Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

Все про займенник

Для школярів це досить загадкова частина мови. Бо, крім особових, є ще інші типи займенників, яким зазвичай приділяють мало уваги на уроках української мови. Власне, із займенником виникає чимало проблем під час виконання завдань ЗНО (НМТ). Його легко плутають з іменником та прикметником, а також припускаються помилок у відмінюванні і правописі займенників.

Що таке займенник?

Частина мови, яка не завжди помітна в реченнях, на перший погляд, але її семантична функція надзвичайно важлива. Адже ця самостійна частина мови вказує на предмет, особу, ознаку, кількість, але не називає їх прямо. Тобто займенник об’єднує слова, що використовуються замість конкретної назви.

Таке заміщення допомагає уникати повторів і всіляко урізноманітнює мовлення. Займенники можуть вживатися замість іменників, прикметників, числівників. Вони роблять зміст більш чітким і зрозумілим, тісніше пов’язуючи фрази та речення між собою (як частини складного речення, так і частини абзацу). До того ж за участю займенників різних типів формулюються висновки та узагальнювально-підсумкові частини тексту.

Займенник як частина мови має такі морфологічні особливості:

що таке займенник

До речі, термін походить від латинського “pronomen”, що означає “замість імені”. Звідси походить і поняття “прономіналізація”, тобто перехід інших частин мови в займенники через набуття ними вказівної функції. Наприклад, давно не бачили один одного (перехід числівника в займенник), цілий день (перехід прикметника в займенник), не чути було ні душі (тобто нікого, перехід іменника в займенник).

Вживання цієї частини мови має певні особливості. Зокрема, слід уважно перевіряти наявність зв’язку наступної думки з попередньою у реченнях, що містять займенники. Найчастіше спостерігається смислова двозначність, яка виникає через неточне розташування займенника в реченні і невизначеність, якого слова він насправді стосується.

Наприклад: Зникли коштовності наших сусідів Нестеренків, які були їхньою єдиною надією на погашення боргу. А в цьому реченні порушено узгодження у числі: Журі зібралося, і їм було запропоновано послухати кращі поезії юних авторів. У першому реченні слід перенести підрядну частину до слова, якого вона безпосередньо стосується: У наших сусідів Нестеренків зникли коштовності, які були їхньою єдиною надією на погашення боргу. Ось як треба виправити друге речення: Журі зібралося, і йому було запропоновано послухати кращі поезії юних авторів.

На які питання відповідає займенник?

Займенник відповідає на питання тих частин мови, які він може замінювати, а саме: хто? що? який? чий? скільки? та похідні від них – кого? чим? чиїх? котрої? скільком? і т.п.

Відповідно до цих питань займенник має такі синтаксичні ролі:

  • підмет: Хто це був?
  • додаток: Про кого ти говориш?
  • означення: Під його музику
  • обставина: Залишайся біля мене.
  • іменна частина складеного присудка: Нехай стане будь-ким, аби не артистом!

Займенник – обов’язкова тема НМТ. Аби не витрачати час на сидіння за підручниками і відразу перейти до осмисленої практики, можна спробувати заняття з репетитором. Попит і пропозиція на підготовку до НМТ завжди високі, проте в BUKI School ви гарантовано знайдете перевіреного професіонала для цікавих та інтерактивних онлайн занять.

що таке займенник

Розряди займенників

Загалом розрізняють 9 розрядів за значенням:

Особові

що таке займенник

Форми нього, ньому, ній, неї, них вживаються після прийменників. В орудному відмінку форми ним, нею, ними є загальними.

Приклад речення: Мабуть, вона забула про цю зустріч, пам'ять знову її зрадила.

Зворотний займенник

що таке займенник

Приклад у реченні: Подякуйте собі за майстерно виконану роботу.

Присвійні

що таке займенник

Приклад речення: Ваш годинник зламався, пані, тому й здається, що час плине так повільно.

Вказівні

розряди займенників

Вони допомагають виражати послідовний зв’язок між одиницями висловлювання. У діалектному мовленні можуть вживатися архаїчні форми: сей, ся, тії, тая, цеє, ції, такеє, такії.

Приклад у реченні: Припиніть вживати такі слова! Це ніяке не свідчення вашого інтелекту!

