Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

Жанри української літератури: детальний гайд із прикладами зі шкільної програми

Ще в «Поетиці» Арістотеля бачимо одну з перших, і доволі успішних, спроб поділити літературні твори на роди: епос, лірику та драму. Ми й досі користуємося цим поділом, однак жанрова система з того часу суттєво збагатилася та розгалузилася.

Жанрові системи відтворюють літературний процес. Відтак, навіть близькі в часі літературні течії, як от романтизм та реалізм, мають різні жанрові системи. Годі вже й казати про відповідність жанрів давньої літератури до сучасного літературного ландшафту.

Отож, жанри залежать від періоду. За загальноприйнятою періодизацією українська література поділяється на давню, нову та сучасну. У школі ми вивчаємо більшою мірою перші два етапи, у виші — детальніше розбираємо сучасні твори. Знаючи періоди та жанри ви краще розумітиметеся на українському літературному процесі, щобільше - краще зрозумієте історію України.

Цей текст від Buki School допоможе вам систематизувати знання.

Що таке жанри літератури?

Літературний жанр — це сукупність специфічних формальних та структурних особливостей. Якщо простіше, жанр — це літературний шаблон. Існують десятки тисяч сонетів, що висвітлюють різні теми, водночас кожен із них має 14 рядків та написаний ямбом. Оці ознаки ліричних творів і роблять їх сонетами, а не поемами чи хайку. А кожен жанр має свої, особливі ознаки та характерні риси.

Усна народна творчість або фольклорні жанри

Усі літературні твори походять із фольклору — давньої усної народної творчості. Як зрозуміти, що той чи інший твір належить до фольклорних жанрів? Просто. Він майже ніколи не має автора та може змінюватися в деталях.

Наприклад, історична пісня «Ой на горі та й женці жнуть» не має автора та існує в кількох варіаціях. Тому ми сміливо можемо віднести її до фольклору. Які ще жанри, крім пісень, характерні для усної народної творчості?

 • Епічні твори: казки, легенди та притчі
 • Пісні: родинні, обрядові, історичні, побутові
 • Малі жанри: прислів’я, приказки, загадки, анекдоти тощо
 • Народні драми: пісні-ігри, а також вертепи
 • Ліро-епічні твори, як от балади чи думи.

Усна народна творчість кожної нації — це ключ до розуміння її душі. Саме тому багато дослідників присвячували свої розвідки УНТ. Більше про український фольклор ви можете дізнатися з праць П. Куліша, М. Драгоманова, І. Нечуя-Левицького.

Для ЗНО вам потрібно знати, розрізняти та аналізувати художні засоби та типові ознаки в наступних фольклорних творах:

 • Історичні пісні, а саме — «Чи не той то хміль» та «Ой Морозе, Морозенку»;
 • Родинно-побутові пісні, зокрема — «За світ встали козаченьки», «Віють вітри»;
 • «Дума про Марусю Богуславку»;
 • Балада «Ой летіла стріла».

Жанри української літератури

Жанри давньої української літератури (ДУЛ)

Серед характерних ознак давньої української літератури також є переважна відсутність автора. Чим же вона відрізняється від фольклорної? А тим, що вона поставала вже на письмі, а не передавалася з вуст в уста. Оскільки друкарського верстата тоді ще не винайшли, твори писали та переписували вручну. Саме внаслідок ручного переписування тексти ДУЛ так само як і фольклорні, мають різні варіації. Писемними на той час були переважно ченці, тож і тексти ДУЛ часто є релігійними, а теоцентризм (центральна фігура бога) є однією з прикметних ознак.

Крім того, ДУЛ вирізняється алегоризмом та символізмом — саме засилля художніх засобів робить тексти цієї доби трохи більш подібними на ті, що ми звикли читати в сучасності.

В ДУЛ йдеться передусім про наступні жанри:

 • Апокрифи — релігійні тексти, що не увійшли до біблійного канону («Ходіння Богородиці по муках»);
 • Житія — розповідь про життя святих і аскетів («Житія Бориса і Гліба», «Житіє Олексія, чоловіка Божого»);
 • Літописи — розповіді про історичні події («Повість минулих літ»);
 • Містерії — релігійні драми («Слово про збурення пекла»).

