Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

Як написати твір-роздум у школі та на ЗНО

Твори-роздуми справедливо вважаються вершиною в майстерності написання творів. Дотриматися структури, бути лаконічним та продемонструвати здатність до критичного мислення — ось перелік ключових завдань, що стоять перед автором твору-роздуму.

Як з ними впоратися — дізнаєтесь далі.

Твір-роздум: що це таке?

Твір-міркування або твір-роздум — це логічний текст, у якому автор розмірковує про проблему або ситуацію, досліджує причини та наслідки, а також формулює висновки.

Твір-роздум має стандартну структуру: Вступ, Основну частину та Висновки. Проте вимоги до обсягів та змісту можуть змінюватися залежно від завдання.

У Вступі автор актуалізує тему та/або висловлює свою позицію. Його можна почати з загального твердження та поступово перейти до висловлення вашої позиції, а можна одразу стартувати з фраз, що їх ви знайдете нижче.

У Основній частині ви подаєте аргументи та приклади, що пояснюють вступ. Аргументи можуть висвітлювати життєвий досвід автора. Та щоб отримати вищу оцінку, вам краще посилатися на історичні події чи постатей, а також на літературні твори та візуальне мистецтво.

У Висновках автор узагальнює та підсумовує попередні міркування.

Твір-роздум оцінюється за кількома критеріями, серед яких орфографія, пунктуація, слововживання, а також - кількість та якість аргументів, відповідність структурі та обсягу. Саме через велику кількість вимог до твору, писати їх на відмінно може бути важким завданням. Якщо ж прагнете впоратися з цим комплексним завданням швидше, зверніться до репетитора з української мови.

Твір-роздум у школі та на ЗНО: як написати

Підготовчий етап

Якщо вам потрібно написати твір-роздум на вільну тему, подумайте про те, із чим у вас є емоційний зв’язок або те, що вас цікавить. Згадайте про те, що нещодавно вас вразило або змусило задуматися про щось. В такий спосіб вам буде легше сформулювати тезу та підібрати аргументи та приклади.

Якщо тема вже відома з завдання, то спершу дайте собі час подумати про те, чи згодні ви з таким формулюванням питання та яке ваше ставлення до теми загалом. Далі, коли з’ясуєте свою позицію, можна починати пошук аргументів та прикладів, що могли б проілюструвати вашу думку.

У пошуці аргументів та прикладів згадайте про ті мультфільми чи серіали, фільми або книжки, історичні події або біографії, що можуть підтвердити, підважити або пояснити центральну проблему твору або вашу позицію. Занотуйте усі ідеї.

як написати твір-роздум

Укладання структури

На основі попередніх записів, укладіть структуру твору та короткий зміст кожної частини.

Тут важливо врахувати й вимоги до обсягу всіх частин. Основна частина мусить бути найбільшою і становити не менш як 60–70 % твору. А на Вступ та Висновки відводиться усього близько 30 % тексту.

Тобто, якщо вам потрібно написати твір на 150 слів, Вступ та Висновки мають складатися з щонайбільше 50 слів, а вдвічі більший обсяг — 100 слів — міститиме Основна частина.

  • Для Вступу можете скористатися релевантною цитатою або фразеологізмом, а можете й просто висловити своє ставлення до обговорюваної теми або проблеми. У вступі рекомендується використати наступні формули:

«Я вважаю, …»

«На мою думку, …»

«На моє переконання, …»

«Як на мене…»

  • У Основній частині викладіть аргументи та приклади. Для шкільного твору зазвичай потрібно два аргументи або приклади. Для ЗНО вимоги вищі: потрібно одразу подати й два аргументи, і два приклади на їх підтвердження.

Наступні мовні кліше допоможуть вам почати доводити та ілюструвати свою позицію у творі, а також зв’язати між собою різні підрозділи в основній частині.

