Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

Як розрізняти стилі мовлення?

 1. Що таке стилі мовлення?
 2. Науковий стиль
 3. Розмовний стиль
 4. Публіцистичний стиль
 5. Офіційно-діловий стиль
 6. Художній стиль
 7. Конфесійний стиль
 8. Епістолярний стиль
 9. Стилі мовлення: таблиця

Стилістика є важливим розділом мовознавства, знання якого необхідне випускникам під час складання ЗНО. У тестах питання щодо визначення стильової приналежності запропонованого тексту є обов’язковим. Тому пропонуємо ознайомитися зі статтею і запам’ятати важливий матеріал.

Що таке стилі мовлення?

Стилі мовлення – це варіації використання мови, які відрізняються за способом висловлення думок і подання інформації.

 

Видаляють 7 стилів сучасної української мови:

 • Науковий;
 • Публіцистичний;
 • Офіційно-діловий;
 • Художній;
 • Розмовний.

У кожного стиля є граматичні, лексичні та стилістичні особливості, що відображають індивідуальний підхід до використання мови та відрізняють його від інших стилів. Наприклад, науковий стиль мовлення характеризується точністю, об’єктивністю та формальністю, тоді як публіцистичний стиль може бути більш динамічним і емоційним.

 

Усі стилі мовлення мають свою сферу застосування. Під час спілкування з друзями частіше використовують розмовний стиль, а під час виступу на екологічній конференції – науковий.

 

Далі розберемо особливості кожного типу мовлення.

Науковий стиль

Науковий стиль мовлення – це специфічний спосіб викладу інформації, що використовується в наукових текстах і має на меті передачу знань і результатів наукових досліджень.

 

Основні ознаки наукового стилю:

 • Об’єктивність та точність: брак емоційної оцінки, акцент на фактах, точність використовуваних термінів та понять;
 • Системність: науковий стиль передбачає систематичну й логічну побудову мовлення, яка базується на визначенні понять і формулюванні гіпотез;
 • Нейтральність: у науковому стилі використовуються об’єктивні твердження, немає зайвих деталей та описів, тон мовлення – нейтральний;
 • Формальність: у науковому тексті є спеціальні терміни, скорочення та абревіатури, що дає змогу коротко й точно висловлювати думки та ідеї;
 • Чіткість: речення в науковому стилі – чіткі та лаконічні, щоб не допустити двозначності в тлумаченні наукових питань.

 

Використання наукового стилю є важливим у наукових публікаціях та статтях, дисертаціях та доповідях, де деталізованість та точність мовлення дає змогу донести результати наукової роботи до широкої аудиторії і мінімізувати ризик помилок у розумінні важливої інформації.

 

Розглянемо науковий стиль на прикладі.

Науковий стиль

Читайте також: Тренажери для підготовки до ЗНО з української мови та літератури

Розмовний стиль

Розмовний стиль мовлення – це спосіб передачі інформації, який використовується в повсякденному спілкуванні між людьми. Він характеризується простотою, легкістю та невимушеністю, включає в себе незначну кількість технічних термінів і складних конструкцій.

 

Розмовному типу більш притаманна усна форма. У ньому часто використовуються скорочення слів та висловів, неформальні слова та фрази. Наприклад, замість «я не знаю» можна сказати «я хз». Також ознак до розмовного стилю належить вживання фраз типу «все окей», «не кипішуй» тощо.

 

Хоча розмовний стиль мовлення є менш офіційним і менш точним, ніж науковий чи офіційно-діловий стиль, він є важливим для повсякденного спілкування, у тому числі і для професійних комунікацій, які вимагають здатності спілкуватися з людьми на різних рівнях.

 

Підсумуємо й перелічимо основні ознаки розмовного стилю:

 • Невимушеність;
 • Непідготовленість;
 • Неофіційність;
 • Вияв авторського ставлення до мовців чи до змісту розмови;
 • Свобода у виборі слів.

 

Розглянемо ознаки розмовного стилю на прикладі тексту.

Розмовний стиль

Публіцистичний стиль

Публіцистичний стиль мовлення використовується в ЗМІ, таких як газети, журнали, телебачення, радіо, інтернет-сайти тощо. Він характеризується своєрідною змішаною формою наукового та художнього стилю мовлення, що робить його доступним і зрозумілим для широкого читацького загалу.

 

Призначення публіцистичного стилю:

 • Донести якусь інформацію до широкої аудиторії;
 • Дати оцінку та аналіз подіям, які відбуваються в суспільстві;
 • Розповісти про життя людей тощо.