Також популярними були слова — різновид поетичної повісті. Чи не найвідомішим представником жанру є «Слово о полку Ігоревім». Це Слово входить до програми зі ЗНО з української мови та літератури.

Крім цього, вам потрібно також знати та вміти аналізувати

 • «Повість минулих літ», а саме уривки на честь заснування Києва та помсти княгині Ольги древлянам.
 • Тексти, написані Григорієм Сковородою, а саме «De libertate», «Всякому місту — звичай і права», «Бджола та Шершень», а також численні афоризми, авторства видатного українського філософа.

Жанри нової української літератури (НУЛ)

Кожна національна література має точку відліку в модерному часі. Такою точкою для української літератури стала поема «Енеїда» Котляревського. У цьому бурлескно-травестійному поетичному творі постала сучасна українська літературна мова. До того тексти переважно писали латиною чи старослов’янською.

Не лише літературна мова, а й сучасна жанрова система сформувалася за доби НУЛ. Це збагатило всі три роди: і лірику, й епос, і драму. Крім того, саме тоді з’явилися перші виразні публіцистичні твори, а також постала літературна критика. Які ж жанри є ключовими для цього періоду?

Поетичні жанри нової української літератури

 • Балади — поетичні твори, що переважно висвітлюють історичні події. Вони не є великі за змістом, однак на кількох сторінках уміщуються вельми напружені сценарії. Щоби краще зрозуміти баладу, радимо читати однойменний твір «Балада» авторства Ю.Липи та «Баладу про соняшник» І. Драча.
 • Поеми — це віршовані твори, що зображують визначні історичні події. Жанровий різновид поем — поема-послання вирізняється тим, що звертається або до конкретного опонента в дискусії, або до широкої аудиторії. Яскравий приклад поеми-послання — це «І мертвим і живим….» Т. Шевченка. Ключовими для НУЛ поемами є й інші твори автора, зокрема «Катерина» та «Кавказ». Ще один виразний приклад жанру поеми — «Мойсей», написаний І.Франком.
 • Вірші та сонети. У цих творах емоційність, піднесеність та зворушливість є жанротворчими. Взірцями віршів, що входять до шкільної програми є:
 • «Заповіт» Т. Шевченка;
 • «Чого являєшся мені в сні» І. Франка;
 • «Contra spem spero» Л. Українки;
 • «Ви знаєте як липа шелестить», «О панно Інно» П. Тичини;
 • «Господи, гніву пречистого…» В. Стуса;
 • «Ти знаєш, що ти — людина…», «Задивляюсь у твої зіниці…», «Лебеді материнства» В. Симоненка;
 • «Любіть Україну» В. Симоненка;
 • «Блакитна Панна» М. Вороного.
 • Ще один жанровий різновид, запозичений із європейської літератури — сонет — також був поширений і в українській новій літературі. До нього зверталися Л. Українка, М. Рильській, Ю. Клен, Д.Павличко тощо. Взірцевими сонетами, що їх мусить прочитати кожен учень, є:
 • «Зриви та крила» Б.Антоновича
 • «Сонети» І. Франка,
 • «Sonnetarium» М. Зерова.

Прозові жанри нової української літератури

 • Новели — короткі прозові твори, що вирізняються несподіваними сюжетними поворотами та неочікуваними фіналами. Новела — це синонім до слова «напруга» в літературних жанрах. Щоби краще зрозуміти, чим новела відрізняється від оповідання, прочитайте «Модри Камень» О. Гончара, «Камінний Хрест» В. Стефаника, «Intermezzo» М. Коцюбинського, «Три зозулі з поклоном» Г. Тютюнника чи «Я (Романтика)» М. Хвильового.
 • Соціально-побутові та історичні повісті — це художні прозові твори, за обсягом менші, аніж романи, втім достатньо ґрунтовні. Зазвичай вони відображають сучасні реалії або історичні події. Прикладом історичної повісти є «Захар Беркут» І. Франка, а взірцем соціально-побутової повісті із рясними гумористичними елементами є «Кайдашева сім’я» І. Нечуй-Левицького.
 • Соціально-психологічні, історичні та навіть урбаністичні романи (яскравий взірець останнього жанру — роман В. Підмогильного «Місто»). Романи — це прозові твори великого обсягу. Романи дозволяють побачити в деталях соціальні зміни, історичні події. Та чи не найвизначнішою рисою жанру є розвиток характерів героїв та їхній детальне відтворення їхніх внутрішніх переживань. Яскравим прикладом історичного роману, що його вам потрібно знати до ЗНО, є «Чорна рада» П. Куліша. А взірцем соціально-психологічного роману, що входить до шкільної програми, є «Хіба ревуть воли, як ясла повні» П. Мирного. До шкільної програми також входить роман «Майстер корабля» Ю. Яновського та пригодницький роман І.Багряного «Тигролови».