Означальні

означальні займенники

Приклад у реченнях: Чому весь ранок йде дощ? Сьогодні кожен сам за себе.

Питальні

Це запитання до іменника (хто?, що?), до прикметника (який?, чий?), до числівника (скільки?, котрий?). У реченні вони виступають питальними словами. Наприклад: Хто зголоситься на таке? Чому чи кому присвячено захід?

Відмінюються, як іменники або прикметники. А питальний займенник скільки та його вказівний відповідник стільки відмінюються, як числівник два.

що таке займенник

Відносні

Ті самі, що й питальні, але в реченні вони виконують роль сполучних слів. Вживаються для приєднання підрядної частини до головної.

Приклади речень: Усі, хто тільки міг, висипали з вагонів і розсипалися по перону, наче грона різнобарвних ягід. Настане день, що змінить весь попередній стан речей.

Неозначені

неозначені займенники

За будовою вони бувають складні і складені.

Приклади у реченнях: Я не хочу, щоб хтось про це чув! І взагалі ти не повинен був зраджувати нашої таємниці якому-небудь заїжджому незнайомцю. Звісно, де в чому батько таки правий, мушу це визнати.

Заперечні

заперечні займенники

Це тип займенників, які утворюються додаванням до питальних форм частки ні.

Особливістю заперечних і неозначених відмінкових форм може бути наявність прийменника, який розділяє власне займенник і словотвірну частку. Тоді всі три слова пишуться окремо: ні в кого, аби з ким, де в чому. Приклади в реченнях: Ніяка сила не змусить мене передумати! Я запитувала про дрібні гроші: немає ні в кого.

Також на письмі часто трапляються сумнівні форми, по моєму, по своєму, по іншому, правопис яких залежить від приналежності до частини мови. Якщо це займенник з прийменником, то після нього має стояти іменник, наприклад, по моєму годиннику, по своєму рішенню і т.п. Займенник з по пишеться окремо.

Найкраще зрозуміти усі ці нюанси допоможе докладне пояснення педагога. Повністю вивчити теорію можна за один урок, а засвоїти її за допомогою вправ – за кілька уроків. І це стосується не лише займенника. Заняття з репетитором значно економлять ваш час і роблять ваші зусилля найбільш продуктивними. Зокрема, репетитор з української мови допоможе:

  • зрозуміти нудні правила зсередини і надійно запам’ятати винятки;
  • закарбувати знання шляхом якісного виконання вправ;
  • розширити словниковий запас;
  • покращити навички правопису і вміння формулювати думки;
  • не лише підготуватися до НМТ на вищому рівні, а й здобути загальні навички, необхідні для професійної реалізації.

Автор:

28.05.2022

Як написати власне висловлювання на ЗНО

Твори є невіддільною частиною ЗНО з української мови, а отже кожен учень, що прагне вступити в престижний український виш, мусить вміти на відмінно складати власні висловлення за вимогами зовнішнього незалежного тестування. Гарно написане власне висловлювання максимально може принести 20 балів, тобто скласти чверть вашої оцінки. Ставки високі. Як скласти ефектний та грамотний твір та отримати високий бал — далі в тексті.

15.07.2022

Жанри української літератури: детальний гайд із прикладами зі шкільної програми

Ще в «Поетиці» Арістотеля бачимо одну з перших, і доволі успішних, спроб поділити літературні твори на роди: епос, лірику та драму. Ми й досі користуємося цим поділом, однак жанрова система з того часу суттєво збагатилася та розгалузилася.

02.09.2022

Список фразеологізмів для ЗНО з української мови

Запас фразеологізмів та вміле їх використання робить мовлення людини багатшим, виразнішим, оригінальнішим. Під час складання ЗНО з української мови учневі необхідно встановити відповідність між синонімічними фразеологізмами чи знайти правильне значення вислову.

10.09.2022

Мотиваційний лист для вступу у ВНЗ та пошуку роботи: як написати

Раніше мотиваційні листи були поширеною практикою для тих студентів або вступників, які прагнули інтегруватися в західну академію. З часом практика поширилася й на робочу сферу, адже багато й українських, і закордонних працедавців вимагають від претендентів мотиваційного листа.

