Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

Все про займенник

Для школярів це досить загадкова частина мови. Бо, крім особових, є ще інші типи займенників, яким зазвичай приділяють мало уваги на уроках української мови. Власне, із займенником виникає чимало проблем під час виконання завдань ЗНО (НМТ). Його легко плутають з іменником та прикметником, а також припускаються помилок у відмінюванні і правописі займенників.

Що таке займенник?

Частина мови, яка не завжди помітна в реченнях, на перший погляд, але її семантична функція надзвичайно важлива. Адже ця самостійна частина мови вказує на предмет, особу, ознаку, кількість, але не називає їх прямо. Тобто займенник об’єднує слова, що використовуються замість конкретної назви.

Таке заміщення допомагає уникати повторів і всіляко урізноманітнює мовлення. Займенники можуть вживатися замість іменників, прикметників, числівників. Вони роблять зміст більш чітким і зрозумілим, тісніше пов’язуючи фрази та речення між собою (як частини складного речення, так і частини абзацу). До того ж за участю займенників різних типів формулюються висновки та узагальнювально-підсумкові частини тексту.

Займенник як частина мови має такі морфологічні особливості:

що таке займенник

До речі, термін походить від латинського “pronomen”, що означає “замість імені”. Звідси походить і поняття “прономіналізація”, тобто перехід інших частин мови в займенники через набуття ними вказівної функції. Наприклад, давно не бачили один одного (перехід числівника в займенник), цілий день (перехід прикметника в займенник), не чути було ні душі (тобто нікого, перехід іменника в займенник).

Вживання цієї частини мови має певні особливості. Зокрема, слід уважно перевіряти наявність зв’язку наступної думки з попередньою у реченнях, що містять займенники. Найчастіше спостерігається смислова двозначність, яка виникає через неточне розташування займенника в реченні і невизначеність, якого слова він насправді стосується.

Наприклад: Зникли коштовності наших сусідів Нестеренків, які були їхньою єдиною надією на погашення боргу. А в цьому реченні порушено узгодження у числі: Журі зібралося, і їм було запропоновано послухати кращі поезії юних авторів. У першому реченні слід перенести підрядну частину до слова, якого вона безпосередньо стосується: У наших сусідів Нестеренків зникли коштовності, які були їхньою єдиною надією на погашення боргу. Ось як треба виправити друге речення: Журі зібралося, і йому було запропоновано послухати кращі поезії юних авторів.

На які питання відповідає займенник?

Займенник відповідає на питання тих частин мови, які він може замінювати, а саме: хто? що? який? чий? скільки? та похідні від них – кого? чим? чиїх? котрої? скільком? і т.п.

Відповідно до цих питань займенник має такі синтаксичні ролі:

  • підмет: Хто це був?
  • додаток: Про кого ти говориш?
  • означення: Під його музику
  • обставина: Залишайся біля мене.
  • іменна частина складеного присудка: Нехай стане будь-ким, аби не артистом!

Займенник – обов’язкова тема НМТ. Аби не витрачати час на сидіння за підручниками і відразу перейти до осмисленої практики, можна спробувати заняття з репетитором. Попит і пропозиція на підготовку до НМТ завжди високі, проте в BUKI School ви гарантовано знайдете перевіреного професіонала для цікавих та інтерактивних онлайн занять.

що таке займенник

Розряди займенників

Загалом розрізняють 9 розрядів за значенням:

Особові

що таке займенник

Форми нього, ньому, ній, неї, них вживаються після прийменників. В орудному відмінку форми ним, нею, ними є загальними.

Приклад речення: Мабуть, вона забула про цю зустріч, пам'ять знову її зрадила.

Зворотний займенник

що таке займенник

Приклад у реченні: Подякуйте собі за майстерно виконану роботу.

Присвійні

що таке займенник

Приклад речення: Ваш годинник зламався, пані, тому й здається, що час плине так повільно.

Вказівні

розряди займенників

Вони допомагають виражати послідовний зв’язок між одиницями висловлювання. У діалектному мовленні можуть вживатися архаїчні форми: сей, ся, тії, тая, цеє, ції, такеє, такії.

Приклад у реченні: Припиніть вживати такі слова! Це ніяке не свідчення вашого інтелекту!

Означальні

означальні займенники

Приклад у реченнях: Чому весь ранок йде дощ? Сьогодні кожен сам за себе.

Питальні

Це запитання до іменника (хто?, що?), до прикметника (який?, чий?), до числівника (скільки?, котрий?). У реченні вони виступають питальними словами. Наприклад: Хто зголоситься на таке? Чому чи кому присвячено захід?

Відмінюються, як іменники або прикметники. А питальний займенник скільки та його вказівний відповідник стільки відмінюються, як числівник два.

що таке займенник

Відносні

Ті самі, що й питальні, але в реченні вони виконують роль сполучних слів. Вживаються для приєднання підрядної частини до головної.

Приклади речень: Усі, хто тільки міг, висипали з вагонів і розсипалися по перону, наче грона різнобарвних ягід. Настане день, що змінить весь попередній стан речей.

Неозначені

неозначені займенники

За будовою вони бувають складні і складені.

Приклади у реченнях: Я не хочу, щоб хтось про це чув! І взагалі ти не повинен був зраджувати нашої таємниці якому-небудь заїжджому незнайомцю. Звісно, де в чому батько таки правий, мушу це визнати.

Заперечні

заперечні займенники

Це тип займенників, які утворюються додаванням до питальних форм частки ні.

Особливістю заперечних і неозначених відмінкових форм може бути наявність прийменника, який розділяє власне займенник і словотвірну частку. Тоді всі три слова пишуться окремо: ні в кого, аби з ким, де в чому. Приклади в реченнях: Ніяка сила не змусить мене передумати! Я запитувала про дрібні гроші: немає ні в кого.

