Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

Складоподіл VS Правила перенесення слів: спільне і відмінне

 1. Що таке склад?
 2. Як поділити слово на склади?
 3. Правила переносу слів
 4. Тренувальна вправа з переносу слів

З правилами перенесення слів учні знайомляться ще в початковій школі. Але ці знання необхідні чи не щодня. Тому потрібно періодично повторювати цю тему, щоб не припускатися помилок або не уникати перенесення. У цій статті зібрана вся важлива інформація, що стосується складів, складоподілу й перенесення слів в українській мові.

Що таке склад?

Слова вимовляються не відокремленими звуками, а групами звуків, тобто складами. Склад є мовленнєвою одиницею, яка вимовляється з допомогою поштовху повітря.

У складах вирішальна роль належить голосним, тому що саме ці звуки є складотворчими. Скільки в слові голосних, стільки в слові й складів.

Один зі складів слова завжди вимовляється з більшою силою голосу. Такий склад є наголошеним. Наприклад, у слові «кулінарія» наголошеним є третій склад «на». Вимова складу з більшою силою голосу називається наголосом.

Наголос в українській мові є вільним, тобто не закріпленим за певним складом, як, скажімо, у французькій.

Слова з наголосом на першому складі

Слова з наголосом на другому складі

Слова з наголосом на третьому складі

 • Відблиск;
 • Відгомін;
 • Зозла.
 • Перепис;
 • Крутивус;
 • Нести.
 • Черговий;
 • Вершковий;
 • Одинадцять.

Окрім того, наголос в українській мові рухомий. Це означає, що він може змінюватися в межах одного слова. З допомогою цього можна розрізняти різні форми слова.

Знання норм наголошування передбачене програмою ЗНО, Усі слова вивчити неможливо, але є випадки, про які треба пам’ятати, тому що в них доволі часто трапляються помилки.

Слова з наголосом на першому складі

Слова з наголосом на другому складі

Слова з наголосом на третьому складі

 • Столяр;
 • Фольга;
 • Дошка;
 • Глибоко;
 • Випадок;
 • Приморозок;
 • Олень;
 • Несмак;
 • Подруга;
 • Курятина;
 • Кухарство;
 • Разом.
 • Везти;
 • Дочка;
 • Літопис;
 • Рукопис;
 • Котрий;
 • Скоба;
 • Індустрія;
 • Кухонний;
 • Новий;
 • Крутихвіст;
 • М’якуш;
 • Довідник;
 • Добуток.
 • Інженерія;
 • Кропива;
 • Весняний;
 • Чотирнадцять;
 • Новина;
 • Порядковий.

Правильне визначення наголошеного складу допоможе здобути бал на ЗНО в подібному завданні й далі правильно поділити слово склади, щоб визначити, як перенести слово.

Читайте також: Типові помилки в словосполученнях та реченнях

Як поділити слово на склади?

Складоподіл української мови не є довільним, він підпорядковується правилам поділу слова на склади:

 1. Якщо між голосними стоїть один приголосний, він завжди належить до наступного складу: ва-ре-ни-ки, ка-ла-муть, па-да-ти, мо-ро-зи-во.
 2. Два й більше приголосні звуки, що стоять після наголошеного складу, розподіляються між сусідніми складами – перший належить до попереднього (наголошеного), а другий і інші приголосні звуки – до наступного: рад-ник, рід-ний, брат-ство, мас-ло, каз-ка.
 3. Усі приголосні, що стоять після ненаголошеного складу, належать до наступного складу: при-бра-ти, се-стра, про-стре-жи-ти, не-сти, ве-сня-ний. Але є виняток – сонорні звуки й, в, н, л, р, м, л, які стоять після ненаголошеного голосного, належать до попереднього складу: зем-ля, гір-кий, грай-ли-вий, гай-ка, мір-ка.
 4. До наступного складу завжди належать подовжені приголосні звуки: во-ло-сся, ка-мі-ння, бу-ття. Але якщо звуки належать до різних частин слова, то вони будуть у різних складах: роз-збро-ї-ти, від-да-ти.
 5. Йотовані можуть утворювати склад: ю-ність, я-ли-на.

Уміння ділити слово на склади стане в пригоді під час перенесення слів. Але необхідно розрізняти складоподіл і правила перенесення слів, адже перенести одну літеру на інший рядок не можна, а виокремити її в окремий склад – можна.

