Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

Усі англійські прийменники, які потрібно знати

 1. Що таке прийменник?
 2. Типи прийменників в англійській мові

У цій статті ми розкажемо про всі типи прийменників, які необхідно знати для вільного володіння англійською. Розкриємо значення та поділимося прикладами речень із їхнім використанням. Незалежно від того, який рівень англійської ви нині маєте, вони стануть важливою частиною вашого словникового запасу й допоможуть висловлювати свої думки більш чітко та виразно.

Що таке прийменник?

Прийменник (Preposition) – це частина мови, яка вживається для формування зв’язків між словами та фразами в реченні. Він використовується разом з іншими частинами мови. Зазвичай, це іменники та займенники. Рідше – прикметники, числівники та герундій. Прийменники можуть вказувати на місце, напрямок, час, спосіб та обставини дії.

 

Приклади прийменників у реченні:

1. She is at the park. – Вона в парку.

2. He arrived on time. – Він прибув вчасно.

3. They walked to the store. – Вони пішли в магазин.

4. She wrote the letter with a pen. – Вона написала лист ручкою.

 

Читайте також: Як правильно підписати зошит з англійської мови?

Урок англійської мови

Типи прийменників в англійській мові

Прийменників розділяють за способом творення та значенням. За способом творення є прості, складні та фразові. За значенням: місця, руху, часу, діяча та інструмента. Розглянемо кожен тип.

 

 

Прийменники за способом творення

1. Прості (simple prepositions) – це група прийменників в англійській мові, які складаються з одного слова.

 • In (у, всередині): She is in the house. – Вона в будинку.
 • On (на): The book is on the table. – Книга на столі.
 • Under (під): The cat is under the bed. – Кіт під ліжком.
 • At (у, при, біля): We'll meet at the restaurant. – Ми зустрінемося в ресторані.
 • By (по, біля, засобом): She traveled by train. – Вона подорожувала поїздом.
 • With (з, разом із): He went to the park with his friends. – Він пішов до парку разом із друзями.
 • For (для, за, упродовж): They've been waiting for hours. – Вони чекали впродовж кількох годин.

 

Повний список простих прийменників:

Список 1

 

2. Складні прийменники (compound prepositions) складаються з декількох коренів або кореня з додаванням суфіксів та префіксів:

 • About (про): She knew everything about the project before the meeting. – Вона знала все про проєкт перед зустріччю.
 • Beside (біля): He stood beside his best friend during the entire concert. – Він стояв біля свого найкращого друга впродовж усього концерту.
 • Onto (на): The cat jumped onto the kitchen table. – Кіт стрибнув на кухонний стіл.
 • Through (через): We walked through the forest and enjoyed the natural beauty. – Ми пройшлися через ліс і насолоджувалися красою природи.
 • Without (без): She managed to complete the task without any help. – Вона впоралася із завданням без допомоги.
 • Before (перед): He arrived at the airport a few hours before his flight. – Він прибув до аеропорту за кілька годин перед своїм рейсом.

 

Повний список складних прийменників:

Список 2

 

3. Фразові прийменники (phrasal prepositions) – це прийменники, які складаються з двох або більше слів:

 • According to (відповідно до, за): According to the weather forecast, it will rain tomorrow. – За прогнозом погоди, завтра піде дощ.
 • In spite of (попри): In spite of the rain, we went for a walk. – Попри дощ, ми вийшли на прогулянку.
 • Because of (через, завдяки): They canceled the event because of bad weather. – Вони скасували подію через погану погоду.
 • In addition to (додатково до): In addition to his job, he volunteers at a charity organization. – Додатково до роботи, він волонтерить у благодійній організації.
 • In front of (перед): The car is parked in front of the house. – Автомобіль припаркований перед будинком.
 • On behalf of (від імені): She spoke on behalf of the entire team. – Вона виступила від імені всієї команди.
 • With regard to (щодо, стосовно): With regard to your question, I'll provide an answer. – Щодо вашого питання, я надам відповідь.

 

Повний список фразових прийменників:

Список 3

Читайте також: Яка різниця між Miss, Mrs і Ms в англійській мові?