«Моя позиція зумовлена тим, що…»

«Моє переконання ґрунтується на тому, що…»

«Аргументом на користь цієї тези мо­же бути те, що…»

«Довести своє твердження можу наступними аргументами:…

«Моя думка може видатися див­ною, але спробую переконати вас наступними аргумен­тами:…»

«На думку спадає…»

«У зв’язку з порушеною проблемою згадаю твір…»

«Яскравим прикладом для мене є…»

«Говорячи про…, неможливо не згадати…»

«Тема мого роздуму порушується у творі…. Там…»

«Найкращою ілюстрацією такого розуміння проблеми є»

«Історія дає багато прикладів… Один із них — …»

«Хочу навести приклад із власного життя…»

«Крім того, …»

«По-перше, по-друге, …»

«Повертаючись до думки про…, хочу зазначити, що…»

«Як я вже стверджував, …»

«Як я вже зазначав, …»

  • У Висновках дайте фінальні зауваги до всього, що написали вище або просто переформулюйте вступ іншими словами. Цей розділ почніть з наступних фраз:

«Доходимо висновку, що…»

«Підсумовуючи, зазначу, що…»

«Відтак, робимо висновок, що…

«Як бачимо, …»

«Завершуючи роздуми, підсумую:…»

як написати твір-роздум

Фіналізація твору

Перегляньте чернетку та запевніться у тому, що всі аргументи є логічними та підходять до тези.

Напишіть повну версію твору та перегляньте її на предмет помилок у правописі та розділових знаків, а також на відповідність вимогам до обсягу та структури. За потреби, перечитайте твір вголос — це допомагає більш ефективно виявляти помилки та неоковирні формулювання.

Після цього твір можна віддавати на перевірку.

Твір-мініатюра: що це і чим відрізняється

Твір-мініатюра — це будь-який твір, його визначальна ознака не в темі або способі мислення, а в обсязі. Такий твір коротший, складається з кількох речень або абзаців.

Хоч обсяг твору-мініатюри малий, він будується за стандартною структурою. Він мусить містити й вступну та основну частини, і логічне завершення. Про них - у розділі вище.

Як навчитися писати твори: поради

Вміння писати твори — це не вроджений талант, а навичка, що набувається з досвідом. Водночас проблеми із написанням творів-роздумів є закономірними, адже у побутовому житті ми нечасто мислимо в стилі твору-роздуму, таке трапляється хіба що під час дискусій.

Тож, щоб навчитися писати твори, потрібно передусім навчитися організовувати мислення у форматі твору-міркування. А також — багато практикуватися.

Щоб навчитися міркувати логічно, спробуйте або про себе, або в розмовах з батьками чи друзями обдумувати різноманітні тези та шукати аргументи на їх підтвердження або спростування. Усні активності можна поєднати з письмовими.

Писати цілі твори на початку необов’язково, але от вкладати структури та тезово прописувати зміст буде дуже корисно — не лише для успішного написання шкільних творів або творів на ЗНО, а й у подальшому навчанні у виші.

Регулярно пишучи твори, ви навчитеся і впевнено відчувати обсяг твору, і швидко знаходити потрібні аргументи, і лаконічно їх викладати.

Розвивати логічне мислення та вчитися писати твори можна самостійно. Та якщо прагнете пришвидшити процес або зробити його більш ефективним, зверніться до репетитора.

Викладач допоможе вам розвинуте логічне мислення, а саме — підбирати релевантні аргументи та яскраві приклади, правильно починати та завершувати твір. Крім того, він фахово підтягне грамотність, щоб усі слова були написані правильно, а коми та тире — розташовані на своїх місцях.

Знайти репетитора, що навчить писати досконалі твори-роздуми українською або іншими мовами, можна в Buki School.

Автор:

28.05.2022

Як написати власне висловлювання на ЗНО

Твори є невіддільною частиною ЗНО з української мови, а отже кожен учень, що прагне вступити в престижний український виш, мусить вміти на відмінно складати власні висловлення за вимогами зовнішнього незалежного тестування. Гарно написане власне висловлювання максимально може принести 20 балів, тобто скласти чверть вашої оцінки. Ставки високі. Як скласти ефектний та грамотний твір та отримати високий бал — далі в тексті.

15.07.2022

Жанри української літератури: детальний гайд із прикладами зі шкільної програми

Ще в «Поетиці» Арістотеля бачимо одну з перших, і доволі успішних, спроб поділити літературні твори на роди: епос, лірику та драму. Ми й досі користуємося цим поділом, однак жанрова система з того часу суттєво збагатилася та розгалузилася.

02.09.2022

Список фразеологізмів для ЗНО з української мови

Запас фразеологізмів та вміле їх використання робить мовлення людини багатшим, виразнішим, оригінальнішим. Під час складання ЗНО з української мови учневі необхідно встановити відповідність між синонімічними фразеологізмами чи знайти правильне значення вислову.