Драматичні жанри:

Провідними жанрами драматичних творів є комедійні, трагічні та трагікомічні п’єси. Виразно виділяється на фоні мейнстримних драматичних жанрів драма-феєрія, представницею жанру є «Лісова пісня» Лесі Українки. Крім того, до ЗНО учням треба прочитати та ретельно вивчити:

 • соціально-побутову драму «Наталка Полтавка» Котляревського;
 • комедію «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого;
 • комедію М. Куліша «Мина Мазайло».

Жанри української літератури

Сучасна українська література: список основних жанрів

Оскільки доба сучасної української літератури ще не завершилася, дослідникам складно дійти спільної думки щодо її періодизації: хтось визначає початком сучасності 1970-ті роки, хтось — початок української незалежності, тобто 1991 рік.

Хай там як, виразними рисами сучасної доби літературного процесу є звернення до заборонених тем, експериментальні жанри та підходи, вживання обсценної лексики та суржику. Якщо для нової української літератури характерні напрямки модернізму, а саме — експресіонізм, імпресіонізм та неоромантизм, то визначними напрямками сучасного літпроцесу є такі течії як постмодернізм, метамодернізм та неоавангард.

Характерними ознаками літератури сучасності є мультимедійність та інтертекстуальність. Сучасні тексти рясніють алюзіями та посиланнями на попередників.

Жанрова система новітньої літератури відповідно розширюється та змінюється, народжуються та постають і нові жанрові одиниці. Під час шкільної програми сучукрліт детально не розглядається, однак на ЗНО від учнів вимагають базове розуміння тенденцій та віянь. Провідними авторами та авторками сучасної української літератури є Юрій Андрухович, Віктор Неборак, Оксана Забужко, Сергій Жадан, Олександр Ірванець, Марія Матіос та інші.

Як бачимо, українська література за всіх часів та попри численні репресії мала неабияке жанрове різноманіття. Щоби детальніше розібратися в жанрових системах та течіях ви можете самостійно читати твори та критику, а можете — звернутися по допомогу до репетитора.

Під час індивідуальних занять ви зможете краще відпрацювати навички визначення жанрів та засвоїти всі особливості українського літературного процесу. Репетитора з української мови та літератури, який поможе вам всотати все багатство української літератури, можна знайти на Buki School. Детальніше про переваги співпраці з нами ви можете дізнатися за посиланням.

Автор:

28.05.2022

Як написати власне висловлювання на ЗНО

Твори є невіддільною частиною ЗНО з української мови, а отже кожен учень, що прагне вступити в престижний український виш, мусить вміти на відмінно складати власні висловлення за вимогами зовнішнього незалежного тестування. Гарно написане власне висловлювання максимально може принести 20 балів, тобто скласти чверть вашої оцінки. Ставки високі. Як скласти ефектний та грамотний твір та отримати високий бал — далі в тексті.

02.09.2022

Список фразеологізмів для ЗНО з української мови

Запас фразеологізмів та вміле їх використання робить мовлення людини багатшим, виразнішим, оригінальнішим. Під час складання ЗНО з української мови учневі необхідно встановити відповідність між синонімічними фразеологізмами чи знайти правильне значення вислову.

10.09.2022

Мотиваційний лист для вступу у ВНЗ та пошуку роботи: як написати

Раніше мотиваційні листи були поширеною практикою для тих студентів або вступників, які прагнули інтегруватися в західну академію. З часом практика поширилася й на робочу сферу, адже багато й українських, і закордонних працедавців вимагають від претендентів мотиваційного листа.

15.11.2022

Як написати твір-роздум у школі та на ЗНО

Твори-роздуми справедливо вважаються вершиною в майстерності написання творів. Дотриматися структури, бути лаконічним та продемонструвати здатність до критичного мислення — ось перелік ключових завдань, що стоять перед автором твору-роздуму.