 

 

Види прийменників за значенням

1. Прийменники місця (prepositions of place) – це слова, які вказують на місце розташування предметів або осіб щодо інших об’єктів у просторі.

 

On (на)

The book is on the table.

Книга лежить на столі.

Under (під)

The cat is under the chair.

Кіт знаходиться під стільцем.

Beside (поруч)

The keys are beside the door.

Ключі знаходяться поруч із дверима.

In front of (перед)

She is in front of the mirror.

Вона стоїть перед дзеркалом.

Behind (за)

The car is behind the building.

Машина знаходиться за будівлею.

Across from (навпроти)

The school is across from the park.

Школа розташована навпроти парку.

Between (між)

The dog is between the two trees.

Собака сидить між двома деревами.

Over (за)

The ball is over the fence.

М’яч перебуває за огорожею.

 

2. Прийменники руху (prepositions of movement) – це прийменники, які вказують на напрямок чи рух об’єкта в просторі або вказують, як об’єкт переміщується щодо іншого об’єкта.

 

To (до, в)

We are going to the park.

Ми йдемо в парк.

From (з)

She came from the store.

Вона прийшла з магазину.

Into (в, у, до)

He went into the house.

Він увійшов у будинок.

Out of (з, із)

They came out of the car.

Вони вийшли з машини.

Up (вгору)

She walked up the stairs.

Вона піднялася вгору сходами.

Down (вниз)

He climbed down the ladder.

Він спустився вниз сходахами.

Across (через)

They swam across the river.

Вони перепливли через річку.

Through (через)

She walked through the forest.

Вона пройшла через ліс.

Along (вздовж)

They walked along the beach.

Вони йшли вздовж пляжу.

Around (навколо)

We drove around the city.

Ми їздили навколо міста.

 

3. Прийменники часу (prepositions of time) – це прийменники, які використовуються для вказівки на час або період, коли відбувається певна дія.

 

At (в, о)

We have a meeting at 2 PM.

Ми маємо зустріч о 14:00.

In (в, через)

She will arrive in an hour.

Вона прибуде через годину.

On (в, на)

My birthday is on June 15th.

Мій день народження – 15 червня.

During (під час)

They talked during the movie.

Вони розмовляли під час фільму.

For (упродовж)

I will be on vacation for two weeks.

Я буду у відпустці впродовж двох тижнів.

Since (з того часу як)

He has been studying English since last year

Він вивчає англійську з минулого року.

Until (до)

The store is open until 9 PM.

Магазин працює до 21:00.

Before (до)

Please arrive before the concert starts.

Будь ласка, приходьте до початку концерту.

 

4. Прийменники діяча та інструмента (prepositions of agent and instrument) – це прийменники, які вказують на особу або предмет, які виконують дію в реченні або служать засобом для виконання дії.

 

By (виконано кимось або чимось)

The book was written by the author.

Книгу написав автор.

With (засобом або інструментом)

She painted the picture with a brush.

Вона розфарбувала картину пензлем.

Using (використовуючи)

He fixed the computer using a screwdriver.

Він полагодив комп’ютер, використовуючи викрутку.

Through (через)

They communicated through email.

Вони спілкувалися через електронну пошту.

Via (через, за допомогою)

They reached the destination via a train.

Вони дісталися місця призначення за допомогою потягу.

From (від когось чи чогось)

The information came from a reliable source.

Інформація була отримана від надійного джерела.

 

Прийменники необхідні для створення граматично правильних речень та зрозумілого висловлення думок. Щоб гарно розмовляти англійською і впевнено відчувати себе під час бесіди з носіями мови, варто знати всі прийменники. Запишіться на уроки з репетитором англійської мови, якщо вам потрібна допомога у вивченні цієї теми.

 

Якщо вам потрібні репетитори з основних шкільних дисциплін, ви легко знайдете їх на платформі БукіСкул. Це сучасна онлайн-школа з перевіреними викладачами з таких предметів: українська, іноземні мови, біологія, хімія, фізика та історія України.

 

Читайте також: Лексичний мінімум для успішного складання НМТ з англійської у 2024 році

Автор:

Усі англійські прийменники, які потрібно знати

Що таке прийменник?