 

Цей стиль часто містить літературні елементи, такі як образність, метафоричність, алегоричність, що дає змогу більш цікаво викладати матеріал для читачів.

 

Характерною ознакою публіцистичного стилю мовлення є використання засобів, які допомагають надати мовленню емоційної насиченості та динаміки, такі як повторення, анафора, епіфора, антитеза тощо.

 

Публіцистичний стиль мовлення важливий для розвитку громадської думки, формування соціальних поглядів та ставлення до різних подій і явищ у суспільстві.

 

Ознайомтеся з текстом публіцистичного стилю.

Публіцистичний стиль

Офіційно-діловий стиль

Офіційно-діловий стиль – це спосіб передачі інформації, який використовується в офіційних документах, листах, електронних повідомленнях та інших видах офіційної комунікації. Він характеризується:

 • Формальним і точним вираженням думок;
 • Мінімальною кількістю слів із неофіційного лексикону;
 • Брак емоційних висловлювань.

 

Основна мета офіційно-ділового стилю – передача інформації без двозначності, щоб уникнути будь-яких непорозумінь і помилок у діловій діяльності. У цьому стилі мовлення важливо дотримуватися правопису, граматики і формальних правил, які забезпечують точність та однозначність розуміння написаного.

 

Офіційно-діловий стиль мовлення характеризується використанням спеціальної лексики та термінології, що належить до конкретної галузі знань або професії. Це дає змогу зрозуміти висловлювання фахівцям у цій галузі та уникнути непорозумінь.

 

Письмова форма офіційно-ділового стилю має свої характерні ознаки. Вона включає в себе усталені формули вітання, прощання та подяки, формальні звертання (наприклад, «Шановний пане/ Шановна пані»), стандартну структуру (заголовок, текст і підпис).

 

Пропонуємо знайти ознаки офіційно-ділового стилю в цьому прикладі тексту.

Офіційно-діловий стиль

Читайте також: Правила вживання апострофа

Художній стиль

Художній стиль мовлення – це спосіб викладу інформації, що використовується в художніх творах (романи, вірші, оповідання та інші літературні жанри).

 

Основні ознаки художнього типу мовлення:

 • Експресивність: цей стиль зосереджується на передачі почуттів, емоцій та внутрішніх станів героїв, а також на зміні настрою та атмосфери твору;
 • Образність: використання образів та метафор допомагають автору краще передати, а читачу уявити вигаданий світ, почуття героїв;
 • Мелодійність: ритм, рима, асонанс, алітерація та інші елементи надають мовленню естетичного відтінку та легкості сприйняття;
 • Лаконічність: художній стиль характеризується мінімальною кількістю деталей, що не мають значення для розуміння сюжету;
 • Експериментальність: деякі художні тексти можуть включати експериментальні форми мовлення (порушення синтаксичних правил, брак знаків пунктуації).

 

Використання художнього стилю мовлення дає змогу авторові створити більш емоційний та виразний текст, який може зацікавити читача та залишити глибокий слід у його пам’яті.

 

Розберемо художній стиль на прикладі.

Художній стиль

Конфесійний стиль

Мета конфесійного типу мовлення – вираження віри, релігійних переконань та ідей. Цей стиль використовується в релігійних розмовах, молитвах, релігійних трактатах та проповідях, релігійних текстах.

 

Основні ознаки конфесійного стилю мовлення:

 • Релігійні терміни та вислови: у цьому стилі часто використовуються специфічні терміни, що відображають основні поняття та вчення конкретної релігії;
 • Молитви: у конфесійному тексті зазвичай є формули, молитви та інші вислови, що відображають віру та релігійні обряди;
 • Повага до Бога чи божественних сил: у цьому стилі важливо акцентувати увагу на повазі й шані до Бога;
 • Віра та релігійні переконання: у конфесійному стилі зазвичай виражають свою віру, діляться духовним досвідом та відповідають на питання, пов’язані з релігією;
 • Символи та образи: у тексті конфесійного стилю можуть використовуватися символи та образи, що відображають релігійні традиції та вчення.

 

Розберемо конфесійний стиль на прикладі.

Конфесійний стиль

Епістолярний стиль

Епістолярний стиль мовлення використовується в письмовому спілкуванні людей за допомогою листів.