Читайте також: Невідмінювані іменники в українській мові: визначення роду

Правила переносу слів

Під час підготовки до ЗНО необхідно пригадати, як перенести слово з рядка в рядок. У тесті є завдання з розгорнутою відповіддю – власне висловлення. І, якщо абітурієнт неправильно поділить слово для переносу, то він втратить дорогоцінний бал через орфографічну помилку.

Здебільшого слова переносяться за складами: помаранч – по-ма-ранч, Київ – Ки-їв, швидкий – швид-кий. Під час переносу слів можуть бути варіанти: сестра – се-стра й сес-тра; одеський – оде-ський і одесь-кий.

Якщо в лексемі є збіг приголосних, то переносимо слово не за складами, а розриваємо збіг приголосних: розрісся – розріс-ся; законний – закон-ний.

Але в правилах переносу слів є багато заборон:

 1. Якщо склад складається з однієї літери, не можна залишати чи переносити цю букву на інший рядок. Анна – Ан-на; оселя – осе-ля. Перенос А-нна або Анн-а буде помилковим.
 2. Також під час переносу слів не можна розривати буквосполуки «дж» і «дз», які позначають один звук: хо-джу, кукуру-дза. Але якщо буквосполука належить до різних частин слова й позначає два звуки, її можна розривати: над-звичайний.
 3. Під час поділу слів для переносу часто забувають, що не можна розривати буквосполуки «йо»,«ьо»: ра-йон, ба-дьо-рий.
 4. Ще не можна розривать апостроф, м’який знак і «й» із попередньою буквою: кіль-ка, бай-ка.
 5. Під час переносу заборонено відривати перший приголосний від кореня слова: ви-просити, до-зріти. Якщо учень перенесе слово «вип-росити» або «доз-ріти», то йому можуть зарахувати це за орфографічну помилку.
 6. Префікси перед приголосними також не розривають: роз-продаж, най-кращий.
 7. У складних словах не дозволяється відривати першу літеру другої основи: п’яти-гранний.
 8. Заборонено відривати скорочення від слів, яких вони стосуються: 2023 р.
 9. Ініціальні абревіатури не переносяться, їх не можна розривати, тому їх потрібно писати на одному рядку: НаУКМА, ЛАЗ-105.

Коли учні пишуть твори, вони здебільшого наводять приклади з літератури і вказують прізвище автора і його ініціали. Іноді абітурієнти припускаються помилки й залишають ініціали в попередньому рядку, а прізвище пишуть у наступному. Це заборонено правилами перенесення слів.

Тренувальна вправа з переносу слів

Спробуйте виконати завдання для закріплення пройденого матеріалу.

Як перенести слова з рядку в рядок?

А) Май-онез чи майон-нез?

Б) Ран-ній чи ра-нній?

В) Під-жак чи підж-ак?

Г) Від-жити чи ві-джити?

Д) Земле-трус чи землет-рус?

Правильні відповіді;

А) Майо-нез, оскільки йо не можна розривати.

Б) Ран-ній, тому що збіг приголосних розривається для переносу слова.
В) Підж-ак, оскільки буквосполуку дж розривати не можна.
Г) Від-жити, тому що дж у цьому слова позначає не один, а два звуки.
Д) Земле-трус, оскільки це складне слово й не можна відривати першу літеру основи.

Якщо у вас ще залишилися питання із цієї теми або ви хочете вивчати фонетику, лексику, фразеологію і інші розділи дисципліни комплексно, варто звернутися до репетитора з української мови.

Учитель допоможе підготуватися до наступного уроку, важливої контрольної, ЗНО або просто підвищити рівень володіння рідною мовою. Педагог дізнається ціль вивчення дисципліни, спитає про складні моменти, щоб з урахуванням цієї інформації і вікових особливостей учня розробити індивідуальний навчальний план.

Знайти репетитора з української мови чи іншого предмета можна на сайті BukiSchool. Учень просто заповнює невеличку форму і вказує свої побажання щодо навчального процесу, а менеджери платформи швидко підбирають із найкращих репетиторів найбільш підхожого викладача для конкретної людини.


Читайте також: Правила вживання апострофа

Автор:

Складоподіл VS Правила перенесення слів: спільне і відмінне

Що таке склад?

Склад є мовленнєвою одиницею, яка вимовляється з допомогою поштовху повітря.

Як поділити слово на склади?

Якщо між голосними стоїть один приголосний, він завжди належить до наступного складу: ва-ре-ни-ки, ка-ла-муть, па-да-ти, мо-ро-зи-во.

Які є правила переносу слів?