Прийменник (Preposition) – це частина мови, яка вживається для формування зв’язків між словами та фразами в реченні.

Які типи прийменників є в англійській мові?

Прийменників розділяють за способом творення та значенням. За способом творення є прості, складні та фразові. За значенням: місця, руху, часу, діяча та інструмента.

30.01.2024

Модальні дієслова в англійській мові: правила та приклади вживання modal verbs

I must read. I must write. I must learn. I mustn't fight. – Я мушу читати. Я мушу писати. Я мушу вчитися. Я мушу боротися. Ці речення поєднує одне важливе слово – must (мушу). В англійській мові його називають modal verb – модальним дієсловом. Напевно, ви вже щось чули про такі дієслова, адже носії мови використовують їх у 20% усіх речень. Які ще є модальні слова та навіщо взагалі їх вживати, детально розкажемо в цьому матеріалі.

12.01.2024

Як правильно підписати зошит з англійської мови?

Потрібно підписати зошит з англійської, але не знаєте, як правильно пишеться прізвище, ім’я, номер класу та назва школи? Не переймайтеся, адже в цьому матеріалі ми зібрали всю інформацію щодо вимог ведення письмових зошитів із прикладами. А також поділимося корисними порадами, як оформлювати класні, домашні та контрольні роботи англійською мовою.

03.01.2024

Яка різниця між Miss, Mrs і Ms в англійській мові?

Чи траплялися вам ситуації, коли потрібно було звернутися до дівчини або жінки англійською, проте ви не знали, що правильно сказати: Miss, Mrs чи Ms? Для носіїв мови вибір очевидний, адже вони звикли це робити щодня. Нам таке завдання видається складнішим, адже в українській мові до жінки можна звертатися кількома варіантами. Наприклад, «пані» або «шановна». Давайте разом розберемося, у чому ж різниця між англійськими звертаннями до представниць жіночої статі й навчимося вживати їх відповідно до

22.12.2023

Personal Pronouns: усе про особові займенники

В українській мові коли ми хочемо розповісти про себе або про інших осіб, завжди використовуємо слова я, ти, він, вона, ми, вони тощо. В англійській мові так само. Для того, щоб розказати про персону або предмет застосовують особові займенники. У цій статті ми розкажемо все, що потрібно знати про Personal Pronouns: від визначення до правил та прикладів вживання.

21.12.2023

New Year's greetings: новорічні привітання англійською

Новий рік – одне із найважливіших свят календаря, яке символізує звільнення від усього старого і прихід нового життя, коли все починається із чистого листка. Майже в усіх куточках світу (за винятком Китаю, Саудівської Аравії, Ізраїля, Індії та ще кількох країн) 31 грудня на головних площах майорить святкова ялинка, а звуки феєрверків лунають звідусіль. У цей день заведено ділитися теплими вітаннями та бажати щастя всім, хто вас оточує. Якщо ви маєте друзів, знайомих чи колег іноземців, ви обов’я

18.12.2023

Які є суфікси в англійській мові?

В англійській мові суфікси грають важливу роль, адже вони можуть не тільки змінювати значення слів, а й частину мови, до якої вони належать, а також надавати їм додатковий зміст або відтінок. Якщо ви хочете знати багато слів, навчитися утворювати нові конструкції та говорити впевнено й різноманітно, як носії мови, тема «suffixes in english» стане для вас мастхевом. У цій статті розкажемо все, що потрібно знати про цю словотвірну морфему.

01.12.2023

Слова на тему "Тіло людини" з англійської мови

Слова на тему "Тіло людини"

29.11.2023

Складний підмет в Англійській мові

Складний підмет в англійській мові (Complex Subject; інколи його ще називають The Subjective Infinitive Construction або The Nominative-with-the-Infinitive Construction) – це конструкція, що схожа за своєю будовою на Complex Object, оскільки тут також використовується інфінітив. Однак, на відміну від складного доповнення, в складному підметі основними складовими елементами крім інфінітива є або іменник в загальному відмінку, або займенник у називному відмінку.

02.12.2023

Супермаркет - словник з Англійської мови

Слова на тему "Супермаркет".