Також на письмі часто трапляються сумнівні форми, по моєму, по своєму, по іншому, правопис яких залежить від приналежності до частини мови. Якщо це займенник з прийменником, то після нього має стояти іменник, наприклад, по моєму годиннику, по своєму рішенню і т.п. Займенник з по пишеться окремо.

Найкраще зрозуміти усі ці нюанси допоможе докладне пояснення педагога. Повністю вивчити теорію можна за один урок, а засвоїти її за допомогою вправ – за кілька уроків. І це стосується не лише займенника. Заняття з репетитором значно економлять ваш час і роблять ваші зусилля найбільш продуктивними. Зокрема, репетитор з української мови допоможе:

  • зрозуміти нудні правила зсередини і надійно запам’ятати винятки;
  • закарбувати знання шляхом якісного виконання вправ;
  • розширити словниковий запас;
  • покращити навички правопису і вміння формулювати думки;
  • не лише підготуватися до НМТ на вищому рівні, а й здобути загальні навички, необхідні для професійної реалізації.

Автор:

27.05.2024

Додаток, означення та обставина в реченні

Додаток, означення і обставина – це не просто другорядні члени. Це основний будівельний матеріал для доповнення, розширення та уточнення підмета і присудка в реченнях. На які питання вони відповідають та які функції виконують? Відповіді знайдете в цьому матеріалі. Зберігайте його собі, якщо хочете покращити знання з української мови, або підготуватися до складання НМТ у 2024 році.

21.05.2024

Класифікація речень в українській мові: види з прикладами

Думаєте, що в українській мові не так уже й багато видів речень? Помиляєтеся! Адже крім загальновідомих розповідних, питальних та спонукальних є ще з півдесятка класифікацій, за якими можна розрізняти речення. У цьому матеріалі ми розкажемо про основні види за метою висловлювання, емоційним забарвленням, будовою, граматичною основою та наявністю другорядних членів.

17.05.2024

Загублена і віднайдена: про літеру «ґ» в українській мові

Ґанок і ґудзик – напевно, перші слова, що спадають більшості людей на думку, коли мова йде про літеру «ґ». Хоча ця буква не надто поширена в нашому лексиконі, сучасний словник Бориса Грінченка нараховує аж 270 слів, що починаються з неї. Давайте разом пригадаємо, як «ґ» з’явилася в українській мові. Чому вона на деякий час зникла, а потім знову повернулася? Які слова ви знали, а про існування яких ви навіть не здогадувалися? Відповіді знайдете нижче.

30.04.2024

Узгодження числівників з іменниками: просто про складне

Запитайте в будь-кого, яка частина української мови є найскладнішою, і більшість людей гарантовано згадають про числівник. А особливо про узгодження числівників з іменниками, яке спричиняє труднощі не тільки в учнів та абітурієнтів, що готуються до НМТ, а і кваліфікованих викладачів. Тож, спробуємо в цьому матеріалі разом розібратися, як правильно: «три людини» чи «троє людей», «чотири хлопці» чи «четверо хлопців», «півтори груші» чи «півтора груші».

26.04.2024

Правила подовження та подвоєння приголосних на письмі

Галичина чи Галиччина, написанний чи написаний, захоплений чи захопленний? Якщо ви можете зі впевненістю вибрати правильний варіант, значить ви гарно знаєте тему подовження та подвоєння приголосних. А якщо ні – саме час прочитати наш матеріал, у якому ми зібрали основні правила та приклади про подовження та подвоєння приголосних літер на письмі. Уважно вивчайте статтю, адже вона обов’язково знадобиться вам для підготовки до НМТ з української мови у 2024 році.

17.04.2024

Головні члени речення в українській мові

Ще в початкових класах на уроках з української мови діти починають вивчати важливу тему – про структуру речення, його головні та другорядні члени. У цій статті ми зібрали основну інформацію про підмет і присудок: що вони означають, на які питання відповідають, якими бувають та які функції виконують. Зберігайте матеріал, щоб згадати теорію та підготуватися до контрольної роботи, олімпіади чи іспиту. А якщо вам потрібна допомога, запишіться на додаткові заняття з репетитором з української мови. Ш

01.06.2023

Тренажери для підготовки до ЗНО з української мови та літератури

Важко узагальнювати, що складніше – мова чи література. У кожному предметі є свої «підводні камені», які можуть вплинути на загальний результат і потягти вас, так би мовити, «на дно». Тим, хто складає тестування з української мови та літератури, доведеться працювати майже вдвічі більше. Та ми поділимося цінними ресурсами, які значно полегшать вам підготовчий процес.

01.08.2023

1649 – 1657 роки в історії України

Навесні 1648 року почалося українське повстання (національно-визвольна війна) під проводом величного гетьмана Богдана Хмельницького. Наступні роки мали важливе значення для української історії, а також історії всієї Центрально-Східної Європи. Які воєнно-політичні події відбувалися в цей проміжок часу, причини їхнього виникнення та наслідки розберемо в нашому матеріалі.

16.08.2023

Наголос: види, правила утворення та наголошування слів

Напевно ви часто стикалися із ситуацією, коли потрібно поставити правильний наголос у слові, проте не знали, як це зробити. РазОм чи рАзом, нажИво чи нАживо, каталОг чи кАталог? У цьому матеріалі розберемо основні види наголосів в українській мові, а також типові правила наголошування слів. Для наочності покажемо кілька прикладів та вправ, які допоможуть вам навчитися ставити наголос у тому місці, де він точно потрібен. На ЗНО або НМТ з української мови досить часто трапляються завдання із визн