 

Основні ознаки епістолярного стилю:

 • Особистісний підхід: у листах використовуються вислови, що відображають особистісні переживання та почуття автора. Вони можуть бути сповнені емоцій чи містити інформацію про суспільно-політичну ситуацію;
 • Непряме звертання до адресата: автор листа може звертатися до адресата із застосуванням форм ввічливості, якщо він не знає адресата особисто;
 • Оформлення тексту: лист має стилізований вигляд із відповідними розмірами та структурою. Наприклад, листи можуть мати заголовок, дату та адресу, які вказуються на початку листа;
 • Формальний стиль мовлення: лист може мати формальний стиль мовлення, але водночас він може бути зрозумілим та доступним для адресата;
 • Наявність виправлень та підписів: у листі можуть бути виправлення та підписи, що робить його менш формальним та більш особистим.

 

Епістолярний стиль трапляється в історичних документах, художній літературі, сучасному листуванні, яке може бути здійснене за допомогою електронної пошти або соціальних мереж. Розберемо епістолярний стиль на прикладі.

Епістолярний стиль

Стилі мовлення: таблиця

Будь-яку тему можна швидко та ефективно вивчити з допомогою таблиць. Такий виклад матеріалу структурує та фільтрує інформацію, подаючи тільки найважливіші відомості в зручному для сприйняття форматі. Пропонуємо ознайомитися з таблицею стилів мовлення.

Тип мовлення

Мета висловлювання

Основні види висловлювань

Характеристики

Мовні ознаки

Науковий стиль

Повідомлення про досягнення науки й техніки, опис суттєвих ознак предметів і явищ

Наукові статті, лекції, доповіді, навчальна література

Логіка, доказовість, точність, лаконічність, аргументованість, однозначність, об’єктивність, висновки тощо

Терміни, абстрактні слова, слова іншомовного походження, прямий порядок слів, повнота речення, дієприслівникові й дієприкметникові звороти, цитати тощо

Офіційно-діловий стиль

Передача інформації без двозначності та помилок у діловій діяльності

Офіційні документи, ділова переписка

Стислість, шаблонність, однозначність, точність

Кліше, штампи, канцеляризми, наказові форми дієслова, інфінітиви

Публіцистичниц стиль

Донести інформацію до широкої аудиторії, дати оцінку, аналіз подіям

Статті в ЗМІ, репортажі на телебаченні, промови на радіо

Простота викладу та мови, емоційність, оцінність, суспільна тематика текстів тощо

Суспільно-політична лексика, емоційно забарвлена лексика, оцінні слова, вживання слів у переносному значенні, окличні речення, інтрига в заголовках, риторичні запитання

Розмовний стиль

Спілкування з близькими людьми, встановлення і з’ясування стосунків, обмін думками

Бесіди (діалоги) на побутові теми, листи до знайомих

Невимушеність, використання несловесних засобів (міміки, жестів, пауз, наголосів, інтонації, логічних наголосів у реченнях), емоційність та експресивність

Тип мовлення – розповідь, зазвичай усна форма, емоційно-оцінні слова, розмовно-просторічна лексика, вживання слів із суфіксами пестливості, зневаги чи згрубілості

Художній стиль

Створення тексту, який може зацікавити читача та вплинути на його почуття

Художні твори

Образність, естетика мовлення, емоційність тощо

Тропи, емоційно-експресивна лексика, авторські неологізми тощо

Епістолярний стиль

Письмове листування, вираження особистісних думок і переживань

Історичні документи, сучасне листування, художня література

Виправлення та підписи, вирази, що вражають особистісні почуття і переживання

Непряме звернення до адресата

Конфесійний стиль

Вираження віри, релігійних переконань та ідей

Розмови на тему релігії, молитви, релігійні виклади та проповіді, релігійні тексти

Акцент уваги на повазі та шані до Бога

Молитви та релігійні формули, специфічні терміни, символи та образи

Щоб закріпити матеріал, можете виконати тестові завдання. Для якісної підготовки до поточного уроку чи ЗНО важливо комплексно й системно вивчати предмет. Це можна зробити на заняттях із репетитором з української мови. Педагог допоможе вивчити всі розділи мови, запам’ятати всі винятки з правил та скласти ЗНО на високий бал.

 

Знайти репетитора з української мови чи іншої дисципліни ви можете на сайті BukiSchool.


Читайте також: Говорімо українською правильно: найпоширеніші лексичні помилки

Автор:

Як розрізняти стилі мовлення?

Що таке стилі мовлення?

Стилі мовлення – це варіації використання мови, які відрізняються за способом висловлення думок і подання інформації.

Що таке науковий стиль?

Науковий стиль мовлення – це специфічний спосіб викладу інформації, що використовується в наукових текстах і має на меті передачу знань і результатів наукових досліджень.

