Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

Які є суфікси в англійській мові?

 1. Що таке суфікс?
 2. Суфікси в англійських іменниках
 3. Суфікси в дієсловах
 4. Суфікси прикметників
 5. Суфікси в англійських прислівниках

В англійській мові суфікси грають важливу роль, адже вони можуть не тільки змінювати значення слів, а й частину мови, до якої вони належать, а також надавати їм додатковий зміст або відтінок. Якщо ви хочете знати багато слів, навчитися утворювати нові конструкції та говорити впевнено й різноманітно, як носії мови, тема «suffixes in english» стане для вас мастхевом. У цій статті розкажемо все, що потрібно знати про цю словотвірну морфему.

Що таке суфікс?

У лінгвістиці суфікси – це морфеми, які додаються до кінця слова для зміни його значення чи граматичної форми. Суфікси є одним із видів морфем, тобто найменших значущих одиниць мови.

 

Назва «суфікс» походить від латинського слова «suffigere», що означає «приєднувати до кінця». У мовознавстві термін «суфікс» вказує на те, що ця частина слова додається до його основи, яка може бути коренем слова або його частиною, і впливає на значення чи граматичні характеристики слова.

 

Наприклад, у слові «happiness» (щастя), суфікс «-ness» вказує на абстрактність чи стан. А в деяких словах закінчення у вигляді суфікса «-er» може додаватися до дієслів для утворення іменників, що позначають людину, яка виконує дію (наприклад, «teach» – вчити, «teacher» – вчитель).

 

Читайте також: Як спілкуватися англійською: практичні поради для початківців

 

Суфікси в англійських іменниках

В англійських іменниках використовуються різні суфікси, що додаються до слова для утворення нових іменників або зміни їхнього значення. У таблиці наведені деякі типові суфікси, які трапляються в словах. Про всі суфікси в іменниках вам розкаже репетитор з англійської мови.

 

«-er», «-or», «-ar»

Вказують на особу, яка виконує дію чи має певну характеристику.

teacher (вчитель);

actor (актор, актриса);

doctor (лікар);

beggar (бідняк).

«-er» (у значенні предмета)

Може вказувати на предмет, який використовується для виконання певної дії.

blender (блендер);

computer (комп’ютер).

«-eer»

Додається до іменників, які вказують на особу, що виконує певну дію або займається певним заняттям.

engineer (інженер);

volunteer (волонтер);

musketeer (мушкетер);

buccaneer (буканьєр);

mountaineer (альпініст).

«-tion» та «-sion»

Часто вказують на процес, стан або результат певної дії.

information (інформація);

discussion (обговорення).

«-ment»

Вказує на результат дії або процес.

development (розвиток);

movement (рух).

«-an» та «-ian»

Вказують на національність, спеціалізацію чи приналежність до певної групи осіб.

american (американець);

african (африканець);

christian (християнин);

musician (музикант);

vegetarian (вегетаріанець).

«-ant» та «-ent»

Вказують на особу або рід діяльності.

assistant (асистент);

participant (учасник);

defendant (відповідач);

patient (пацієнт).

«-ard» та «-art»

Використовуються для позначення характеристики, якостей людини та роду діяльності.

drunkard (п’яниця);

coward (боягуз);

buzzard (канюк);

counterpart (аналог).

«-ness»

Вказує на абстрактну ідею чи стан.

happiness (щастя);

kindness (доброта).

«-ity» та «-ty»

Також вказують на якість, стан чи ступінь.

university (університет);

responsibility (відповідальність).

«-ism»

Вказує на систему, ідею чи рух.

capitalism (капіталізм);

feminism (фемінізм).

«-ist»

Вказує на особу, яка займається певною діяльністю чи дотримується власних переконань та ідей.

artist (художник);

journalist (журналіст);

optimist (оптиміст);

activist (активіст);

psychologist (психолог).

«-ing»

Утворює герундії (іменники від дієслів), призначені для позначення дії чи процесу.

running (біг);

swimming (плавання);

writing (письмо);

singing (спів);

teaching (викладання).

«-age»

Також утворює іменники від дієслів, які вказують на процес, дію або результат.

package (пакет);

baggage (багаж);

coverage (покриття);

courage (сміливість).

«-ity» та «-ty»

Ці суфікси утворюють іменники від прикметників.

equality (рівність);

sensitivity (чутливість);

honesty (чесність);

simplicity (простота);

curiosity (цікавість).