15.11.2022

Як написати твір-роздум у школі та на ЗНО

Твори-роздуми справедливо вважаються вершиною в майстерності написання творів. Дотриматися структури, бути лаконічним та продемонструвати здатність до критичного мислення — ось перелік ключових завдань, що стоять перед автором твору-роздуму.

29.12.2022

Список найкращих підручників для підготовки до ЗНО

За допомогою якого підручника готуватися до ЗНО? Саме це питання завжди виникає на початковому етапі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Багато випускників не розуміють: з чого почати, як усе встигнути, де взяти підручники, як готуватися (самостійно чи з репетитором)?

08.01.2023

Готуємося до ЗНО з історії України: найважливіші дати та події

На що потрібно звернути увагу під час підготовки до ЗНО з історії України? Першочергове завдання кожного одинадцятикласника – вивчити найважливіші дати та події, оскільки значна частина тестових запитань на іспиті пов’язана саме з ними.

03.05.2023

ЗНО з української літератури: список творів для підготовки

ЗНО з української літератури є обов’язковим предметом для всіх абітурієнтів, які планують вступати до вишу. Тому варто завчасно розпочати підготовку, а саме - читання списку літератури. Які твори необхідно прочитати та яку іншу інформацію для успішного складання ЗНО вивчити, ви дізнаєтеся з цієї статті.

01.06.2023

Тренажери для підготовки до ЗНО з української мови та літератури

Важко узагальнювати, що складніше – мова чи література. У кожному предметі є свої «підводні камені», які можуть вплинути на загальний результат і потягти вас, так би мовити, «на дно». Тим, хто складає тестування з української мови та літератури, доведеться працювати майже вдвічі більше. Та ми поділимося цінними ресурсами, які значно полегшать вам підготовчий процес.

19.01.2022

Як стати репетитором: поради для початківців

Люди, що здібні навчати інших, зазвичай мають свідоме бажання передавати свої знання. Це бажання спонукає їх ставати викладачами, працювати в школах, вишах тощо. Проте, є інший шлях – приватне репетиторство. У цьому матеріалі розповімо про те, як стати репетитором, які нюанси треба враховувати та до чого готуватися, наважуючись навчати когось додатково.

03.01.2023

Говорімо українською правильно: найпоширеніші лексичні помилки

Кожна людина має притаманний стиль мовлення. Хтось вміє вдало використовувати фразеологічні звороти, синоніми та цікаві неологізми. Хтось наповнює мову діалектизмами чи навіть застарілою лексикою. Головне завдання мовців – не змішувати всі стилі мовлення в один, інакше це призведе до появи лексичних помилок. Про них і поговоримо в цьому матеріалі.

12.04.2023

Як написати доповідь: правила та зразок оформлення

У закладах освіти учням і студентам часто задають самостійно написати повідомлення з певної теми і виступити з ним перед аудиторією. Під час публічних виступів учні знайомлять слухачів зі своїми напрацюваннями, які найчастіше оформлені у вигляді доповіді.

01.03.2023

Найкращі книги для підлітків

Підлітковий вік – один із найголовніших періодів у житті дитини та її батьків. Саме в цей час починає формуватися власна думка про навколишній світ, отже необхідно підібрати правильну літературу, що дасть змогу розширити кругозір та розібратися в собі.

15.03.2023

Скільки років дійсні результати ЗНО (НМТ)

Для вступу до державного чи приватного вишу в Україні кожен абітурієнт має скласти ЗНО. Але якщо майбутній студент раніше отримував сертифікат ЗНО або НМТ, він має право подати їх у приймальну комісію. Скільки років дійсні результати ЗНО та які інші особливості тестування у 2023 році ви дізнаєтеся із цієї статті.

01.01.1970

Як підготувати та оформити реферат у школу?

Серед безлічі письмових завдань для школярів та студентів одним із найпопулярніших є реферат. Він вважається легкою письмовою роботою, оскільки його ціль – перевірити та закріпити знання із заданої теми.

29.12.2022

Що таке анотація і як її написати

Анотація є важливою частиною будь-якого документа, оскільки вона допомагає залучити увагу читача та швидко ознайомитися з основними ідеями тексту (статті, книги, наукової роботи тощо). У новому матеріалі розкажемо вам найнеобхідніше, що потрібно знати про анотацію: що це таке, якою вона буває, та як її правильно написати.