Що таке розмовний стиль?

Розмовний стиль мовлення – це спосіб передачі інформації, який використовується в повсякденному спілкуванні між людьми.

18.01.2024

Пряма мова: правила та схеми з розділовими знаками

В українській мові є чіткі норми правопису та схеми, як правильно оформлювати пряму мову. У цьому матеріалі розкажемо основні правила, які потрібно знати для вживання прямої мови. Обов’язково збережіть статтю, адже вона стане вам у нагоді під час підготовки до НМТ з української мови.

09.01.2024

Усе, що ви маєте знати про прикметник

Українська мова вважається однією з найкрасивіших мов світу. Це й не дивно, адже в нашій лексиці є одна частина мови, яка робить її дуже милозвучною. Звісно ж, мається на увазі прикметник. У цій статті розкажемо все, що ви мусите знати про прикметник: на які питання відповідає, які має ознаки та на які види поділяється. До речі, до НМТ з української мови залишилося не так багато часу, тож зберігайте наш матеріал для підготовки до іспитів.

05.01.2024

Як правильно писати тези: структура та приклади

Публічні виступи – це завжди складно, особливо якщо вам потрібно розказати перед великою аудиторією про свою наукову роботу, курсову чи важливе дослідження. Від того, наскільки впевнено ви будете почувати себе під час промови та чітко висловлювати свої думки, залежить не тільки оцінка за підготовану доповідь, а й загальне враження про ваші ораторські вміння. Запорука успішного виступу перед публікою – це правильно написані тези доповіді. У цій статті ми розкажемо, для чого потрібні тези та як їх

21.12.2023

Як стати журналістом у 2024?

Засоби масової інформації у всьому світі небезпідставно називають четвертою гілкою влади. Сучасні журналісти мають значний вплив на соціум, політику та культурну сферу. Мабуть, через це багато абітурієнтів мріють пов’язати свою майбутню професію зі ЗМІ. Як вступити на журналістику у 2024 році, який університет обрати, та які предмети потрібно складати на НМТ/ЗНО – розкажемо просто зараз.

18.12.2023

Де дізнатися результати НМТ 2024

До початку вступної кампанії 2024 залишилося вдосталь часу, проте майбутні абітурієнти хочуть знати основну інформацію вже зараз. Головне питання кожного одинадцятикласника – як проходитиме НМТ у цьому році та коли можна буде дізнатися результати? Ми зібрали відповіді на найпоширеніші запити про НМТ, а також сформували список корисних ресурсів, які знадобляться школярам у підготовці до тестування.

11.12.2023

Кличний відмінок: правила та приклади

Українська мова на відміну від інших іноземних мов, має одну особливість, пов’язану зі вживанням конструкції звернення до особи. Ця особливість зветься «кличним відмінком». В англійській, коли ми хочемо привернути увагу друга й покликати його, просто кажемо – «Hey, Arthur!» (Гей, Артур). В українській мові такий варіант вважається хибним, адже правильно сказати – «Гей, Артуре!». Чому так? Розкажемо нижче. У цьому матеріалі ми зібрали основні правила творення кличного відмінка з прикладами, а та

28.11.2023

Григорій Сковорода: цікаві факти про мандрівника, якого шукав весь світ

Щороку в Україні 3 грудня відзначають день народження одного із найвідоміших філософів, поетів та найосвіченіших людей XVIII століття – Григорія Сковороди. Цей «мандрівник» зробив значний внесок в українську літературу, а також став основоположником жанру байки. Ми зібрали цікаві факти про життя та творчість Сковороди, про які ви не знали. Чому його називали «людиною-університетом» попри те, що він не здобув вищу освіту? Які місця поет відвідав за життя та чому їв лише один раз на добу? Відповід

01.11.2023

Галицько-Волинське князівство в історії України: причини утворення та зовнішня політика

Галицько-Волинська держава є прямою спадкоємицею Київської Русі. Князівство відіграло важливу роль в історії українського народу. Воно стало новим центром політичного та економічного життя після занепаду Києва і зберегло від знищення східну та південну гілки слов’янства. У цьому матеріалі ми зібрали головну інформацію про Галицько-Волинське князівство: від причин утворення до подальшої ролі в історії України.

02.09.2022

Список фразеологізмів для ЗНО з української мови

Запас фразеологізмів та вміле їх використання робить мовлення людини багатшим, виразнішим, оригінальнішим. Під час складання ЗНО з української мови учневі необхідно встановити відповідність між синонімічними фразеологізмами чи знайти правильне значення вислову.