Граматика

Суфікси в дієсловах

Ось деякі типові суфікси в англійських дієсловах:

 1. «-ate» – утворює дієслова, часто вказуючи на виконання певної дії або процесу:

 • communicate (спілкуватися);
 • collaborate (співпрацювати);
 • accelerate (поспішати);
 • educate (навчати).

 2. «-en» – зазвичай вказує на зміну стану чи ступінь:

 • darken (затемнювати);
 • lengthen (збільшувати довжину);
 • thicken (згущувати);
 • frighten (лякати).

 3. «-ify» – робити або перетворювати щось:

 • simplify (спростити);
 • amplify (підсилювати);
 • verify (перевірити);
 • purify (очищати).

 4. «-ize» – подібно до «-ify», вказує на певну дію:

 • organize (організувати);
 • emphasize (наголошувати);
 • apologize (просити вибачення);
 • recognize (визнавати).

 5. «-ise» – надає словам значення дії, процесу чи результату. Це є стандартною формою суфікса в британській англійській, але в американській англійській частіше використовується «-ize».

 • organise (організувати);
 • recognise (визнати);
 • standardise (стандартизувати);
 • realise (реалізувати).

 

Читайте також: Як правильно вживати відносні займенники Who, Which, That?

 

Суфікси прикметників

Суфікси в англійських прикметниках використовуються для утворення нових слів або для зміни форми наявних слів, надаючи їм ознаку або властивість. Ось деякі типові суфікси в англійських прикметниках:

 

«-ful»

Вказує на наявність чого-небудь у повному обсязі, може також вказувати на приємне враження.

beautiful (красивий);

cheerful (веселий);

joyful (радісний);

useful (корисний);

colorful (кольоровий).

«-less»

Вказує на брак чогось або відсутність певної характеристики.

fearless (безстрашний);

careless (необережний);

harmless (безпечний);

homeless (бездомний);

tasteless (безсмаковий);

endless (нескінченний).

«-ous»

та

«-ious»

Додаються для вказівки наявності певної характеристики або властивості.

delicious (смачний);

curious (цікавий);

furious (вразливий);

courageous (відважний);

mysterious (таємничий);

precious (дорогоцінний);

glorious (славетний).

«-y»

та

«-ly»

Додаються до прикметників для утворення прислівників.

happy (щасливий) → happily (щасливо);

quick (швидкий) → quickly (швидко);

graceful (граціозний) → gracefully (граціозно);

smooth (гладкий) → smoothly (гладко).

«-ish»

Вказує на невеликий ступінь або приблизний характер.

reddish (червонуватий);

childish (дитячий);

smallish (невеликий);

yellowish (жовтуватий);

foolish (дурний).

«-able»

та

«-ible»

Вказують на можливість чи здатність до чого-небудь.

comfortable (зручний);

accessible (доступний);

edible (їстівний);

invisible (невидимий);

irresistible (непереможний).

«-al»

Додається до іменників для утворення прикметників.

national (національний);

traditional (традиційний);

medical (медичний);

cultural (культурний).

Підручники

Суфікси в англійських прислівниках

Ось деякі типові суфікси, які використовуються для утворення прислівників:

 1. «-ly» – найбільш вживаний суфікс для утворення прислівників в англійській мові:

 • quickly (швидко);
 • beautifully (красиво);
 • smoothly (гладко);
 • happily (щасливо);
 • carefully (обережно).

 2. «-ward» та «-wards» – вказують на напрямок або рух:

 • backward (назад);
 • towards (в напрямку);
 • forward (вперед);
 • onward (далі).

 3. «-wise» – вказує на спосіб виконання дії, організацію чи співвідношення в контексті:

 • clockwise (за годинниковою стрілкою);
 • otherwise (інакше);
 • likewise (так само);
 • weatherwise (з погляду погоди);
 • businesswise (з погляду бізнесу).

 4. «-fold» – використовується для утворення числових прикметників, які вказують на кількість або ступінь множення чого-небудь.

 • twofold (вдвічі);
 • threefold (втричі);
 • tenfold (вдесятеро);
 • manifold (багаторазово).