29.12.2022

Список найкращих підручників для підготовки до ЗНО

За допомогою якого підручника готуватися до ЗНО? Саме це питання завжди виникає на початковому етапі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Багато випускників не розуміють: з чого почати, як усе встигнути, де взяти підручники, як готуватися (самостійно чи з репетитором)?

08.01.2023

Готуємося до ЗНО з історії України: найважливіші дати та події

На що потрібно звернути увагу під час підготовки до ЗНО з історії України? Першочергове завдання кожного одинадцятикласника – вивчити найважливіші дати та події, оскільки значна частина тестових запитань на іспиті пов’язана саме з ними.

03.05.2023

ЗНО з української літератури: список творів для підготовки

ЗНО з української літератури є обов’язковим предметом для всіх абітурієнтів, які планують вступати до вишу. Тому варто завчасно розпочати підготовку, а саме - читання списку літератури. Які твори необхідно прочитати та яку іншу інформацію для успішного складання ЗНО вивчити, ви дізнаєтеся з цієї статті.

01.06.2023

Тренажери для підготовки до ЗНО з української мови та літератури

Важко узагальнювати, що складніше – мова чи література. У кожному предметі є свої «підводні камені», які можуть вплинути на загальний результат і потягти вас, так би мовити, «на дно». Тим, хто складає тестування з української мови та літератури, доведеться працювати майже вдвічі більше. Та ми поділимося цінними ресурсами, які значно полегшать вам підготовчий процес.

19.01.2022

Як стати репетитором: поради для початківців

Люди, що здібні навчати інших, зазвичай мають свідоме бажання передавати свої знання. Це бажання спонукає їх ставати викладачами, працювати в школах, вишах тощо. Проте, є інший шлях – приватне репетиторство. У цьому матеріалі розповімо про те, як стати репетитором, які нюанси треба враховувати та до чого готуватися, наважуючись навчати когось додатково.

03.01.2023

Говорімо українською правильно: найпоширеніші лексичні помилки

Кожна людина має притаманний стиль мовлення. Хтось вміє вдало використовувати фразеологічні звороти, синоніми та цікаві неологізми. Хтось наповнює мову діалектизмами чи навіть застарілою лексикою. Головне завдання мовців – не змішувати всі стилі мовлення в один, інакше це призведе до появи лексичних помилок. Про них і поговоримо в цьому матеріалі.

12.04.2023

Як написати доповідь: правила та зразок оформлення

У закладах освіти учням і студентам часто задають самостійно написати повідомлення з певної теми і виступити з ним перед аудиторією. Під час публічних виступів учні знайомлять слухачів зі своїми напрацюваннями, які найчастіше оформлені у вигляді доповіді.

01.03.2023

Найкращі книги для підлітків

Підлітковий вік – один із найголовніших періодів у житті дитини та її батьків. Саме в цей час починає формуватися власна думка про навколишній світ, отже необхідно підібрати правильну літературу, що дасть змогу розширити кругозір та розібратися в собі.

15.03.2023

Скільки років дійсні результати ЗНО (НМТ)

Для вступу до державного чи приватного вишу в Україні кожен абітурієнт має скласти ЗНО. Але якщо майбутній студент раніше отримував сертифікат ЗНО або НМТ, він має право подати їх у приймальну комісію. Скільки років дійсні результати ЗНО та які інші особливості тестування у 2023 році ви дізнаєтеся із цієї статті.

01.01.1970

Як підготувати та оформити реферат у школу?

Серед безлічі письмових завдань для школярів та студентів одним із найпопулярніших є реферат. Він вважається легкою письмовою роботою, оскільки його ціль – перевірити та закріпити знання із заданої теми.

29.12.2022

Що таке анотація і як її написати

Анотація є важливою частиною будь-якого документа, оскільки вона допомагає залучити увагу читача та швидко ознайомитися з основними ідеями тексту (статті, книги, наукової роботи тощо). У новому матеріалі розкажемо вам найнеобхідніше, що потрібно знати про анотацію: що це таке, якою вона буває, та як її правильно написати.

10.12.2022

Все про займенник

Для школярів це досить загадкова частина мови. Бо, крім особових, є ще інші типи займенників, яким зазвичай приділяють мало уваги на уроках української мови. Власне, із займенником виникає чимало проблем під час виконання завдань ЗНО (НМТ). Його легко плутають з іменником та прикметником, а також припускаються помилок у відмінюванні і правописі займенників.