10.09.2022

Мотиваційний лист для вступу у ВНЗ та пошуку роботи: як написати

Раніше мотиваційні листи були поширеною практикою для тих студентів або вступників, які прагнули інтегруватися в західну академію. З часом практика поширилася й на робочу сферу, адже багато й українських, і закордонних працедавців вимагають від претендентів мотиваційного листа.

29.12.2022

Список найкращих підручників для підготовки до ЗНО

За допомогою якого підручника готуватися до ЗНО? Саме це питання завжди виникає на початковому етапі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Багато випускників не розуміють: з чого почати, як усе встигнути, де взяти підручники, як готуватися (самостійно чи з репетитором)?

08.01.2023

Готуємося до ЗНО з історії України: найважливіші дати та події

На що потрібно звернути увагу під час підготовки до ЗНО з історії України? Першочергове завдання кожного одинадцятикласника – вивчити найважливіші дати та події, оскільки значна частина тестових запитань на іспиті пов’язана саме з ними.

03.05.2023

ЗНО з української літератури: список творів для підготовки

ЗНО з української літератури є обов’язковим предметом для всіх абітурієнтів, які планують вступати до вишу. Тому варто завчасно розпочати підготовку, а саме - читання списку літератури. Які твори необхідно прочитати та яку іншу інформацію для успішного складання ЗНО вивчити, ви дізнаєтеся з цієї статті.

01.06.2023

Тренажери для підготовки до ЗНО з української мови та літератури

Важко узагальнювати, що складніше – мова чи література. У кожному предметі є свої «підводні камені», які можуть вплинути на загальний результат і потягти вас, так би мовити, «на дно». Тим, хто складає тестування з української мови та літератури, доведеться працювати майже вдвічі більше. Та ми поділимося цінними ресурсами, які значно полегшать вам підготовчий процес.

19.01.2022

Як стати репетитором: поради для початківців

Люди, що здібні навчати інших, зазвичай мають свідоме бажання передавати свої знання. Це бажання спонукає їх ставати викладачами, працювати в школах, вишах тощо. Проте, є інший шлях – приватне репетиторство. У цьому матеріалі розповімо про те, як стати репетитором, які нюанси треба враховувати та до чого готуватися, наважуючись навчати когось додатково.

03.01.2023

Говорімо українською правильно: найпоширеніші лексичні помилки

Кожна людина має притаманний стиль мовлення. Хтось вміє вдало використовувати фразеологічні звороти, синоніми та цікаві неологізми. Хтось наповнює мову діалектизмами чи навіть застарілою лексикою. Головне завдання мовців – не змішувати всі стилі мовлення в один, інакше це призведе до появи лексичних помилок. Про них і поговоримо в цьому матеріалі.

12.04.2023

Як написати доповідь: правила та зразок оформлення

У закладах освіти учням і студентам часто задають самостійно написати повідомлення з певної теми і виступити з ним перед аудиторією. Під час публічних виступів учні знайомлять слухачів зі своїми напрацюваннями, які найчастіше оформлені у вигляді доповіді.

01.03.2023

Найкращі книги для підлітків

Підлітковий вік – один із найголовніших періодів у житті дитини та її батьків. Саме в цей час починає формуватися власна думка про навколишній світ, отже необхідно підібрати правильну літературу, що дасть змогу розширити кругозір та розібратися в собі.

15.03.2023

Скільки років дійсні результати ЗНО (НМТ)

Для вступу до державного чи приватного вишу в Україні кожен абітурієнт має скласти ЗНО. Але якщо майбутній студент раніше отримував сертифікат ЗНО або НМТ, він має право подати їх у приймальну комісію. Скільки років дійсні результати ЗНО та які інші особливості тестування у 2023 році ви дізнаєтеся із цієї статті.

01.01.1970

Як підготувати та оформити реферат у школу?

Серед безлічі письмових завдань для школярів та студентів одним із найпопулярніших є реферат. Він вважається легкою письмовою роботою, оскільки його ціль – перевірити та закріпити знання із заданої теми.

29.12.2022

Що таке анотація і як її написати

Анотація є важливою частиною будь-якого документа, оскільки вона допомагає залучити увагу читача та швидко ознайомитися з основними ідеями тексту (статті, книги, наукової роботи тощо). У новому матеріалі розкажемо вам найнеобхідніше, що потрібно знати про анотацію: що це таке, якою вона буває, та як її правильно написати.