 

Англійська мова може стати улюбленою дисципліною школяра, якщо знати, як правильно її вивчати. Останнім часом великим попит мають заняття в інтерактивному форматі. Уроки проводять в Zoom на спеціальній інтерактивній дошці, де одночасно можуть працювати учень та вчитель

 

Якщо хочете дізнатися більше про такий тип уроків, записуйтеся на пробне заняття в БукіСкул і менеджери детально розкажуть вам про програму навчання в онлайн-школі. Крім викладачів з англійської в БукіСкул також є репетитори з математики, української мови, фізики, хімії, історії України, польської та німецької мови.

 

Читайте також: Як привітатися англійською: формальні й неформальні фрази та сленг

Автор:

Які є суфікси в англійській мові?

Що таке суфікс?

У лінгвістиці суфікси – це морфеми, які додаються до кінця слова для зміни його значення чи граматичної форми.

Які суфікси переважають в англійських іменниках?

«-er», «-or», «-ar»: вказують на особу, яка виконує дію чи має певну характеристику.

Які суфікси є в дієсловах?

«-ate» – утворює дієслова, часто вказуючи на виконання певної дії або процесу.

30.01.2024

Модальні дієслова в англійській мові: правила та приклади вживання modal verbs

I must read. I must write. I must learn. I mustn't fight. – Я мушу читати. Я мушу писати. Я мушу вчитися. Я мушу боротися. Ці речення поєднує одне важливе слово – must (мушу). В англійській мові його називають modal verb – модальним дієсловом. Напевно, ви вже щось чули про такі дієслова, адже носії мови використовують їх у 20% усіх речень. Які ще є модальні слова та навіщо взагалі їх вживати, детально розкажемо в цьому матеріалі.

25.01.2024

Усі англійські прийменники, які потрібно знати

У цій статті ми розкажемо про всі типи прийменників, які необхідно знати для вільного володіння англійською. Розкриємо значення та поділимося прикладами речень із їхнім використанням. Незалежно від того, який рівень англійської ви нині маєте, вони стануть важливою частиною вашого словникового запасу й допоможуть висловлювати свої думки більш чітко та виразно.

12.01.2024

Як правильно підписати зошит з англійської мови?

Потрібно підписати зошит з англійської, але не знаєте, як правильно пишеться прізвище, ім’я, номер класу та назва школи? Не переймайтеся, адже в цьому матеріалі ми зібрали всю інформацію щодо вимог ведення письмових зошитів із прикладами. А також поділимося корисними порадами, як оформлювати класні, домашні та контрольні роботи англійською мовою.

03.01.2024

Яка різниця між Miss, Mrs і Ms в англійській мові?

Чи траплялися вам ситуації, коли потрібно було звернутися до дівчини або жінки англійською, проте ви не знали, що правильно сказати: Miss, Mrs чи Ms? Для носіїв мови вибір очевидний, адже вони звикли це робити щодня. Нам таке завдання видається складнішим, адже в українській мові до жінки можна звертатися кількома варіантами. Наприклад, «пані» або «шановна». Давайте разом розберемося, у чому ж різниця між англійськими звертаннями до представниць жіночої статі й навчимося вживати їх відповідно до

22.12.2023

Personal Pronouns: усе про особові займенники

В українській мові коли ми хочемо розповісти про себе або про інших осіб, завжди використовуємо слова я, ти, він, вона, ми, вони тощо. В англійській мові так само. Для того, щоб розказати про персону або предмет застосовують особові займенники. У цій статті ми розкажемо все, що потрібно знати про Personal Pronouns: від визначення до правил та прикладів вживання.

21.12.2023

New Year's greetings: новорічні привітання англійською

Новий рік – одне із найважливіших свят календаря, яке символізує звільнення від усього старого і прихід нового життя, коли все починається із чистого листка. Майже в усіх куточках світу (за винятком Китаю, Саудівської Аравії, Ізраїля, Індії та ще кількох країн) 31 грудня на головних площах майорить святкова ялинка, а звуки феєрверків лунають звідусіль. У цей день заведено ділитися теплими вітаннями та бажати щастя всім, хто вас оточує. Якщо ви маєте друзів, знайомих чи колег іноземців, ви обов’я

02.12.2023

Слова на тему "Їсти в ресторані" з англійської мови

Слова на тему "Їсти в ресторані"

02.12.2023

Як писати резюме на англійській мові

Багатьом учням старших класів школи або ж університету доводиться писати резюме на англійській мові. А без знання того, як його писати, вам не вдасться написати гарне резюме.

03.12.2023

Англійські ідіоми на літеру "O"

Англійські ідіоми, що розпочинаються на літеру "O"