21.08.2023

Правила вживання апострофа

Учні знайомлять з апострофом ще в початковій школі, а в 5 класі вивчають правила його вживання. Завдання із цієї теми часто трапляються на ЗНО, адже програма тестування передбачає перевірку знань абітурієнтів з орфографії. Ця стаття про апостроф підійде для школярів, які вперше вивчають тему та тих, хто вже розпочав підготовку до ЗНО й повторює матеріал.

21.08.2023

Що таке герундій та інфінітив: прості правила вживання

Під час вивчення англійської мови ви обов’язково дійдете до знайомства з двома досить складними темами – інфінітив та герундій. У цьому матеріалі ми зібрали найнеобхідніше, що ви маєте знати про ці «специфічні» дієслова, а також підготували основні правила, що допоможуть вам відрізнити герундій та інфінітив від інших частин мови.

25.08.2023

Правопис слів іншомовного походження

Правопис слів іншомовного походження – одна із найскладніших тем, які вивчають за програмою з української мови в школі. Також запитання із цієї теми щороку з’являються серед списків завдань для складання ДПА, ЗНО та НМТ. Якщо вам треба повторити правила правопису іншомовних слів та надолужити втрачені знання – скористайтеся нашим матеріалом, де ми зібрали основну інформацію з теми.

28.08.2023

Як розрізняти стилі мовлення?

Стилістика є важливим розділом мовознавства, знання якого необхідне випускникам під час складання ЗНО. У тестах питання щодо визначення стильової приналежності запропонованого тексту є обов’язковим. Тому пропонуємо ознайомитися зі статтею і запам’ятати важливий матеріал.

02.09.2023

Як написати рецензію?

Немає нічого складного в написанні рецензії, якщо ви знаєте її структуру та маєте під рукою чіткий план роботи з рекомендаціями та прикладами. У цьому матеріалі ми підготували основну інформацію про те, як правильно скласти огляд на будь-яку роботу: книжку, фільм, статтю тощо

05.09.2023

Архаїзми та неологізми: у чому різниця і як їх використовувати

У цій статті розкажемо вам усе, що потрібно знати про архаїзми, історизми та неологізми: що це за слова, яка між ними різниця, та де їх найчастіше вживають. Скористайтеся нашим матеріалом, якщо ви готуєтеся до ЗНО/НМТ з української мови та літератури, або просто хочете покращити знання із цієї теми.

15.09.2023

Обов’язково до перегляду: 20 найпопулярніших фільмів для підлітків

Зовсім скоро починаються літні канікули і школярі матимуть майже 3 місяці відпочинку. Вільний час можна проводити з користю, наприклад, переглядаючи підбірку наших фільмів. Зібрали список популярних кінострічок, обов’язкових до перегляду для підлітків 12-17 років. Відпочинок-відпочинком, але і про навчання також не варто забувати. Саме час покращити свої знання з основних предметів шкільної програми та підготуватися до нового навчального року. Цікаву інтерактивну програму з різних дисциплін для

25.09.2023

Невідмінювані іменники в українській мові: визначення роду

Мовознавча наука, метою якої є дослідження граматичних значень слів називається морфологією. Слова, відповідно до їхніх граматичних значень поділяють на різні класи – частини мови. Вивчення морфології традиційно розпочинають з іменника, з ним школярі знайомляться ще в 5 класі, а далі поглиблюють свої знання про цю частину мови. В одному матеріалі неможливо охопити всі відомості про іменник. Тому ця стаття буде присвячена незмінюваним іменникам.

27.09.2023

Типові помилки в словосполученнях та реченнях

Синтаксис – це розділ граматики, який вивчає будову словосполучень і речень. Синтаксична будова української мови має свої особливості, які важливо знати. Правильне поєднання слів у словосполучення є показником освіченості людини. Щоб не припускатися помилок під час розмови й не втрачати бали за контрольну роботу чи ЗНО – ознайомтеся із цією статтею.

09.10.2023

Складоподіл VS Правила перенесення слів: спільне і відмінне

З правилами перенесення слів учні знайомляться ще в початковій школі. Але ці знання необхідні чи не щодня. Тому потрібно періодично повторювати цю тему, щоб не припускатися помилок або не уникати перенесення. У цій статті зібрана вся важлива інформація, що стосується складів, складоподілу й перенесення слів в українській мові.