21.08.2023

Правила вживання апострофа

Учні знайомлять з апострофом ще в початковій школі, а в 5 класі вивчають правила його вживання. Завдання із цієї теми часто трапляються на ЗНО, адже програма тестування передбачає перевірку знань абітурієнтів з орфографії. Ця стаття про апостроф підійде для школярів, які вперше вивчають тему та тих, хто вже розпочав підготовку до ЗНО й повторює матеріал.

21.08.2023

Що таке герундій та інфінітив: прості правила вживання

Під час вивчення англійської мови ви обов’язково дійдете до знайомства з двома досить складними темами – інфінітив та герундій. У цьому матеріалі ми зібрали найнеобхідніше, що ви маєте знати про ці «специфічні» дієслова, а також підготували основні правила, що допоможуть вам відрізнити герундій та інфінітив від інших частин мови.

25.08.2023

Правопис слів іншомовного походження

Правопис слів іншомовного походження – одна із найскладніших тем, які вивчають за програмою з української мови в школі. Також запитання із цієї теми щороку з’являються серед списків завдань для складання ДПА, ЗНО та НМТ. Якщо вам треба повторити правила правопису іншомовних слів та надолужити втрачені знання – скористайтеся нашим матеріалом, де ми зібрали основну інформацію з теми.

28.08.2023

Як розрізняти стилі мовлення?

Стилістика є важливим розділом мовознавства, знання якого необхідне випускникам під час складання ЗНО. У тестах питання щодо визначення стильової приналежності запропонованого тексту є обов’язковим. Тому пропонуємо ознайомитися зі статтею і запам’ятати важливий матеріал.

02.09.2023

Як написати рецензію?

Немає нічого складного в написанні рецензії, якщо ви знаєте її структуру та маєте під рукою чіткий план роботи з рекомендаціями та прикладами. У цьому матеріалі ми підготували основну інформацію про те, як правильно скласти огляд на будь-яку роботу: книжку, фільм, статтю тощо

05.09.2023

Архаїзми та неологізми: у чому різниця і як їх використовувати

У цій статті розкажемо вам усе, що потрібно знати про архаїзми, історизми та неологізми: що це за слова, яка між ними різниця, та де їх найчастіше вживають. Скористайтеся нашим матеріалом, якщо ви готуєтеся до ЗНО/НМТ з української мови та літератури, або просто хочете покращити знання із цієї теми.

15.09.2023

Обов’язково до перегляду: 20 найпопулярніших фільмів для підлітків

Зовсім скоро починаються літні канікули і школярі матимуть майже 3 місяці відпочинку. Вільний час можна проводити з користю, наприклад, переглядаючи підбірку наших фільмів. Зібрали список популярних кінострічок, обов’язкових до перегляду для підлітків 12-17 років. Відпочинок-відпочинком, але і про навчання також не варто забувати. Саме час покращити свої знання з основних предметів шкільної програми та підготуватися до нового навчального року. Цікаву інтерактивну програму з різних дисциплін для

25.09.2023

Невідмінювані іменники в українській мові: визначення роду

Мовознавча наука, метою якої є дослідження граматичних значень слів називається морфологією. Слова, відповідно до їхніх граматичних значень поділяють на різні класи – частини мови. Вивчення морфології традиційно розпочинають з іменника, з ним школярі знайомляться ще в 5 класі, а далі поглиблюють свої знання про цю частину мови. В одному матеріалі неможливо охопити всі відомості про іменник. Тому ця стаття буде присвячена незмінюваним іменникам.

27.09.2023

Типові помилки в словосполученнях та реченнях

Синтаксис – це розділ граматики, який вивчає будову словосполучень і речень. Синтаксична будова української мови має свої особливості, які важливо знати. Правильне поєднання слів у словосполучення є показником освіченості людини. Щоб не припускатися помилок під час розмови й не втрачати бали за контрольну роботу чи ЗНО – ознайомтеся із цією статтею.

09.10.2023

Складоподіл VS Правила перенесення слів: спільне і відмінне

З правилами перенесення слів учні знайомляться ще в початковій школі. Але ці знання необхідні чи не щодня. Тому потрібно періодично повторювати цю тему, щоб не припускатися помилок або не уникати перенесення. У цій статті зібрана вся важлива інформація, що стосується складів, складоподілу й перенесення слів в українській мові.