10.12.2022

Все про займенник

Для школярів це досить загадкова частина мови. Бо, крім особових, є ще інші типи займенників, яким зазвичай приділяють мало уваги на уроках української мови. Власне, із займенником виникає чимало проблем під час виконання завдань ЗНО (НМТ). Його легко плутають з іменником та прикметником, а також припускаються помилок у відмінюванні і правописі займенників.

21.08.2023

Правила вживання апострофа

Учні знайомлять з апострофом ще в початковій школі, а в 5 класі вивчають правила його вживання. Завдання із цієї теми часто трапляються на ЗНО, адже програма тестування передбачає перевірку знань абітурієнтів з орфографії. Ця стаття про апостроф підійде для школярів, які вперше вивчають тему та тих, хто вже розпочав підготовку до ЗНО й повторює матеріал.

21.08.2023

Що таке герундій та інфінітив: прості правила вживання

Під час вивчення англійської мови ви обов’язково дійдете до знайомства з двома досить складними темами – інфінітив та герундій. У цьому матеріалі ми зібрали найнеобхідніше, що ви маєте знати про ці «специфічні» дієслова, а також підготували основні правила, що допоможуть вам відрізнити герундій та інфінітив від інших частин мови.

25.08.2023

Правопис слів іншомовного походження

Правопис слів іншомовного походження – одна із найскладніших тем, які вивчають за програмою з української мови в школі. Також запитання із цієї теми щороку з’являються серед списків завдань для складання ДПА, ЗНО та НМТ. Якщо вам треба повторити правила правопису іншомовних слів та надолужити втрачені знання – скористайтеся нашим матеріалом, де ми зібрали основну інформацію з теми.

28.08.2023

Як розрізняти стилі мовлення?

Стилістика є важливим розділом мовознавства, знання якого необхідне випускникам під час складання ЗНО. У тестах питання щодо визначення стильової приналежності запропонованого тексту є обов’язковим. Тому пропонуємо ознайомитися зі статтею і запам’ятати важливий матеріал.

02.09.2023

Як написати рецензію?

Немає нічого складного в написанні рецензії, якщо ви знаєте її структуру та маєте під рукою чіткий план роботи з рекомендаціями та прикладами. У цьому матеріалі ми підготували основну інформацію про те, як правильно скласти огляд на будь-яку роботу: книжку, фільм, статтю тощо

05.09.2023

Архаїзми та неологізми: у чому різниця і як їх використовувати

У цій статті розкажемо вам усе, що потрібно знати про архаїзми, історизми та неологізми: що це за слова, яка між ними різниця, та де їх найчастіше вживають. Скористайтеся нашим матеріалом, якщо ви готуєтеся до ЗНО/НМТ з української мови та літератури, або просто хочете покращити знання із цієї теми.

15.09.2023

Обов’язково до перегляду: 20 найпопулярніших фільмів для підлітків

Зовсім скоро починаються літні канікули і школярі матимуть майже 3 місяці відпочинку. Вільний час можна проводити з користю, наприклад, переглядаючи підбірку наших фільмів. Зібрали список популярних кінострічок, обов’язкових до перегляду для підлітків 12-17 років. Відпочинок-відпочинком, але і про навчання також не варто забувати. Саме час покращити свої знання з основних предметів шкільної програми та підготуватися до нового навчального року. Цікаву інтерактивну програму з різних дисциплін для

25.09.2023

Невідмінювані іменники в українській мові: визначення роду

Мовознавча наука, метою якої є дослідження граматичних значень слів називається морфологією. Слова, відповідно до їхніх граматичних значень поділяють на різні класи – частини мови. Вивчення морфології традиційно розпочинають з іменника, з ним школярі знайомляться ще в 5 класі, а далі поглиблюють свої знання про цю частину мови. В одному матеріалі неможливо охопити всі відомості про іменник. Тому ця стаття буде присвячена незмінюваним іменникам.

27.09.2023

Типові помилки в словосполученнях та реченнях

Синтаксис – це розділ граматики, який вивчає будову словосполучень і речень. Синтаксична будова української мови має свої особливості, які важливо знати. Правильне поєднання слів у словосполучення є показником освіченості людини. Щоб не припускатися помилок під час розмови й не втрачати бали за контрольну роботу чи ЗНО – ознайомтеся із цією статтею.