13.10.2023

Що таке вставні слова: поняття, правопис і пунктуація

Вивчаючи речення як синтаксичну одиницю, учні знайомляться з реченнями, ускладненими вставними словами. Під час розгляду цієї теми важливо звернути увагу на пунктуацію і правопис вставних слів. Учні часто помиляються в написанні лексем «на жаль», «по-перше», «начебто», «якраз», бо погано засвоїли правопис вставних слів. Щоб розібратися із цією темою – читайте цей матеріал.

01.11.2023

Безкоштовні уроки з репетитором від BUKI School для клієнтів ПриватБанк

Раді оголосити про наше партнерство з найбільшим банком України - ПриватБанком. Відтепер його клієнти мають унікальну можливість скористатися безкоштовним доступом до трьох індивідуальних онлайн уроків з репетитором на нашій платформі.

19.10.2023

Як розрізняти групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми та пароніми

Вивчення української в школі – це не тільки ключ до відмінних знань і грамотного мовлення, але і важливий крок на шляху до успішного складання іспитів для вступу до ВНЗ. Під час тестування учням щороку трапляються завдання на визначення груп слів за значенням, а саме – синонімів, антонімів, омонімів та паронімів. Тому, якщо ви хочете отримати додаткові бали на НМТ, саме час зайнятися підготовкою із цієї теми. У нашій статті ми розглянемо основні правила вживання синонімів, антонімів та омонімів

19.10.2023

Найпоширеніші художні засоби в українській літературі

Метафори, епітети, гіперболи, порівняння тощо – це художні засоби, які використовують автори для збагачення літературної мови. У цьому матеріалі ми зібрали основну інформацію про найпоширеніші художні засоби, які зустрічаються у творах шкільної програми. Зберігайте нашу статтю, якщо ви готуєтеся до складання іспиту з української літератури, адже питання із цієї теми обов’язково трапляються на олімпіадах, підсумковій атестації в 9 та 11 класах, а також на ЗНО. Якщо потрібна додаткова підтримка,

27.10.2023

Готуємося до НМТ: історія кріпосного права в Україні

Скасування кріпацтва в Російській імперії – важлива подія, що вплинула на історію та розвиток України в ХІХ столітті. Що таке кріпосне право та хто такі кріпаки? У яких умовах мешкали закріпачені українські селяни? Що стало приводом до відміни кріпацтва? Відповіді на ці запитання ви знайдете в нашому матеріалі, який ми спеціально підготували для абітурієнтів, що планують складати НМТ з історії України. Випускникам 11-х класів варто починати підготовку до іспитів якомога раніше, адже відтепер НМ

01.11.2023

Галицько-Волинське князівство в історії України: причини утворення та зовнішня політика

Галицько-Волинська держава є прямою спадкоємицею Київської Русі. Князівство відіграло важливу роль в історії українського народу. Воно стало новим центром політичного та економічного життя після занепаду Києва і зберегло від знищення східну та південну гілки слов’янства. У цьому матеріалі ми зібрали головну інформацію про Галицько-Волинське князівство: від причин утворення до подальшої ролі в історії України.

06.11.2023

Україна в умовах десталінізації: 1950 – 1960 роки ХХ століття

Після закінчення Другої світової війни та смерті Йосипа Сталіна Україна, яка в той час входила до СРСР, потрапила під вплив правління нового «керівника» – Микити Хрущова. Як змінилася економіка та соціально-політичне життя українців в умовах десталінізації? Що відбувалося у 1950-1960-х роках, та як це вплинуло на подальший розвиток України? Відповіді на ці запитання ви знайдете в нашій статті.

15.11.2023

Гетьман Павло Скоропадський та його роль в історії України

Українська держава Павла Скоропадського проіснувала всього 7.5 місяців. Проте навіть за такий короткий час гетьману вдалося провести вдалу соціальну та економічну політику для відновлення нашої незалежності в умовах геополітичної нестабільності та внутрішніх міжусобиць. У цьому матеріалі розкажемо головне, що потрібно знати про Павла Скоропадського та його роль в історії України ХХ століття. Використовуйте нашу статтю для підготовки до НМТ з історії у 2024 році.