13.10.2023

Що таке вставні слова: поняття, правопис і пунктуація

Вивчаючи речення як синтаксичну одиницю, учні знайомляться з реченнями, ускладненими вставними словами. Під час розгляду цієї теми важливо звернути увагу на пунктуацію і правопис вставних слів. Учні часто помиляються в написанні лексем «на жаль», «по-перше», «начебто», «якраз», бо погано засвоїли правопис вставних слів. Щоб розібратися із цією темою – читайте цей матеріал.

01.11.2023

Безкоштовні уроки з репетитором від BUKI School для клієнтів ПриватБанк

Раді оголосити про наше партнерство з найбільшим банком України - ПриватБанком. Відтепер його клієнти мають унікальну можливість скористатися безкоштовним доступом до трьох індивідуальних онлайн уроків з репетитором на нашій платформі.

19.10.2023

Як розрізняти групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми та пароніми

Вивчення української в школі – це не тільки ключ до відмінних знань і грамотного мовлення, але і важливий крок на шляху до успішного складання іспитів для вступу до ВНЗ. Під час тестування учням щороку трапляються завдання на визначення груп слів за значенням, а саме – синонімів, антонімів, омонімів та паронімів. Тому, якщо ви хочете отримати додаткові бали на НМТ, саме час зайнятися підготовкою із цієї теми. У нашій статті ми розглянемо основні правила вживання синонімів, антонімів та омонімів

19.10.2023

Найпоширеніші художні засоби в українській літературі

Метафори, епітети, гіперболи, порівняння тощо – це художні засоби, які використовують автори для збагачення літературної мови. У цьому матеріалі ми зібрали основну інформацію про найпоширеніші художні засоби, які зустрічаються у творах шкільної програми. Зберігайте нашу статтю, якщо ви готуєтеся до складання іспиту з української літератури, адже питання із цієї теми обов’язково трапляються на олімпіадах, підсумковій атестації в 9 та 11 класах, а також на ЗНО. Якщо потрібна додаткова підтримка,

27.10.2023

Готуємося до НМТ: історія кріпосного права в Україні

Скасування кріпацтва в Російській імперії – важлива подія, що вплинула на історію та розвиток України в ХІХ столітті. Що таке кріпосне право та хто такі кріпаки? У яких умовах мешкали закріпачені українські селяни? Що стало приводом до відміни кріпацтва? Відповіді на ці запитання ви знайдете в нашому матеріалі, який ми спеціально підготували для абітурієнтів, що планують складати НМТ з історії України. Випускникам 11-х класів варто починати підготовку до іспитів якомога раніше, адже відтепер НМ

01.11.2023

Галицько-Волинське князівство в історії України: причини утворення та зовнішня політика

Галицько-Волинська держава є прямою спадкоємицею Київської Русі. Князівство відіграло важливу роль в історії українського народу. Воно стало новим центром політичного та економічного життя після занепаду Києва і зберегло від знищення східну та південну гілки слов’янства. У цьому матеріалі ми зібрали головну інформацію про Галицько-Волинське князівство: від причин утворення до подальшої ролі в історії України.

06.11.2023

Україна в умовах десталінізації: 1950 – 1960 роки ХХ століття

Після закінчення Другої світової війни та смерті Йосипа Сталіна Україна, яка в той час входила до СРСР, потрапила під вплив правління нового «керівника» – Микити Хрущова. Як змінилася економіка та соціально-політичне життя українців в умовах десталінізації? Що відбувалося у 1950-1960-х роках, та як це вплинуло на подальший розвиток України? Відповіді на ці запитання ви знайдете в нашій статті.

15.11.2023

Гетьман Павло Скоропадський та його роль в історії України

Українська держава Павла Скоропадського проіснувала всього 7.5 місяців. Проте навіть за такий короткий час гетьману вдалося провести вдалу соціальну та економічну політику для відновлення нашої незалежності в умовах геополітичної нестабільності та внутрішніх міжусобиць. У цьому матеріалі розкажемо головне, що потрібно знати про Павла Скоропадського та його роль в історії України ХХ століття. Використовуйте нашу статтю для підготовки до НМТ з історії у 2024 році.