Під час переносу заборонено відривати перший приголосний від кореня слова: ви-просити, до-зріти.

18.01.2024

Пряма мова: правила та схеми з розділовими знаками

В українській мові є чіткі норми правопису та схеми, як правильно оформлювати пряму мову. У цьому матеріалі розкажемо основні правила, які потрібно знати для вживання прямої мови. Обов’язково збережіть статтю, адже вона стане вам у нагоді під час підготовки до НМТ з української мови.

09.01.2024

Усе, що ви маєте знати про прикметник

Українська мова вважається однією з найкрасивіших мов світу. Це й не дивно, адже в нашій лексиці є одна частина мови, яка робить її дуже милозвучною. Звісно ж, мається на увазі прикметник. У цій статті розкажемо все, що ви мусите знати про прикметник: на які питання відповідає, які має ознаки та на які види поділяється. До речі, до НМТ з української мови залишилося не так багато часу, тож зберігайте наш матеріал для підготовки до іспитів.

05.01.2024

Як правильно писати тези: структура та приклади

Публічні виступи – це завжди складно, особливо якщо вам потрібно розказати перед великою аудиторією про свою наукову роботу, курсову чи важливе дослідження. Від того, наскільки впевнено ви будете почувати себе під час промови та чітко висловлювати свої думки, залежить не тільки оцінка за підготовану доповідь, а й загальне враження про ваші ораторські вміння. Запорука успішного виступу перед публікою – це правильно написані тези доповіді. У цій статті ми розкажемо, для чого потрібні тези та як їх

21.12.2023

Як стати журналістом у 2024?

Засоби масової інформації у всьому світі небезпідставно називають четвертою гілкою влади. Сучасні журналісти мають значний вплив на соціум, політику та культурну сферу. Мабуть, через це багато абітурієнтів мріють пов’язати свою майбутню професію зі ЗМІ. Як вступити на журналістику у 2024 році, який університет обрати, та які предмети потрібно складати на НМТ/ЗНО – розкажемо просто зараз.

18.12.2023

Де дізнатися результати НМТ 2024

До початку вступної кампанії 2024 залишилося вдосталь часу, проте майбутні абітурієнти хочуть знати основну інформацію вже зараз. Головне питання кожного одинадцятикласника – як проходитиме НМТ у цьому році та коли можна буде дізнатися результати? Ми зібрали відповіді на найпоширеніші запити про НМТ, а також сформували список корисних ресурсів, які знадобляться школярам у підготовці до тестування.

11.12.2023

Кличний відмінок: правила та приклади

Українська мова на відміну від інших іноземних мов, має одну особливість, пов’язану зі вживанням конструкції звернення до особи. Ця особливість зветься «кличним відмінком». В англійській, коли ми хочемо привернути увагу друга й покликати його, просто кажемо – «Hey, Arthur!» (Гей, Артур). В українській мові такий варіант вважається хибним, адже правильно сказати – «Гей, Артуре!». Чому так? Розкажемо нижче. У цьому матеріалі ми зібрали основні правила творення кличного відмінка з прикладами, а та

19.10.2023

Найпоширеніші художні засоби в українській літературі

Метафори, епітети, гіперболи, порівняння тощо – це художні засоби, які використовують автори для збагачення літературної мови. У цьому матеріалі ми зібрали основну інформацію про найпоширеніші художні засоби, які зустрічаються у творах шкільної програми. Зберігайте нашу статтю, якщо ви готуєтеся до складання іспиту з української літератури, адже питання із цієї теми обов’язково трапляються на олімпіадах, підсумковій атестації в 9 та 11 класах, а також на ЗНО. Якщо потрібна додаткова підтримка,

28.08.2023

Як розрізняти стилі мовлення?

Стилістика є важливим розділом мовознавства, знання якого необхідне випускникам під час складання ЗНО. У тестах питання щодо визначення стильової приналежності запропонованого тексту є обов’язковим. Тому пропонуємо ознайомитися зі статтею і запам’ятати важливий матеріал.

21.08.2023

Шпаргалка з літератури: жанри, персонажі та події основних творів шкільної програми

Підготували стислу інформацію про шість головних творів, які вивчають на уроках української літератури в школі – «Наталка Полтавка», «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», «Кайдашева сім’я», «Тигролови», «Мина Мазайло» та «Маруся Чурай». Користуйтеся нашою шпаргалкою, де ми коротко розповіли про жанр, головних героїв, сюжет, місце розгортання подій та тему й ідею кожного твору.