відмінка з прикладами, а та

09.10.2023

Складоподіл VS Правила перенесення слів: спільне і відмінне

З правилами перенесення слів учні знайомляться ще в початковій школі. Але ці знання необхідні чи не щодня. Тому потрібно періодично повторювати цю тему, щоб не припускатися помилок або не уникати перенесення. У цій статті зібрана вся важлива інформація, що стосується складів, складоподілу й перенесення слів в українській мові.

02.09.2023

Як написати рецензію?

Немає нічого складного в написанні рецензії, якщо ви знаєте її структуру та маєте під рукою чіткий план роботи з рекомендаціями та прикладами. У цьому матеріалі ми підготували основну інформацію про те, як правильно скласти огляд на будь-яку роботу: книжку, фільм, статтю тощо

25.11.2023

Фонетика: усе про звуки в українській мові

Фонетика – це ключ до розуміння будь-якої мови, оскільки вона відповідає за походження та утворення звуків. В українській мові вони бувають приголосними та голосними. Давайте разом повторимо тему, адже наш матеріал не тільки допоможе вам підготуватися до ЗНО/НМТ, а і згадати основні правила, що належать до цього розділу мовознавства.