09.10.2023

Складоподіл VS Правила перенесення слів: спільне і відмінне

З правилами перенесення слів учні знайомляться ще в початковій школі. Але ці знання необхідні чи не щодня. Тому потрібно періодично повторювати цю тему, щоб не припускатися помилок або не уникати перенесення. У цій статті зібрана вся важлива інформація, що стосується складів, складоподілу й перенесення слів в українській мові.

13.10.2023

Що таке вставні слова: поняття, правопис і пунктуація

Вивчаючи речення як синтаксичну одиницю, учні знайомляться з реченнями, ускладненими вставними словами. Під час розгляду цієї теми важливо звернути увагу на пунктуацію і правопис вставних слів. Учні часто помиляються в написанні лексем «на жаль», «по-перше», «начебто», «якраз», бо погано засвоїли правопис вставних слів. Щоб розібратися із цією темою – читайте цей матеріал.

01.11.2023

Безкоштовні уроки з репетитором від BUKI School для клієнтів ПриватБанк

Раді оголосити про наше партнерство з найбільшим банком України - ПриватБанком. Відтепер його клієнти мають унікальну можливість скористатися безкоштовним доступом до трьох індивідуальних онлайн уроків з репетитором на нашій платформі.

19.10.2023

Як розрізняти групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми та пароніми

Вивчення української в школі – це не тільки ключ до відмінних знань і грамотного мовлення, але і важливий крок на шляху до успішного складання іспитів для вступу до ВНЗ. Під час тестування учням щороку трапляються завдання на визначення груп слів за значенням, а саме – синонімів, антонімів, омонімів та паронімів. Тому, якщо ви хочете отримати додаткові бали на НМТ, саме час зайнятися підготовкою із цієї теми. У нашій статті ми розглянемо основні правила вживання синонімів, антонімів та омонімів

19.10.2023

Найпоширеніші художні засоби в українській літературі

Метафори, епітети, гіперболи, порівняння тощо – це художні засоби, які використовують автори для збагачення літературної мови. У цьому матеріалі ми зібрали основну інформацію про найпоширеніші художні засоби, які зустрічаються у творах шкільної програми. Зберігайте нашу статтю, якщо ви готуєтеся до складання іспиту з української літератури, адже питання із цієї теми обов’язково трапляються на олімпіадах, підсумковій атестації в 9 та 11 класах, а також на ЗНО. Якщо потрібна додаткова підтримка,

27.10.2023

Готуємося до НМТ: історія кріпосного права в Україні

Скасування кріпацтва в Російській імперії – важлива подія, що вплинула на історію та розвиток України в ХІХ столітті. Що таке кріпосне право та хто такі кріпаки? У яких умовах мешкали закріпачені українські селяни? Що стало приводом до відміни кріпацтва? Відповіді на ці запитання ви знайдете в нашому матеріалі, який ми спеціально підготували для абітурієнтів, що планують складати НМТ з історії України. Випускникам 11-х класів варто починати підготовку до іспитів якомога раніше, адже відтепер НМ

01.11.2023

Галицько-Волинське князівство в історії України: причини утворення та зовнішня політика

Галицько-Волинська держава є прямою спадкоємицею Київської Русі. Князівство відіграло важливу роль в історії українського народу. Воно стало новим центром політичного та економічного життя після занепаду Києва і зберегло від знищення східну та південну гілки слов’янства. У цьому матеріалі ми зібрали головну інформацію про Галицько-Волинське князівство: від причин утворення до подальшої ролі в історії України.

06.11.2023

Україна в умовах десталінізації: 1950 – 1960 роки ХХ століття

Після закінчення Другої світової війни та смерті Йосипа Сталіна Україна, яка в той час входила до СРСР, потрапила під вплив правління нового «керівника» – Микити Хрущова. Як змінилася економіка та соціально-політичне життя українців в умовах десталінізації? Що відбувалося у 1950-1960-х роках, та як це вплинуло на подальший розвиток України? Відповіді на ці запитання ви знайдете в нашій статті.

15.11.2023

Гетьман Павло Скоропадський та його роль в історії України

Українська держава Павла Скоропадського проіснувала всього 7.5 місяців. Проте навіть за такий короткий час гетьману вдалося провести вдалу соціальну та економічну політику для відновлення нашої незалежності в умовах геополітичної нестабільності та внутрішніх міжусобиць. У цьому матеріалі розкажемо головне, що потрібно знати про Павла Скоропадського та його роль в історії України ХХ століття. Використовуйте нашу статтю для підготовки до НМТ з історії у 2024 році.